Květinové dny u Pasiče

Stále se zvyšující zájem o balkónové rostliny přiměl Vlastimila Pasiče k rozšíření nejenom výrobních ploch, ale i produktové nabídky. Spolupráce s předními zahraničními firmami zajišťuje velmi vysoký standart poskytovaného servisu pro konečného zákazníka, o kterém se mohli přesvědčit všichni obchodníci na Květinových dnech konaných 19. a 20. července v Dolních Životicích a Štáblovicích.

Firma Pasič je za léta působení na českém trhu známa nejenom na severní Moravě, v místě svého sídla a Čech, ale i Belgii a Nizozemsku. Historie firmy sahá do roku 1989, kdy Vlastimil Pasič ze svým otcem začali podnikat jako drobní pěstitelé zeleniny a sazenic. Dnes můžeme říci, že patří k hlavním velkoobchodním prodejnám komplexního výrobního a spotřebního sortimentu pro zahradnictví a květinářství v České Republice.
Firma Pasič, s. r. o., se zabývá neživým výrobním materiálem jako jsou substráty, plastové obaly, hnojiva, hrnkovací stroje, nářadí atd. Živý materiál je pod hlavičkou firmy Vlastimil Pasič. Zřízením dvou subjektů bylo nutné z důvodu možnosti čerpání státních dotací.

Výrobní plochy
V Dolních Životicích se nachází sídlo firem s hlavní administrativní a správní budovou, která navazuje na skleníkové a fóliové plochy o velkosti 2000 m2. Tento prostor je převážně určen pro zakořeňování balkónových rostlin v celkovém počtu 3,4 mil. řízků, poté následuje množení listnatých a jehličnatých dřevin v množství 1 mil kusů.
Mateční rostliny, které slouží jako hlavní zdroj množícího materiálu, jsou vysázeny volně do půdy. Textilní fólie zabraňuje růstu plevelů a zbytečnému odparu vody.
Balkónové rostliny sesazené podle jednotlivých kultivarů v samostatných nádobách jsou vystaveny v řadách vedle hlavní budovy. Zákazník má možnost vidět konkrétní kultivar v plné velikosti, celkovém olistění, množství květu a barevném odstínu.
Štáblovice s plochou 3,5 ha fóliové plochy jsou hlavním producentem kamélií v celkovém počtu 45 tisíc kusů, které se pěstují jako hrnkové rostliny. Přestože jejich prodej v posledních letech nepatrně vzrostl na českém trhu, hlavním odběratelem je Nizozemsko a Belgie, kde jsou velice žádány v předjaří pro dekoraci teras a vstupních prostor v kombinaci s ostatními jarními květinami. Na ostatních plochách jsou dopěstovávány jehličnaté a listnaté keře do stáří jednoho až dvou let, kdy jsou určeny pro prodej. Zastoupené jsou i kyslomilné rostliny Calluna, Rhododendron a Azalea.
V menším množství je produkce trvalek a skalniček v množství 60 tis. kusů převážně určené pro maloobchod.
Třinec je domovem matečnic jednoduchých převislých pelargónií, které se pěstují na ploše 0,25 ha ve třech až čtyřech odrůdách. Jedná se o nelicenční množení a pokrývá 70 % materiálu pro osázení balkónových nádob na domácím trhu v celkovém množství dvou milionů řízků.
Letošní nabídka mladých školkařských výpěstků zahrnuje 800 tis. zakořenělých řízků listnáčů, 280 tis. jehličnanů a 70 tis. listnatých keřů v kontejnerech 9 x 9 cm a 90 tis. kyselomilných rostlin.

Osiva a řízky
Vlastimil Pasič spolupracuje s výhradním dovozcem nezakořeněných řízků pelargónií a dalších balkónových rostlin s firmou Fischer. Mexiko, Izrael, Keňa, Etiopie, Kanárské ostrovy, ale i Čína jsou místa produkce nezakořeněné rostliny odkud se letecky dováží. Důraz je převážně kladen na co nejkratší časové prodlení mezi odběrem a dodáním řízků zákazníkovy. Vše závisí na leteckém transportu a vzdálenosti přepravy. Zavadlé řízky je nejdříve nutno aklimatizovat pomalu se zvyšujícími teplotami. Tento proces je stěžejní pro zdárné zakořenění.
V široké nabídce rostlin jsou zastoupeny rody Petunia, Begonia semperflorens, Pelargonium zonale a peltatum, Calibrachoa, Verbena, Bacoba, Vinca, Inpatiens NG, Fuchsia, Coleus atd.
Dodávky osiva jsou zajišťovány německou firmou Benary Samenzucht GmbH, která patří k předním světovým producentům osiva vysoké kvality.Více než 2000 variet okrasných rostlin je prostřednictvím této firmy distribuováno do 100 zemí světa.

