11.10.2009 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvantitativní hodnocení obsahu silice v okrasných druzích rodů Mentha L. a Pulegium L.

Úvod
Od roku 2003 jsou na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně pěstovány okrasné druhy rodu Mentha L. V říjnu 2007 byly rostliny vegetativně přemnoženy a jejich sortiment byl rozšířen o další druhy (Stellová, 2008). V minulosti byl pod rod Mentha L. zařazen i nyní samostatný rod Pulegium L. Taxony máty byly hodnoceny z hlediska množství obsahových látek, silic. Mezi sadovnicky významné druhy patří Mentha suaveolens ‘Variegata‘, z hlediska potravinářského a farmaceutického využití jsou významné především Mentha x piperita a Mentha spicata. Podle platného Českého lékopisu (ČL) je hodnocena nadzemní usušená nať, která by měla obsahovat minimálně 8 ml/kg silice. Podle Stellové (2008) je obsah silice v kvetoucí nati u hodnocených druhů Mentha aquatica 12,79 ml/kg, Pulegium vulgare 8 ml/kg, Mentha x piperita 15,76 ml/kg a v Mentha suaveolens ‘Variegata‘ 9,5 ml/kg. Tomko (1999) uvádí 0,5 – 4 % silice v nati Mentha x piperita, Bruneton (1999) pak 10 až 30 ml/kg silice. Pisulewska, Janeczko (2007) uvádí obsah silice v Mentha x piperita var. rubescens 2,91 % v Mentha x piperita var. pallescens 2,86 %. Podle autorů Kolodzieski, Gill, Borghesani in Blažek et al. (1956) se obsah silice v droze sklizené v době květu snižuje oproti nati sklizené před kvetením.

Abstract
The fourteen taxons of Mentha L. and Pulegium L. were evaluated for the content of essential oil. The material used for evaluation was dried aerial part harvested before blossom and in full blossom. Amount of the essential oil was determined by hydro distillation according to Czech Pharmacopea 2002. Minimum content is 8 ml per 1kg of Menthae piperitae herba by the Czech Pharmacopea. In the case of dried plant material before blossom the lowest content was found by Mentha aquatica 3,09 ml/kg and the highest content by Mentha suaveolens ‘Variegata‘ 9,15 ml/kg.In the case of dried plant material harvested in full blossom the lowest content was found by Pulegium vulgare 5,37 ml/kg and the highest content was found by Mentha x piperita 10,85 ml/kg.
Materiál a metodika
Sortiment rodu Mentha L. je založen na pokusných pozemcích ZF MZLU v Lednici na Moravě
(nadmořská výška 164 m n. m., průměrná roční teplota 9 °C). V roce 2008 byla sklizena nadzemní část 14 taxonů, které jsou pod obchodním názvem dodávajících firem uvedeny v tabulce č. 1. Termín sklizně rostlin před kvetením byl 13. června 2008, v plném kvetení v době od 1. do 29. července 2008 (viz tabulka č. 1).
Rostliny byly sušeny zavěšené ve svazcích v temné a vzdušné místnosti. Vzorky byly skladovány v papírových obalech v temnu při laboratorní teplotě. Doba skladování se pohybovala v rozmezí 252 až 333 dnů v závislosti na termínu sklizně. Před stanovením silice byly rostliny pomlety na laboratorním mlýnku s velikostí ok dva milimetry. Destilace byla provedena podle ČL 2002 bez použití xylenu. Množství vydestilované silice bylo přepočítáno na suchou drogu v ml na 1 kg. Pro statistické vyhodnocení byl aplikován test homogenity, analýza rozptylu a Tukeyův HSD test v programu Statistica CZ verze 8.

Výsledky
Nejnižší množství silice v sušených rostlinách sklizených před kvetením bylo zjištěno v Mentha aquatica, a to 3,09 ml/kg. Naopak nejvyšší obsah silic byl stanoven v Mentha suaveolens ´Variegata‘ – 9,15 ml/kg. Nejnižší množství silice v sušených rostlinách sklizených v plném květu bylo zjištěno v Pulegium vulgare (5,37 ml/kg), nejvyšší pak bylo stanoveno v Mentha x piperita (10,85 ml/kg). Podle Českého lékopisu je minimální množství silice v Menthae piperitae herba osm mililitrů na kilogram. Z výsledků hodnocení vyplývá, že obsah silice je nižší v nati sklizené před květem, výjimkou jsou pouze Mentha spicata a Mentha suaveolens ´Variegata‘. Mezi naměřenými hodnotami obsahu silice byl zjištěn statisticky vysoce průkazný rozdíl. Z grafického vyjádření je zřejmá nejvyšší variabilita zjištěných hodnot v Mentha longifolia a Mentha x piperitae u rostlin sklizených v plném květu. Nejnižší variabilita byla zjištěna u druhu Mentha x piperita var. citrata ´Lemon´, a to v obou termínech sklizně. Zjištěné hodnoty jsou podrobně uvedeny v tabulce č. 2 a zobrazeny v grafu č. 1.

Diskuze a závěr
Hodnoty obsahu silice v kvetoucí nati Mentha L. a Pulegium L. zjištěné Stellovou (2008) jsou ve většině případů podstatně vyšší než hodnoty námi naměřené. Rozdíly mohou být zapříčiněny termínem sklizně, konkrétním průběhem počasí během vegetace a dobou skladování drogy. Naopak, obsah silice v Mentha x piperita var. rubescens a Mentha x piperita var. pallescens zjištěné Pisulewskou a Janeczkem (2007) jsou podstatně nižší. Mentha x piperita, která jediná může být použita jako matečná rostlina pro drogu Menthae piperitae herba obsahovala množství silice požadované ČL, tj. osm mililitrů na kiligram. Český lékopis nerozlišuje variety Mentha x piperita. Rozdílné byly i výsledky porovnání obsahu silice v nati sklizené před kvetením a v plném květu, podle Blažka et al. (1956) se množství silice v nati v době kvetení snižuje. Tento fakt byl potvrzen pouze v případě Mentha spicata a Mentha suaveolens ´Variegata‘. Z údajů zjištěných ve dvou po sobě následujících letech nelze vyslovit jednotný závěr. Kvantita silice je jen jedním z kriterií pro hodnocení druhů mát významných i v okrasném zahradnictví. Výsledky této práce jsou podkladem pro další podrobnější kvalitativní hodnocení jednotlivých složek silice.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down