08.04.2005 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Květinářské dny floristy nelákaly

Třídenní akce Svazu květinářů a floristů ČR – Květinářské dny jsou místem vzdělávání (květinářský a floristický seminář), řešení aktuálních problémů a směřování svazu (valná hromada) a také individuálního a společenského setkávání (neformální schůzky a ples).

Lze konstatovat, že Květinářské dny úspěšně proběhly, nicméně vyvstává otazník nad nízkou účastí členů na odborném květinářském semináři a především na valné hromadě. Kde hledat příčinu? Nemají snad květináři a zejména floristé zájem podílet se na dění své stavovské organizace? Nebo byla chyba na straně organizátorů? Je to jev náhodný, nebo setrvalá tendence? Na tyto a spoustu dalších otázek by si členové Svazu květinářů a floristů měli dát co nejdříve odpověď. Jinak mohou brzy dopadnout jako jejich kolegové na Slovensku.
Naopak velké účasti se těšil floristický seminář Nejnovější floristické trendy pro rok 2005, na kterém předváděli své umění přední čeští floristé Ing. Marie Bittnerová, Ing. Jana Jaroňová a Milan Dopita. V rámci Květinářských dnů se plánovaně sešla také přípravná komise 34. ročníku Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva 2005, která dolaďovala poslední detaily této nejvýznamnější floristické soutěže.

Co mimo jiné v Olomouci zaznělo:
* Výstaviště Flora Olomouc by mělo mít větší marketingový tah na bránu
* Velkoobchodníci by neměli prodávat květiny a další materiál osobám bez živnostenského listu
* SKF hodlá oslovit květináře a floristy na Děčínské kotvě s cílem vyvolat širší diskusi na téma fungování svazu a většího zapojení se členů do činnosti této stavovské organizace
* SKF nebyl schopen splnit přehnané finanční požadavky Petr Matušky a ten z tohoto důvodu nevystoupil na semináři Nejnovější floristické trendy pro rok 2005 v Olomouci
Stručně:
* Počet účastníků valné hromady a plesu nepřesáhl číslo 40
* Floristé jsou v předsednictvu SKF ČR zastoupeni Ing. Tatianou Kuťkovou, CSc. a Ing. Jaroslavem Vetýškou
* Děčínská kotva 2005 bude z velké části financována z projektu EU
* Květiny pro disciplínu Překvapení Děčínské kotvy 2005 zajistí Holandská květinářská kancelář
* Svaz obdržel podmínky vstupu do Evropské federace profesionálních floristických asociací (FEUPF)

Ohlédnutí Ing. Jaroslava Vetýšky, předsedy Svazu květinářů a floristů ČR, za Květinářskými dny

Jaké novinky ve vaší činnosti přináší letošní rok?
Nejzásadnější věcí je uspořádání akce Flora Profi na olomouckém výstavišti. Zde se budou moci prezentovat nejen zahradnické podniky, ale i firmy s naším oborem související, např. s potřebami pro pěstitele, floristy a aranžéry atd.
Další věcí je vznik poradního sboru ministerstva zemědělství pro speciální plodiny, ve kterém jsou zastoupeni členové našeho svazu, Svazu školkařů ČR, vysokých a středních škol, SRS, zástupce Státního zemědělského a intervenčního fondu, České zemědělské a potravinářské inspekce a zástupci ministerstva. Porady se uskutečňují čtyřikrát ročně a je na nás, abychom touto cestou dokázali prosazovat náměty a záležitosti, které nás tíží.

Nejedná se v případě Flory Profi o konkurenční akci brněnského Zeleného světa?
Neměla by to být konkurence. Ředitel výstaviště Flora Olomouc Ing. Arch. Zdeněk Štefka, Csc. dokonce zahájil jednání s ředitelem Agro Brno-Tuřany, a. s. Ing. Jaroslavem Hunkesem o tom, aby Zelený svět postupně přešel do prostor výstaviště Flora Olomouc. Požadavek vznikl na základě požadavků členské základny a vedení výstaviště na to zareagovalo. Výsledek budeme znát v červnu. Ještě se na tom musí hodně pracovat.

A teď z druhé strany, co se nedaří?
Zásadní věcí je pasivita podstatné většiny členů. Možná se na tom dnes podílí částečně chřipková epidemie, ale to dle mého názoru zdaleka není ten hlavní důvod.

V čem vidíte důvod této pasivity?
To kdybych věděl, tak se budu snažit ten důvod odstranit. Při pohledu na účast na Květinářských dnech je patrné, že jsou tu zastoupeny velké pěstitelské firmy a školy, ale minimálně floristé a květináři, kteří tvoří většinu členské základny. Nevíme přesně, co se děje. Svaz by se podle mého názoru měl během jednání semknout, aby se vyjasnili a prosadili společné zájmy. A to se bohužel neděje.
Celoročně chybí široká zpětná vazba. Je tu pouze ta tradiční– předsednictvo a skupina zapálených lidí.
Pozitivní je, že floristé, kteří nepřijeli na valnou hromadu, přijedou na Děčínskou kotvu. Tam však vzhledem k náročnosti soutěže na jednání není příliš mnoho času. Nicméně účastníci si problémy vyříkají a my získáme zpětnou vazbu tímto způsobem.

