Kvalita a marketing umožňují udržení pozice francouzského česneku

Ve Francii se produkuje kolem 45 000 t česneku, z toho připadá na organizace pěstitelů (POO) asi 11 000 t. Francie zaujímá v Evropě v produkci česneku druhé místo za Španělskem, které s ročním objemem produkce 300 000 t patří nesporně k bezkonkurenční špičce.

Pěstování česneku je ve Francii soustředěno do dvou hlavních oblastí: na jihozápadě země (65 % celkové produkce) a na jihovýchodě (asi 20 % celkové produkce). Kolem 73 % sklizně se odbytuje na domácím trhu, 10 % je určeno na export a kolem 17 % pro průmyslové zpracování. Ve Francii se zkonzumuje asi 42 000 t česneku, takže domácí produkce kryje spotřebu asi ze 64 %.
Sklizeň česneku probíhá ve Francii v červnu. Na uchovatelnost má vliv několikatýdenní sušení. Teprve po tří-čtyřdenním dosoušení získává česnek typickou odrůdovou barvu. Na trh přichází jak suchý (označovaný jako čerstvý) nebo zelený, sklízený od května do počátku června. Nejranější česnek náleží k fialovým odrůdám (asi 5 %), lví podíl zaujímají však bílé odrůdy (73 %), které jsou na trhu od září do konce února. Konec sezony náleží česneku růžovému (do konce května).
Globalizace trhu se dotýká i francouzských česnekářů. I když v roce 1993 byla stanovena dovozní kvóta pro čínský česnek ve výši 1000 t, není jisté, zda se podaří udržet i do budoucna. Kromě toho na Francouze působí tlak španělské konkurence. Ztížená situace ve vývozu španělského česneku do Brazílie donutila Španěly hledat pro své zboží odbytiště na jiných trzích a za jakoukoliv cenu. Proto se musí francouzští pěstitelé mnohem více nyní orientovat na jakost zboží a marketing. Prvním krokem k tomu bylo založení národní sekce pěstitelů česneku v roce 1998, které sdružuje na 800 producentů. Stanovili si program jakosti, přijali zásady šetrné, k prostředí přátelské produkce i opatření ke snížení výrobních nákladů. Vyhledávající rovněž nové odbytové možnosti ve zpracovatelství. Usilují o získání ochranných známek, dokumentujících původ v integrovaném nebo organickém pěstování, zavedení regionálních značek. Příkladem může být růžový česnek v oblasti Lautrec. Rovněž v propagačních akcích se dosáhlo pokroku společnou kampaní propogující v září zdravotní přednosti česneku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *