Květinářský velkoobchod dnes a zítra

Kam kráčí květinářský velkoobchod? Těžko předvídat a odhadovat. Situaci ještě „komplikuje“ naše přistoupení k EU, které jsme řekli nedávno své ano a teď nás pronásledují obavy, jak vše dopadne. Polepšíme si vstupem do unie? Jsme dostatečně připraveni? Co tomu říkají ti, kterým se naplno otevřou cesty na náš trh?

Do jakého prostředí EU vstoupíme, jaký je náš současný stav a co můžeme očekávat – to bylo cílem výzkumu společnosti GFK. Protože stále největší podíl dovozu květin a rostlin pochází z Holandska, byl výzkum zaměřen na tuto oblast. S výsledky výzkumu a možnostmi dalšího směru vývoje seznámil zástupce květinářských velkoobchodů ČR Ivan Habraken z Holandské květinářské kanceláře, manažer pro ČR, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
Úroveň jednotlivých zemí posuzujeme podle některých ekonomických kritérií, mezi něž patří především hrubá domácí produkce a navazující životní úroveň. Proto nejprve malé nahlédnutí, do čeho jdeme.
Hrubá domácí produkce
V současné době v EU žije 370 mil. obyvatel. Po přistoupení nových zemí se jejich počet zvýší o 75 milionů na celkových 445 milionů. Od založení unie do roku 2004 se zvýší celkový počet obyvatel o 20 %.
Stejně tak , jako u nás, si kladou obyvatelé „starých zemí“ unie otázku, co jim přistoupení nových zemí přinese. Již dnes si mnoho zahraničních firem plánuje, jak se dostanou na náš trh a zvýší tak investice u nás (1. místo zaujímá Nizozemsko, na 2. místě je SRN), nebo svůj objem dovozu. Ovšem HDP (hrubá domácí produkce) má v roce 2004 dosáhnout zvýšení pouze o 4,4 % (1973 +29 %, 1981 – 86 +15 %, 1995 +7,5 %). Nejmenší navýšení HDP bude především vstupem poměrně chudých zemí do evropského společenství.
Životní úroveň
Pro nás je důležitá i životní úroveň. Vezme-li se, že průměrná úroveň v EU je 100 %, potom ČR dosahuje 68 – 69 %, Španělsko 80 %, Slovensko 48 % a Polsko, největší stát, který má přistoupit v roce 2004, pouze 40 %. Nejvyšší životní úroveň v EU, ale i na celém světě má Lucembursko – 190 %.
Dovoz a vlastní produkce
Holandský import do ČR vzrostl za posledních pět let u řezaných květin o 27 % a u hrnkových rostlin a květin, což je zarážející, o 173 %. Nejvyšší nárůst dovozu zaznamenaly v Maďarsku, kde dovoz řezaných květin se zvýšily o 101 % a hrnkovek o 220 %. Celkový dovoz do Polska, ČR, Slovenska, Maďarska a Slovinska představuje 3,5 % celkového holandského vývozu. Předpokládá se, že po vstupu do unie se procento dovozu do těchto zemí zvýší na 10 % celkového vývozu. Import řezaných květin představoval v roce 1998 594 mil. Kč, v roce 2002 720 mil. Kč, u hrnkových rostlin to bylo v roce 1998 123 mil. Kč a v roce 2002 již 315 mil. Kč.
Vlastní naše produkce (především letničky, nejedná se o školkařský materiál) má především lokální význam, naproti tomu produkce Polska a Maďarska bude mít velký význam i po rozšíření EU a vyvolá tlak na konkurenci. Jedná se o několik vysoce specializovaných zahradnických podniků s nejmodernějšími technologiemi a poměrně silným vývozem.
Sporná je otázka dovozců jak holandských, tak českých. Mezi české dovozce se počítají i jednotliví drobní dopravci, kteří se zaregistrují u Organizace holandských importérů a přivezou materiál za několik tisíc nebo milion korun. Podle statistiky, která je tímto zatížena poměrně vysokou chybou, se počet holandských dovozců snížil od roku 2000 o dva a čtyři čeští přibyli. Předpokládá se, že po 1. 5. 2004 se počet holandských dovozců zvýší.
