Květináři pečlivě sledují novou legislativu

Květinářské dny jsou každoročně jednou z nejvýznamnějších akcí pěstitelů květin a floristů v naší republice. V letošním roce byl jejich magnetem seminář s blokem odborných přednášek, tematicky věnovaných podmínkám EU pro květinářskou a školkařskou praxi.

Zajímavé informace přinesla valná hromada Svazu květinářů a floristů ČR.
Ve zcela zaplněném sále Hotelu Flora v Olomouci zahájil sérii přednášek Ing. Zdeněk Nachlinger z firmy Bohemiaseed, s. r. o. Zhodnotil vývoj květinářského sektoru během uplynulých deseti let a situaci před vstupem do Evropské unie.
Díky vytrvalému úsilí Svazu květinářů a floristů ČR došlo ke snížení černých dovozů. Začleněním do jednotného evropského trhu již ale nebude tato problematika aktuální. Přesto nemají květináři důvod ke spokojenosti. Trh sice roste, ale cenová hladina květinářského sortimentu stagnuje. K cenovým výkyvům dochází jen o svátcích (sv. Valentin, Památka zesnulých aj.). Tuto situaci pociťují zvláště pěstitelé, jejichž vstupní náklady se zvyšují.
Druhy dotací pro pěstitele
Ing. Nachlinger účastníky informoval také o semináři COPA v Bruselu, který proběhl v rámci zasedání stálého výboru pro okrasné rostliny. Podle získaných informací jsme pro západní Evropu nečitelní a tamní producenti neví, co mohou po rozšíření unie očekávat. Pozitivně je hodnocena úroveň zákonných norem a jejich uplatňování. Přesto obavy z vývoje společného trhu existují. Většina zboží (60 %) totiž pochází ze zemí mimo EU. V sektoru okrasných rostlin v unii pracuje přes 600 tis. zaměstnanců. Zajímavé je porovnání poměru cen producentů a pro konečné spotřebitele (6:20 mld. eur). Pro pěstitele je nejdůležitějším kritériem pro čerpání financí z unijních zdrojů naučit se podávat projekty a žádosti.
Ing. Ivan Branžovský, CSc., shrnul zdroje dotačních prostředků, na které mohou nebo budou moci po vstupu pěstitelé okrasných rostlin dosáhnout.
1. Přímá platba SAPS na ha zemědělské půdy a národní doplňkové platby na hektar orné půdy.
2. Národní dotace (podpora ozdravování polních a speciálních plodin, poradanství a vzdělávání a podpora evropské integrace nevládních organizací).
3. Strukturální fondy EU– HRDP (podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství, podpora zemědělství v méně příznivých oblastech, podpora venkova a údržba krajiny, zakládání skupin výrobců), strukturální fondy EU – OP (podpora začínajícím zemědělcům, prohloubení diverzifikace zemědělské činnosti aj.).
4. Propagační a informační opatření pro zemědělské produkty (výstavy a trhy, informace pro spotřebitele, používání elektronických médií, školení, vzdělávání, sdílení znalostí ke zvýšení trvanlivosti produktů, tisk, katalogy aj.).
Společná organizace trhu EU s květinami a živými rostlinami nestanovuje žádné dotace na podporu produkce daných produktů, chrání trh společenství (licence, cla, sleduje ceny), vydává normy jakosti pro řezané květiny a zeleň.
Základní sazba DPH téměř na všechno
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byl schválen vládní návrh o DPH, který nabude účinnosti dnem vstupu do EU. Podle tohoto návrhu zákona, který ještě musí schválit senát a podepsat prezident ČR, nepatří do snížené 5% daně dřeviny a jiné rostliny, řezané květiny a dekorativní zeleň (kód 06). Ve snížené dani může zůstat osivo, pohřebnictví a související služby, zařazené v SKP 93.03, které zahrnují provoz pohřebních ústavů, hřbitovů a krematorií, shromažďování, úprava a rozvod vody, zařazené v SKP 41, odvádění a čištění odpadních vod a ostatní služby zařazené v SKP 90.01.
Stručně z valné hromady
V rámci IPM Essen se podařilo navázat spolupráci se Steffenem Reiterem, exportním manažerem zemědělských produktů německého CMA (Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft). Z německé strany vzešla nabídka na uspořádání a financování odborného semináře pro profesionální zahradníky, v rámci kterého by CMA prezentovala aktivity německých firem. Svaz oslovil Evropskou federaci profesionální floristické asociace (FEUPF), aby sdělil podmínky členství. Ocenění zaslouží účast českých firem na mezinárodním veletrhu IPM v Essenu, finančně podporovaná MZe ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *