11.05.2005 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kurz kvality ovoce a zeleniny 3

Potřetí se vracíme k mezinárodnímu kurzu Harmonizace kontroly jakosti čerstvého ovoce a zeleniny (Zahradnictví 12/2004, str. 18 a 1/2005, str. 18) souhrnem z několika příspěvků.

Management jakosti v zahradnické praxi, Karel Kopec, Česká republika
Spotřebitel a potravinářské podniky stále zvyšují nároky na kvalitu ovoce a zeleniny a současný systém třídění produktů je nedostačující. Je nutná prevence nekvality už při pěstování a posběrové úpravě. Na řízení pěstování a posběrové technologie se začínají využívat systémy kvality – QMS, jejichž základ tvoří normy ISO řady 9000:2000. Tyto využívají standardy jakosti jednotlivých druhů produktů, směrnice pro hodnocení shody, metodiku správné technologické a agrotechnické praxe ( GTP, GAPs), systémy řízení zdravotní nezávadnosti HACCP/ a další nástroje. Významnou součástí QMS je řádná dokumentace.

Nová struktura v kontrole jakosti čerstvého ovoce a zeleniny, Alena Kosková, Česká republika
Presentace činnosti SZPI v oblasti kontroly potravin a zejména čerstvého ovoce a zeleniny, struktura SZPI, systém a druhy kontrol, materiální vybavení a zabezpečení inspektorů, vzdělávání, výkon kontroly regionálními inspektory. Certifikace importu čerstvé ovoce a zeleniny po vstupu ČR do EU, spolupráce s celními úřady atd.
SZPI má v současné době celkem sedm regionálních inspektorátů, které vykonávají kontrolu vždy ve dvou administrativních krajích. Pro zvýšení účinnosti kontroly v území je vytvářen systém tzv. „okresních inspektorů“, kteří vyjíždějí na kontroly přímo z domova. SZPI tak využívá snadnější časové dostupnosti „okresních inspektorů“ do místa kontroly a také jejich osobní znalosti terénu. Velká část těchto inspektorů využívá k práci soukromá vozidla na základě smluv o jejich využívání pro služební účely. Po ročním fungování tohoto systému se po podrobné analýze ukazuje, že činnost inspektorů je mnohem efektivnější a pružnější. Čas, který dříve inspektor strávil cestováním do místa kontroly, se nyní výrazně zkrátil a inspektoři jej využívají k vlastní kontrolní činnosti.
Inspektoři SZPI jsou vybaveni tzv. mobilními kancelářemi. Vždy dvojice inspektorů má k dispozici notebook s tiskárnou a mobilní telefon s přenosem dat. Prakticky kdekoli v rámci ČR se tak může on-line spojit s centrálním serverem, na který jsou průběžně ukládána data. Inspektoři přímo na místě kontroly vyplňují příslušné protokoly, zapisují údaje o odebraných vzorcích a rovněž mohou kdykoli čerpat informace, uložené v systému nebo na podnikovém intranetu, které potřebují k vyhodnocení situace. Systém rovněž umožňuje na místě vytisknout protokol o kontrole a předat jej kontrolované osobě. Již při odebírání vzorků má příslušná laboratoř prostřednictvím systému k dispozici údaje potřebné pro další analýzy. Může se tak v případě potřeby operativně připravit na potřebné rozbory, jejichž výsledky jsou rovněž vkládány do systému. Veškerá získána data a údaje mohou dále využívat ostatní zaměstnanci pro další potřeby inspekce.

Kontrola jakosti čerstvého ovoce a zeleniny, Helena Botelho, Portugalsko
Kompetentním orgánem pro kontrolu potravin a jakosti čerstvého ovoce a zeleniny v Portugalsku je Foodstuff in Portugal is DGFCQA, (General Direction for Quality Control of Foodstuff). Kontrola je rozdělena do 7 oblastí, Madeira a Azory jsou autonomní oblasti ze specifickou legislativou.
Inspekční služba je rozdělena do dvou částí, první kontroluje export a import, druhá vnitřní trh. Export činí zhruba 90 000 tun čerstvého ovoce a 70 000 tun čerstvé zeleniny ročně. Kontrola čerstvého ovoce a zeleniny probíhá v souladu se zněním Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001. Je kontrolováno 100 % importovaných dodávek, kontrola probíhá v termínu do 48 hodin. Vystavení certifikátu je placená služba – cca 20 Eur + daň. Každý ze sedmi regionů má vytvořenu databázi obchodníků, v současné době je registrováno okolo 10 000 subjektů.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down