Proč zde nevidíme běžné majitele květinářství?
To je podstatná otázka, protože tato skupina tvoří velkou část členské základny. Například v Německu je větší tradice, u nás se postupný vývoj přerušil a chybí sebedůvěra oboru ozvat se, dát o sobě vědět. Skutečností také je, že řada provozovatelů květinových síní nemá k zahradnickému oboru vztah. Domnívám se, že ke zlepšení situace přispěje narovnání obchodních vztahů prostřednictvím registračních pokladen. Je to ale dlouhodobá záležitost.

Bude svaz řešit problém aktivněji?
Situace v oblasti floristiky se bude řešit na Děčínské kotvě vytvořením prostoru pro diskusi s pracovníky prodejen a floristy. Na jedné straně tam budeme prezentovat svaz a na druhé oslovovat potenciální členy a diskutovat s nim o tom, co jim případný vstup do svazu může přinést. Máme zájem přilákat i velkoobchody, ale to je zatím spíše přání. Někdy mi připadá, že ještě v našem oboru nevznikla společenská potřeba po silném profesním sdružení, ale podle mého názoru je to přitom nezbytná nutnost.

Povídání s Ing. Liborem Kuntem, PhD., ředitelem SZaŠ Děčín-Libverda a hlavním organizátorem Děčínské kotvy

Kde jste letos získali prostředky na Děčínskou kotvu?
Letošní Děčínská kotva zaznamenala určitý posun ve financování v tom, že se podařilo získat prostředky z CBC Phare v kategorii „people-to-people“. Evropská unie prostřednictvím podaného projektu financuje tuto akci částkou 12 tisíc eur. Podmínkou je, že musí být přeshraniční, to znamená, že je potřebné mít partnera. Tím je pro nás saská vzdělávací organizace Com, která sdružuje i Dresdener Institut für Floristik a jeho odborníci se budou podílet jednak jako účastníci v soutěži, jednak jako účastníci v hodnotitelských komisích. Budou vést odborný seminář a kromě toho se na soutěž přijedou podívat i frekventanti drážďanské floristické školy. CBC Phare bude efekt příhraniční spolupráce výrazně sledovat. Významné je také obohacení české floristické veřejnosti postřehy německých partnerů.
Projekt byl podán v loňském roce, německá strana dělá partnera projektu. Ukončen bude po skončení Děčínské kotvy tak, aby byl vyúčtován do konce srpna 2005. Důležité je, že CBC Phare se podílí na projektu třemi čtvrtinami financí a čtvrtinou přispívá město Děčín (přibližně 150 tis. Kč).

Stálo hodně úsilí získat finance na tento projekt?
Nejvíce práce dalo projekt napsat a přesvědčit o něm německého partnera. Naštěstí spolupracujeme delší dobu o čem svědčí i to, že pět našich učitelů bylo v drážďanském floristickém institutu na stáži v rámci projektu Leonardo Da Vinci. Tam měli možnost vidět, jakým způsobem pracují oni. Kromě velmi pozitivních dojmů si přivezli také spoustu poznatků a informací. Návštěva měla pro školu výrazně kladný efekt.
S projekty Phare již máme zkušenost z minulosti a vzhledem k tomu, že tento byl napsán na vysoké úrovni, nebyly potíže s jeho schválením. To je pro naši školu určitým vyznamenáním. O tom, že projekty umíme napsat svědčí i získání velkého projektu v rámci grantového schématu na ochranu životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje českosaského příhraničního regionu. Díky programu Phare CBC jsme získali téměř 110 tisíc euro na rekonstrukci a ekologizaci technického zázemí libverdské botanické zahrady.

Jak řešíte propagaci Děčínské kotvy?
Jednak publikováním v regionálním tisku, v odborném tisku (Floristika, Zahradnictví) a měsíčníku Zahrádkář. Pozvali jsme celostátní televizi Nova, Český rozhlas a očekáváme pracovníky ČTK. Propagace je veliká především v regionu a Český rozhlas Sever je dokonce mediálním partnerem. Umožňuje nám odvysílat upoutávky, přímé vstupy ze soutěže a pozve také hosta do studia. Oslovíme i Studio 6 ČT1.

S kolika soutěžícími počítáte?
Odhadujeme přibližně 20 juniorů a 20 seniorů. Juniorů může být i víc, seniorů spíše méně.

Očekáváte, že se prestiž soutěže díky přeshraniční spolupráci zvýší?
Určitě, jsem o tom přesvědčený. Spolupráce s drážďanským institutem pomůže vnést propagaci Děčínské kotvy na německou půdu. To je také jeden z cílů a smyslů projektu, dát o soutěži v zahraničí vědět. Je to signál pro Evropu, že Děčínská Kotva je oficiálním mistrovstvím České republiky ve floristice, kterou vyhlašuje Svaz květinářů a floristů a podporuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Budete ve spolupráci s drážďanským institutem pokračovat i v budoucnu?
Již teď přemýšlíme s ředitelem drážďanské školy Wolfgangem Hübelem o projektu, který by měl postihnout síť floristicky významných evropských aktivit a jejich přenos z jednotlivých zemí. Tento projekt budeme předpokládám podávat v průběhu tohoto roku. My budeme partnery na české straně.

Nastanou změny v hodnotitelských komisích?
Složení komisí bude přibližně stejné jako v předchozích letech, s tím, že letos budou ustanoveny tři hodnotitelské týmy, protože se soutěž o jednu disciplínu rozšířila. Počítáme navíc se dvěma zástupci drážďanského COMu. Ze strany školy předpokládám hladký průběh a jsem přesvědčen o tom, že soutěžící budou letošním ročníkem mile překvapeni.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down