Kdy nakupujeme květiny
Na prvním místě jsou stále dárkové kytice – 51 %, pro vlastní spotřebu se nakoupilo 20 % (v roce 1989 to bylo pouze 8 %), na výzdobu firem, podniků a pod. směřuje dalších 8 %, pro pohřební účely je určeno 16 % a na svatební příležitosti 15 %.
Jaké vylepšení žádají zákazníci?
Měla by se zvýšit kvalita a čerstvost řezaných květin (v dodávce bývají staré nebo nemocné rostliny). Stálí pravidelní zákazníci by přijali nižší ceny „za věrnost“. Vždy je kladně přijato rozšíření sortimentu. Nezanedbatelné jsou služby a servis spojený s rostlinným materiálem.
Prognózy pro období 2003 až 2005
Třicet šest procent respondentů předpokládá, že se zvýší dovoz řezaných květin, 29 % očekává zvýšení u hrnkových květin a rostlin a to především v prodejních sítích super a hypermarketů, kde ceny se pohybují na nejnižší úrovni, ovšem s nejnižším servisem. Rapidně se sníží prodej v kioscích a pouliční prodej, naproti tomu se zvýší v zahradnických centrech, řetězcích a vlastních obchodech.
V současné době Češi nakupují v 69 % v řetězcích a pouze ve 22 % v menších obchodech.
Za co a jak utrácíme
Roční výdaj na jednoho obyvatele ČR představuje 282 Kč za řezané květiny a 157 Kč za hrnkové rostliny a květiny. Předpokládá se, že u řezaných květin se zvýší nákup o 1 – 8 % a u hrnkových rostlin o 3 – 11 %. Alespoň jednou za rok řezané květiny nakoupilo 67 % dotázaných, zbytek nikdy.
Muži nakupují v 62,8 %, ženy v 69,6 % případech. Nejsilnější skupinou pro nákup řezaných květin je věková kategorie 32 až 39 let – 78 %.
Hrnkovou rostlinu si alespoň jednou koupilo pouze 39 % respondentů, z toho muži v 21,6 % a ženy zachraňovaly situaci v 56,1 %. Nejsilnější věkovou skupinou pro nákup hrnkovek byla kategorie 40 až 44 let (45,2 %). Je zajímavé, že u nákupu hrnkového materiálu , kromě nejnižší věkové kategorie 15 – 17 let, nebyly zaznamenány větší rozdíly ve věku nakupujících. . V roce 1989 hrnkovky nakupoval větší počet zákazníků.
Ze studie vyplynulo, že 72 % kupujících kupuje květiny opakovaně a to z důvodů především častějších květinových dárků a se zvýšením nabízených příležitostí – sv. Valentýn a Den matek. Nemalou roli sehrává i širší sortiment, ale i to, že zákazníci vlastní více peněz. Pouze 9 % kupuje květiny ve stejném objemu nebo nižším a to z důvody vysoké ceny.
Co na nás čeká
Musíme doufat v ekonomický růst, který je navázán na zvýšenou odměnu. Více peněz znamená i větší nákup květin, které patří do nadstavby. Zrušení dovozních přirážek by teoreticky mělo snížit ceny květin a hrnkovek . Zvýšení počtu svátků nebo významných příležitostí opět napomáhá prodeji. Potěšující je i to, že se zvyšuje nákup pro vlastní potřebu. Poptávku zvyšují i nové produkty na trhu
Vstup nových zemí se negativně odrazí na růstu HDP, což sníží životní úroveň stávajícím zemím. Proto musíme počítat s dlouhodobou stagnací naší životní úrovně – tím i se stejnou nebo nižší koupěschopností. Čeští velkoobchodníci, prodejci, ale i floristé musí mít dostatečné množství kvalitních informací nejen pro svoji práci, ale i pro zákazníky, kterým musí být schopni poradit v celém spektru dotazů, spojených s dokonalým servisem.
Prognózy jsou jedna věc, druhou je realita, kterou zatím není nikdo schopen přesně určit. Vždy však platilo a platí i dnes, že dobrá, solidní firma se nemusí bát konkurence.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *