24.06.2013 | 04:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitní domácí produkce rododendronů

Rododendrony právem patří mezi nejkrásnější na jaře kvetoucí dřeviny. Přestože jsou tyto impozantní keře velice žádaným artiklem realizačních firem i maloobchodního prodeje, jejich domácí produkcí se zabývá jen zlomek školkařský závodů. Jednou z nich je firma Němec Vladimír-zahradnické služby, nedaleko Soběslavy, kde jsou rododendrony pěstovány na ploše přesahující sedm hektarů.

Zakladatelem firmy specializující se na produkci rododendronů je Vladimír Němec, který se zahradnickému oboru věnuje celý život. Po úspěšném ukončení studia na Zemědělské škole v Táboře nastoupil do státního podniku Sempra v Mažicích, který byl v této době zaměřen na produkci rychlené a sezónní zeleniny. Cenné zkušenosti rovněž získal působením v podniku Rašelina Soběslav, kde zastával pozici vedoucího pěstební činnosti. Produkcí vřesovištních rostlin, která se postupem času specializovala především na rododendrony (stálezelené, opadavé – azalky), se soukromě věnuje již patnáctý rok.

Ideální pěstební plochy
Rododendronová školka je založena na rašeliništi nacházejícím se v lokalitě Borkovická blata nedaleko Mažic u Soběslavy.
V minulosti byla tato lokalita využívána Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti jako testovací plocha k ověřování vhodnosti vybraných druhů dřevin k zalesňování rašelinišť. Téměř celý pozemek je tak osázen různými druhy jehličnatých a listnatých dřevin – Pinus uncitana (borovice blatka, P. strobus (borovice vejmutovka), P. nigra (borovice černá), P. silvestris (borovice lesní), Picea abies (smrk ztepilý), P. pungens (smrk pichlavý), P. omorica (smrk omorika), Betula pendula (bříza bělokorá), Populus alba (topol bílý). Tyto více než sedmdesát let staré dřeviny vytváří ideální zastínění pěstovaným rostlinám. K dalším přednostem lokality je vedle ideálního půdního složení pro pěstování vřesovištních rostlin přítomnost odvodňovacích kanálů, kterými je sváděna voda z rašeliništní oblasti celé Borkovické pánve. Přítomnost vzrostlých stromů, vodní plochy a rašelinového podloží tak vytváří optimální mikroklima pro pěstování především rododendronů.
Současnému stavu pěstebních ploch však předcházelo nákladné odstranění náletových dřevin a vytvoření pěstebních záhonů ve vzrostlém stromovém meziřadí.

Výsadba a ošetřování během vegetace
Všechny druhy rododendronů jsou pěstovány ve volné půdě. Samotné výsadbě mladých sazenic předchází důkladné chemické odplevelení pěstební plochy, která je následně několikrát prokypřena bránami. Na takto ošetřenou plochu jsou vysazovány in vitro množené sazenice ve velikosti 10–15 cm, které Vladimír Němec nakupuje ve VÚKOZ v Průhonicích. V průběhu let se nejlépe osvědčila výsadba ve sponu 80 x 80 cm. Dostatek prostoru i světla umožňuje rostlinám se plně vyvinout (nevytahují se). Mladé rostliny jsou v tomto sponu pěstovány až do prodejní velikosti (40–50 cm). Průběžnou sklizní rostlin vzniká dostatek místa pro jedince, kteří jsou zde ponecháni k dosažení větších rozměrů (solitérní exempláře). Rododendrony mladší čtyř let jsou dvakrát ročně v jarních měsících (březen–duben) přihnojovány granulovaným bezchloridovým hnojivem Yara Mila Komplex. U azalek se aplikuje ještě jedna dávka hnojení v období července až srpna. Zálivka rostlin se aplikuje podle potřeb postřikem vodou z již zmiňovaných odvodňovacích kanálů. Průtokem přes okolní rašeliništní pánve má ideální minerální složení i pH.
Vzhledem k tomu, že rododendrony mají velice jemné kořeny rozprostřeny těsně pod povrchem půdy, mechanické odplevelování (plečkování) by je značně poškodilo. Z tohoto důvodu se plevele v porostu ničí herbicidně.
Pro dosažení bohatšího větvení a kompaktnějšího habitu rostlin upřednostňuje Vladimír Němec namísto používání regulátorů růstu mechanické zaštipování výhonů. Tento úkon se provádí nejpozději do období 15. června. Jedině tak mají pletiva v nově vyrašených výhonech dostatek času vyzrát do příchodu zimních měsíců.
V případě výskytu živočišných škůdců (molice, křísi) je porost ošetřen insekticidním přípravkem Karate. Proti houbovému onemocnění padlí se nejlépe osvědčil postřik přípravky Talent nebo Karatane. Podmínkou dobré účinnosti přípravku je však jeho opakovaná aplikace – minimálně 4x (tři postřiky ve fázi neotevřeného pupenu a jednou na list).

Široká odrůdová i velikostní nabídka
Z nespočetného množství odrůd rododendronů vyselektoval Vladimír Němec během patnáctiletého provozování školky takové kultivary, jež dobře prospívají v našich klimatických podmínkách. Zákazníci dnes mohou vybírat přibližně z 25 odrůd stálezelných rododendronů zastoupených v mnoha velikostních i barevných škálách, z 20 odrůd opadavých azalek (ze skupiny Knap Hill) a z pěti kultivarů tzv. Jelínkových azalek. Podrobný seznam nabízených odrůd naleznete na www.zahradnictvinemec.euweb.cz.
Mnoho kultivarů je rovněž nabízeno v rozličné velikosti (stáří), a to od 40 cm až do 2 m. Vzrostlé exempláře jsou žádány především do velkých parkových výsadeb či zahradních realizací u reprezentativních sídel.

Odbyt
Roční produkce školky se průměrně pohybuje kolem 3000 kusů rododendronů. Osmdesát procent produkce směřuje do firem zabývajících se realizací a údržbou soukromé a veřejné zeleně či do zahradních center. Dvacetiprocentní odbyt je zajištěn přímým prodejem fyzickým osobám. Přestože většina prodeje se uskutečňuje v jarních a podzimních měsících, díky kompaktnímu a mělkému kořenovému balu rododendronů lze tyto rostliny dobývat z volné půdy v průběhu celého vegetačního období. Po vyjmutí rostliny z pěstební ploch je kořenový bal zabalen do školkařské plachetky a udržován neustále vlhký do doby převzetí zákazníkem. Mezi nadstandardní služby, jež školka poskytuje, patří například osobní výběr jednotlivých rostlin přímo z pěstební plochy.

Doplňkový sortiment
Přestože zůstává pro Vladimíra Němce stěžejní
produkce rododendronů, okrajově se rovněž věnuje pěstování vřesovištních rostlin a dalších dřevin. Kromě Vaccinium je to Pieris, Tsuga canadensis, Pinus mugo či Pinus uncitana, která je zde pěstována ze semen. Semena získaná ze šišek matečných stromů, jež byly v minulosti vysázeny na veřejných prostranstvích v katastrálním území Soběslavy, jsou na jaře vyseta přímo na záhon do rašelinového substrátu. Případnému přeschnutí horní vrstvy substrátu, ke kterému docházelo při překrytí semen rašelinou, Vladimír Němec předchází zasypáním výsevu pilinami. Vzešlé semenáčky je rovněž nutné chránit proti poškození ptactvem netkanou textilií. V následujícím roce, někdy ale také až v druhém roce po výsevu, jsou semenáče pikýrovaný na vzdálenost 20 x 20 cm. Po zesílení jsou pak vysázeny na pěstební plochu ve sponu 80 x 80, kde jsou čtyři až pět let dopěstovávány do prodejní velikosti. Loňská produkce borovice blatky činila 4000 kusů.
Do budoucna plánuje Vladimír Němec tento doplňkový prodej rozšířit o další rostlinné druhy, jež by zde z nakoupené sadby dopěstovávali do prodejní velikosti. Zákaznici by si tak mohli na jednom místě zakoupit kromě rododendronů i další dekorativní rostliny.

Text a foto Arnošt Jílek

Článek v tištěné verzi naleznete v časopisu Zahradnictví 7/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down