02.11.2005 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita zeleniny z pohledu legislativy EU

Zelenina patří mezi potraviny o jejichž prospěšnosti není nutné dlouze diskutovat. Téměř všechny druhy zeleniny obsahují značné množství biologicky aktivních látek, které působí preventivně proti vzniku některých, zvláště civilizačních onemocnění (choroby srdce a cév, nádorová onemocnění a onemocnění degenerativní, která jsou spojena s věkem).

Zelenina napomáhá při zvýšení odolnosti organismu proti infekčním a respiračním nemocím, správnému fungování sliznic a kůže. Prohřešky proti spotřebě zeleniny se odrážejí především na zdravotním stavu lidí. Názorně nás o tom mohou přesvědčit statistiky a studie Světové zdravotnické organizace, které jednoznačně mluví ve prospěch nutnosti zvýšení konzumace ovoce a zeleniny. Ze zdravotnických statistik je zřejmé, že v těch částech světa, kde zelenina tvoří významnou část stravy je zřetelně nižší výskyt nádorů trávícího ústrojí, než v zemích s nízkou spotřebou.
Zelenina obsahuje mnoho látek důležitých pro imunitní systém a pro řízení řady biochemických procesů probíhajících v lidském organismu. Z výživového hlediska můžeme z těchto látek jmenovat hlavně vitamíny a minerální látky, flavonoidy a karoteny.

Spotřebu je třeba zvýšit
Od roku 1990 došlo v celkové spotřebě potravin ke značným kvalitativně-kvantitativním změnám. Základní změnou, ve srovnání s obdobím před rokem 1990, je snížení spotřeby potravin živočišného původu a růst spotřeby potravin rostlinného původu. Jednou z hlavních potravinových komodit, které v posledních létech zaznamenaly nárůst spotřeby je zelenina. Přestože spotřeba této komodity stoupla, z hlediska doporučeného denního příjmu vitamínů, vlákniny, některých minerálních látek a stopových prvků ještě zdaleka nedosahuje doporučených hodnot. Cesta k dosažení optimální hodnoty spotřeby závisí na kvalitě, ceně, způsobu úpravy a vizuální prodejnosti.
Nedostatky v kvalitě
S dobrou sklizní souvisí samozřejmě také úspěšný prodej nebo jinak řečeno zpeněžení. A zde začíná problém. Spotřebitel je stále náročnější a již se nespokojí s jakoukoli kvalitou zboží a výběrem několika málo druhů. Požaduje zboží lákavě vyhlížející, zeleninu omytou a nabízenou v atraktivním obalu. Naši zemědělci a pěstitelé nebo možná prodejci tyto požadavky podceňují nebo je nedovedou zcela naplnit. Zelenina nasypaná v bednách, otlučená a mnohdy nahnilá nikoho nenadchne. Spotřebitel se proto mnohdy raději uchýlí k nákupu zboží z dovozu, které je lépe připraveno k prodeji, i když je dražší.

Co říká vyhláška
Je podzim a k tradičním druhům zeleniny patří kořenová zelenina nebo brambory. Toto zboží se v tomto období nakupuje jak k okamžité konzumaci, tak i k uskladnění. Bude nás provázet až do nové sklizně v příštím roce. Abychom vždy nakoupili pouze kvalitní ovoce napomůže nám se seznámit s vyhláškou MZe č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jako i další způsoby jejich označování. Podle této vyhlášky jsou jednoznačně vyloženy požadavky na označení a kvalitu ovoce a zeleniny.
Čerstvou zeleninou se rozumí jedlé části, zejména kořeny bulvy, listy, nať, květenství, plody jednoletých i víceletých rostlin uváděné do oběhu bezprostředně po sklizni nebo po určité době skladování v syrovém stavu.
V tabulce je uvedeno členění čerstvé zeleniny na skupiny a podskupiny.
Druh Skupina Podskupina

Čerstvá zelenina košťálová
kořenová
listová
lusková
plodová
cibulová
natě
klasy
výhonky Jednotlivé druhy čerstvého ovoce podle předpisů ES nebo podle technické normy nebo českého botanického názvu

Čerstvá zelenina musí být označena:
a) názvem podskupiny,
b) třídou jakosti,
c) názvem odrůdy,
d) údajem o tom, že čerstvá zelenina byla po sklizni ošetřena konzervačními nebo jinými chemickými látkami.

Požadavky na jakost jsou hodnoceny podle smyslových a jakostních požadavků, které jsou dány třídami jakosti stanovenými předpisy ES o normách pro jednotlivé druhy zeleniny nebo technickou normou.
Tyto požadavky však mají charakter pouze doporučující. Obecně lze říci, že normy jsou plně zharmonizovány s normami EHK/OSN a tedy i EU. Od vstupu ČR do EU, kdy u nás začala platit nařízení ES přímo, jsou přímo přejímány i tyto normy EHK/OSN.
Skladování čerstvé zeleniny musí být prováděno odděleně , v čistých, dobře větratelných prostorách. Pro skladování je možné používat i prostory s řízenou atmosférou. Čerstvou zeleninu je nutno skladovat na dřevěných podlážkách.

Jak postupovat při nákupu
1. Vzhledem k tomu, že odrůd prodávané zeleniny je několik tisíc, přičemž z hlediska uskladnění a konzumace nejednotlivé druhy mohou od sebe diametrálně lišit, je nutno při nákupu postupovat uvážlivě.
Podle konzumní zralosti rozeznáváme odrůdy letní, podzimní a zimní. Zelenina musí být označena tak, aby byl spotřebitel seznámen o tom, co si kupuje, a k jakému účelu je prodávané zboží vhodné.
2. Při nákupu je nutné, aby spotřebitel věnoval dostatečnou pozornost stavu kupované zeleniny. To znamená, že je možné prodávat pouze:
 celé,
 zdravé, čerstvého vzhledu a čisté,
 bez výskytu chorob a škůdců,
 bez cizích pachů a chutí.
3. Nikdy nekupujeme výkroje, zeleninu nahnilou, zaplesnivělou.
4. Prodej takovéto zeleniny je zakázán, protože prodejem takovéhoto zboží je přímo ohroženo zdraví spotřebitele.
Konzument by měl vědět, že plody napadené plísní, hnilobou nebo škůdci mohou vážně ohrozit jeho zdraví. Plísně produkují toxické látky, tzv., mykotoxiny. Tyto látky patří mezi nejrizikovější látky, se kterými se při konzumaci potravin můžeme setkat. Nepomůže ani vykrojení ani vaření. Mykotoxiny jsou látky vysoce tepelně stabilní a zasahují i relativně zdravě vypadající část potraviny.

Zelenina tvoří velmi důležitou součást výživy člověka. Tato část je nenahraditelná. Obzvláště pro osoby, které si hlídají svoji hmotnost je vhodné konzumovat více zeleniny pro její nízkou energetickou hodnotu. Z hlediska správné výživy je zapotřebí denně zkonzumovat pět porcí zeleniny. Porcí se rozumí zhruba objem, který se vejde do lidské dlaně. Čím je člověk větší, tím má větší dlaň, tím je větší porce, kterou by měl denně zkonzumovat.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down