10.10.2005 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Květinářské substráty řeší řadu problémů

Hrnkové květiny a rostliny pěstované pod sklem mají jedno společné: chyba ve výživě se projeví okamžitě, v řadě případů chlorózou. Kvalita substrátu rozhoduje do značné míry o úspěchu, neboť právě on dokáže chlorózám a jiným problémům spolehlivě předejít.

Jak může substrát předcházet chlorózám?
Vznik chloróz je často spojen s použitím tvrdé zálivkové vody (od 12o dKH), která vede k postupnému zvyšování pH substrátu. Vyšší pH sníží přijatelnost mikroelementů a železa. Při používání tvrdé vody je vhodné použít substrát speciálně upravený pro tvrdou vodu (s výchozím pH nižším, dodatkově vyhnojen mikroelementy, speciálně železem).
Chlorózy na starších listech bývají způsobeny poškozením kořenů nedostatkem kyslíku v substrátu. Nižší množství přijatých živin si rostlina kompenzuje jejich mobilizací ze starších listů. Těžší chloróza bývá způsobena nedostupností dusíku, paradoxně i v případě správného vyhnojení.
Jak substrát zpřístupňuje dusík rostlinám?
Amonný dusík obsažený v hnojivech je rostlinám až na výjimky nedostupný. Přeměna na přístupnou „dusičnanovou“ formu se děje v procesu nitrifikace pomocí bakterií, které potřebují ke svojí činnosti velké množství kyslíku. Při jeho nedostatku se místo dusičnanů tvoří jedovaté dusitany, které již v nepatrné koncentraci způsobují chlorózy spodních listů. Současně rostliny trpí nedostatkem přijatelného dusíku. Trvale vysoký obsah kyslíku v substrátu je tak základním předpokladem úspěšné výživy i u nenáročných kultur, jako je Chrysanthemum multiflora.
Vyrovnaná výživa pod kontrolou
Předpokladem rovnoměrné výživy je stabilní pH. Měkká voda (do 6o dKH) způsobuje pokles pH a vede k imobilizaci některých živin a poruchám ve výživě. V praxi se projeví např. na brambořících až o 1/3 kratšími řapíky a rychlejším nakvétáním nižším počtem květů, rostliny vypadají jako „zatvrdlé“. Kvalitní substráty pro měkkou vodu mají vyšší pH a jsou doplněny hrubě mletým vápencem v množství odpovídajícímu tvrdosti vody, který postupným uvolňováním uhličitanu pH stabilizuje.
Význam jílu v substrátech
Významnou složkou kvalitních substrátů je vysoký obsah jílu, 30 - 45 váhových %, v závislosti na pěstovaném druhu a typu závlahy. Jíl stabilizuje výživu rostlin, neboť váže živiny v případě jejich nadbytku a zpětně je uvolňuje v okamžiku jejich nedostatku. Výsledkem jsou kompaktní rostliny s kratšími internody a sytější barvou listů. Jíl zlepšuje kvalitu i u těch rostlin, které jsou citlivé na obsah půdního vzduchu, jako je Cyclamen a Poinsettia.
Nepostradatelná černá rašelina
Balkónovky, letničky, primule, chrysanthemy aj. jednoznačně preferují těžší půdy. Pro ně je důležitou složkou substrátů černá rašelina v množství asi 20 objemových %. Obsahuje huminové kyseliny, které pomáhají rostlinám překonávat stresové situace. Zdravotní stav kořenů je v přítomnosti černé rašeliny znatelně lepší. Druhy citlivé na obsah půdního vzduchu jsou úspěšně pěstovány i bez příměsi černé rašeliny.
Užitečné doplňky substrátů
Speciální příměsi předcházejí poruchám ve výživě nebo bývají přidávány za účelem zvýšení odolnosti proti chorobám. Substrát pro Cyclamen bývá obohacen o složku zvyšující odolnost na Fusarium, kterou může být speciálně kompostovaná kůra, mycopatogenní houby apod. Molybden je přidáván pro Poinsettia, neboť některé tradiční odrůdy jsou citlivé na jeho nedostatek v závěru vegetace. Rostliny citlivé na chlorózy (Surfinia, Primula, Gerbera) by měly být předzásobeny vhodnou formou železa.
Úprava pro kapkovou závlahu
Příkladem jsou substráty pro Chrysanthemum multiflora ve 3 L kontejnerech speciálně vytvořené pro kapkovou závlahu. Úspěch spočívá ve vysokém obsahu vláken a borkované rašeliny, jež díky vysoké kapilární vzlínavosti rozdělí vodu v celém objemu kontejneru. Nerovnoměrné rozdělení vlhkosti je naopak výsledkem pěstování v nestrukturní frézované rašelině.
Kdy je kvalita substrátu nejdůležitější?
U citlivých rostlin (Cyclamen, Poinsettia, matečných rostlin a množení) a u závlahy podmokem (příliv - odliv). U tohoto typu závlahy totiž dochází k trvalému přemokření spodní části substrátu. Hrozí vytlačení kyslíku, jehož nedostatek se projevuje nejen omezením funkce kořenů, ale jak již bylo řečeno hlavně neschopností substrátu zpřístupnit dusík rostlinám.
Náročné kultury jsou citlivé právě na dostupnost kyslíku v substrátu. Hrubě - vláknitá struktura substrátu z borkované rašeliny zajistí vhodné fyzikální vlastnosti a vysokou drenážní schopnost. Suchý závlahový režim je např. pro Cyclamen předpokladem zdravého rozvoje kořenové soustavy.
Právě díky nezastupitelnému vlivu na jakost rostlin je výběr substrátu klíčovým rozhodnutím pěstitele. Od něj se odvíjí rentabilita pěstované kultury v daných podmínkách.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down