Půdní substráty
Pro zdárný vývoj rostliny ve všech fázích růstu je nezbytný půdní substrát. V nabídce firmy Pasič, jsou substráty od firmy Klasmann-Deilmann GmbH, výrobce rašelinových substrátu, který má dominantní postavení na evropském trhu. Firma Klasmann má jako jediná německá firma akreditaci R.H.P., která zajišťuje nezávislé testování a kontrolu všech surovin, příměsí a konečných substrátů. Jsou prodávány v různých objemech od 70 l po 5,5 m3. Svým složením jsou speciálně určené pro konkrétní použití ve výrobě. Nejenom, že splňují nároky dané rostliny, ale i technologii výrobního procesu. Hlavními komponenty substrátů je světlá, tmavá a vláknitá rašelina s podílem perlitu, kokosových vláken, jílů a příměsí hnojiva. Rozdílná je i zrnitost a pH. Kvalita rašelinového substrátu, mimo jiné také závisí na místě těžby surového materiálu – rašeliníku. Hlavními nalezišti firmy Klasmann jsou pobaltské republiky, zejména Litva.
Obchodníci ocení možnost velkého balení v Big Bale o objemu 2,5 až 5,8 m3 a váze 700 až 1 200 kg. Fólie používaná k balení Big Bale je koextrudovaná, UV stabilizovaná, nepropustná pro světlo a tím inhibující růst řas.Výhodou je také lepší využití skladovacího prostoru, nižší odpad obalového materiálu a náklady na jejich likvidaci, méně ruční práce a manipulace.
Firma Klasmann vyrábí pod obchodní značkou Florabella také substráty výhradně určené pro koncového hobby zahradníka, které poskytují základní množství živin a stopových prvků pro počáteční růst, ideální vodní rezervoár při nevyrovnané zálivce, dobrou drenáž při přelití. Strukturou zajišťují optimální množství vzduchu pro zdraví růst kořenové soustavy. Tyto substráty jsou svoji kvalitou srovnatelné s řadou profi, vyráběnou společností Klasmann.
Vlastimil Pasič dodává ,,Veškerý náš sortiment pěstujeme v substrátech Klasmann, u kterých oceňuji především stálé parametry a jak praxe ukázala maximálně splňují naše nároky ve všech směrech”.

Fóliové tunely
Na Květinových dnech se představila polská firma Agro-Sur, která spolupracuje s předními evropskými firmami v oboru zahradnictví. Nabízí moderní, komplexní řešení pokud jde o kvalitu a technologii. Specializací je výroba a montáž fóliovníků a fóliových tunelů, skleníků typu Venlo a širokoloďových.
Zároveň nabízí zařízení a vybavení na provoz těchto staveb jako jsou stínovací, termoizolační a zatemňovací systémy a hliníkové napouštěcí stoly. Ve spolupráci s ostatními výrobci je schopna zajistit zařízení na přisvětlování, které zkracuje dobu vegetace rostlin a tím větší produkci.
Zajištění plně automatizovaného provozu je samozřejmostí.

Hrnkovací stroje
Pro zajištění produkce v tak velkém měřítku, kdy jednotlivé fáze výrobního procesu jsou časově limitované a náročné, je žádoucí mít provoz maximálně automatizovaný s co nejmenším podílem ruční práce.
Právě tyto nároky splňují u pěstitelů hrnkovací stroje firmy Mayer. Ekonomika, produktivita a univerzálnost jsou tři vlastnosti, které jsou skloubeny u hrnkovacích strojů firmy Mayer. Zastoupením této značky firmou Pasič v České republice měli návštěvníci Květinového dne možnost se seznámit s hrnkovacím strojem TM 2400, který posunuje vývoj sortimentu mnohem dál. Jedná se především o univerzálnost v použití širokého spektra kontejnerů ve velikostech od 8 do 26 mm. Stroj je schopen nahrnkovat až 4000 kontejnerů za hodinu. Pro kontejnery o průměrech od 8 do 13 mm, při použití systému současného dvojitého vrtání, můžeme dosáhnout výkonu až 7000 kontejnerů za hodinu. Při kombinaci s ostatními stroji, jako je rozbalovač Big-Balů a hrnkovým dopravníkem je podíl ruční práce omezen na minimum s maximálním výkonem.
Velkým pomocníkem je také Dánský stroj Ellegaard, typ T – H 101 k výrobě paperpotů. Jedná se o balíčky na množení, které jsou vyráběny tlakovým plněním substrátu do perforovaných papírových obalů. Regulace tlaku umožňuje kontrolu stlačení půdní hmoty v obalu a tím ovlivňovat podíl vzduchu, který je nezbytný pro zdravý růst kořenového systému. Papírový obal zároveň udržuje kořenovou soustavu rostliny kompaktní při její další manipulaci ve výrobě.

Plány do budoucna
Na otázku, zda-li firma plánuje rozšíření své působnosti odpověděl Vlastimil Pasič: ,,Naše skladovací areály se nachází v Brně, Životicích a Nitře. S dobrou organizací logistické dopravy není v dnešní době problém zásobovat kdekoli nejen na území České republiky, ale i v cizině. Odbyt našeho sortimentu zajišťujeme, jak přímím odběrem ze skladu, tak vlastní dopravou. Rezervací objednávek on-line, kdy zákazník
má přesné informace o momentálním stavu každé položky v naší nabídce, se vyvarujeme nedodržením objednávkové skladby požadovaných produktů a tím i ztráty potencionálního zisku.
Investovat bychom chtěli především do zvyšování množství produkce k pokrytí potřeb zákazníků, které se díky zvyšujícímu se tempu ekonomiky státu stále zvyšuje. Jedině snižováním podílu ruční práce, kvalitní technologii, marketingem a investicím do výroby se podnik může dále rozvíjet a být dnes konkurenčně schopný na trhu.”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *