14.09.2009 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kultivary rodu Picea – II.

V minulém díle jsme se věnovali popisu kultivarů smrku ztepilého (Picea abies L.), založeném na výsledcích jeho sledování v Dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. S charakteristikami dalších kultivarů rodu Picea, které v Průhonicích tvoří rozsáhlou kolekci dřevin, se můžete seznámit na následujících stránkách.

Kultivary smrku sivého – Picea glauca (Moench) Voss.
´Coerulea Hudsonii´ (boldovaně)
Kultivar s kuželovitou, řídce zavětvenou korunou. Větve jsou výrazně patrovitě uspořádané. Větévky více či méně lysé s tuhými kartáčovitě postavenými, mírně zakřivenými jehlicemi sivě zelené barvy. Při jeho výsadbě je nutné se vyvarovat zástinu – nevytváří pak typický habitus a ztrácí tak na vzhledu.
´Compacta´
Zakrslá forma, kulovitého tvaru. Jehlice jsou krátké, sivě ojíněné. V Dendrologické zahradě (DZ) je pěstována v lehkém přístinu, což jí podle sledování vyhovuje. Na konci letního období vykazovala částečné napadení mšicemi, avšak toto poškození bylo zanedbatelné. Je ideálním kultivarem do omezených prostor (skalky, nádoby), ale je třeba se vyvarovat při její výsadbě na trvalé stanoviště přímému úpalu.

´Conica´
Nejznámější a nejpoužívanější kultivar smrku sivého. V DZ roste jako pravidelně kuželovitý hustě zavětvený, kompaktní nízký smrk. Někdy má sklony k rozdvojení nebo roztrojení kmene, což mu ubírá na estetické hodnotě a ve stáří pak může i trpět při sněhové pokrývce vylamováním. Jehlice jsou světle zelené, krátké a na letorostu radiálně postavené.

Kultivary smrku Picea x lutzii Little
´Machala´
Významný český kultivar. Roste jako rozkladitý kultivar s keřovitým habitem. Jehlice jsou na svrchní straně sytě zelené ze spodu stříbřité, kartáčovitě uspořádané. Jedná se o nenáročný taxon stejně jako kříženec, od kterého je odvozen. V zástinu tvoří krátké přírůstky a je celkově kompaktnější oproti jedincům rostoucím na výsluní, které jsou naopak mohutné. V některé literatuře je uváděn jako kultivar od křížence P. x mariorika. Pro úplnost uvádím popis křížence Picea x lutzii.
Picea x lutzii Little
Přirozený areál výskytu je na jihu Aljašky a jedná se o křížence P. glauca x P. sitchensis. Dorůstá výšky až 20 m. Roste na vlhkých čerstvých půdách.
Tento kříženec roste v DZ jako široce kuželovitý až vejčitý, hustě zavětvený strom. Jehlice jsou stříbřité, kartáčovitě uspořádané. Je to opět podle sledování nenáročný taxon a lze jej použít v sadovnických úpravách stejně jako P. pungens.

Kultivary smrku pančičova – Picea omorika (Pančič) Purkyně
´Expansa´
Je nízkého vzrůstu, velmi řídce zavětvená, tabulovitě rozprostřená až plazivá. Větve jsou na konci vystoupavé. Jehlice tmavě zelené na rubu stříbřité, hřebenovitě uspořádané.
´Nana´
Nízký, kompaktní, kuželovitě rostoucí kultivar. Spodní větve jsou znatelně širší a poněkud rozcuchaně rostoucí, mírně nahoru otočené. Jehlice krátké, radiálně uspořádané, na svrchní straně sytě zelené, na rubu stříbřité. V DZ rostou vcelku bezproblémově, občas trpí v předjaří okusem zvěří. V tužších zimách může na koncích letorostů namrzat. (foto 24)
´Dreplicensis´
Velmi nízký kultivar kompaktního charakteru, což upřednostňuje jeho použití ve skalkách nebo v nádobách. Jehlice na líci světle zelené, na rubu stříbřité, radiálně uspořádané a v ostrém úhlu směřující dopředu. Lépe se mu daří v polostínu.

Kultivary smrku východního – Picea orientalis (L). Link.
´Nutans´
V DZ má tento kultivar převislý habitus s nepravidelným růstem, větve jsou různě dlouhé. Jehlice jsou sytě tmavozelené, opět lesklé a z dálky působí temným dojmem. Dříve označován jako P. orientalis forma nutans Niemetz.

Kultivary smrku pichlavého – Picea pungens Engelm.
´Argentea Pendula´
Ve sbírkách DZ je zastoupen jako mladý strom velmi řídkého habitu. Větve jsou nepravidelně pokroucené a převislé. Jehlice jsou tuhé, radiálně uspořádané, světle stříbřitě ojíněné.
´Fürst Bismarck´
Roste jako nepravidelně kuželovitý, hustě zavětvený strom. Větve jsou mírně vystoupavé, jehlice šedozelené, stříbřitě ojíněné, kartáčovitě postavené. Z výsledků sledování v DZ není u některých exemplářů patrný rozdíl mezi Picea pungens ´Fürst Bismarck´ a Picea pungens ´Glauca Globosa´ (vysokého nestandardního růstu).
´Glauca Globosa´
U tohoto kultivaru je podobný problém jako u Picea abies ´Maxwelii´. Rostliny jsou opět pravděpodobně vlivem podnože a roubu nestandardní a vyjímají se tak z hlediska velikostních charakteristik svému stanovenému popisu. V literatuře popisovaný kultivar by měl být 1m vysoký a přibližně1,5m široký (Krüssmann), mělo by se jednat o zakrslou formu. V zahradě rostou jako kompaktní válcovité, hustě zavětvené menší stromy s výškou až 6 m ! Větve jsou vodorovně postavené. Jehlice jsou poměrně krátké, stříbřité, radiálně uspořádané. Kultivar tak opět ztrácí na svém významu. Z praktického hlediska tak mohou vzniknout problémy při výsadbách do malých zahrad. Navíc tato vlastnost se neprojevuje hned, ale až po čase a ne všechny exempláře mají tento typ růstu.
´Glauca´
Ve starší literatuře uváděný jako forma glauca. Takto jsou označovány neselektované semenáče s různou intenzitou namodralého zabarvení jehlic. Jedná se o rozsáhlou skupinu zahrnující různé tvarové variace, kterou spojuje již zmíněné zabarvení. Například je sem zařazen i kultivar ´Glauca Nana´, který je zakrslý, kompaktně rostoucí a přibližně 2 m vysoký.
´Koster´
Jedná se o nejvýznamnější a nejrozšířenější modrý kultivar od smrku pichlavého. Koruna je pravidelně kuželovitá. Srpovité jehlice jsou směrem nahoru zakřivené, přes zimu si uchovávají stříbřitě namodralé zabarvení. Byl vyšlechtěn krátce po roce 1885 ve školkách v Boskoopu (Nizozemí). Byly selektovány různě intenzivně zbarvené semenáče a vybrány ty nejmodřejší. (Krüssmann). V DZ roste jako kuželovitý, poměrně řídce zavětvený strom s mírně převislými větvemi. Jehlice jsou intenzivně stříbřitě namodralé.
´Moll´
Zakrsle rostoucí kultivar podobný jako ´Montgomery´. Popsán byl v roce 1935 ve školkách v Heisterbacherrottu. V DZ roste jako hustě zavětvený kultivar s vodorovnými, patrovitě uspořádanými větvemi. Jehlice jsou ojíněné s modrozeleným nádechem, radiálně uspořádané. Může být vlivem podnože a roubu nestandardní a vyjímá se tak z hlediska velikostních charakteristik svému stanovenému popisu v literatuře. Krüssmann uvádí, že ve 20 letech dorůstá 1m výšky, ale exempláře v zahradě dosahují až 4 m výšky. Nicméně je i v tomto případě hodnotným kultivarem do menších sadovnických úprav.

Kultivary smrku sitky – Picea sitchensis (Bong.) Carr.
´Nana´
Kultivar nízkého vzrůstu, který v DZ roste hnízdovitě bez znatelného terminálu s kruhovým půdorysem. Na vrcholu je tupě zakončený. Jehlice jsou oproti botanickému druhu kratší, svěže zelené až sytě modrozelené, na rubu stříbřité. Od letorostu odstávají směrem dopředu v úhlu cca 45°. Vykazuje ty nejlepší vlastnosti a netrpí chorobami ani škůdci. Snáší zástin a pro své rozměry je ideální do menších sadovnických úprav.

Cíle sledování
Při sledování rodu jsme se zaměřili i na některé nesrovnalosti zejména mezi jednotlivými kultivary, které se neustále v literatuře opakují a neshodují se s poznatky, ke kterým jsme během sledování v Dendrologické zahradě došli.
Dalším problémem, kterým jsme se zabývali, bylo poškození nebo napadení dřevin a jejich následné vykácení. Některé kultivary se jeví jako problematické a je potřeba jejich použití zvážit. Často také hraje roli expozice, kdy některé kultivary upřednostňují polostín (v letních měsících trpí popálením) a jiné naopak plné slunce (bez dostatečného světla nejsou plně zavětvené). Jedině při výběru správného stanoviště lze využít všech předností, které nám kultivary smrků nabízí. Rozsah výsledků celkového sledování je samozřejmě daleko obsáhlejší a toto byl pouze jeho výběr.

Rozdělení vybraných taxonů podle použití
Taxony vhodné do velkých sadovnických ploch a parků:
P. abies ´Acrocona´, P. a. ´Aurea Magnifica´, P. a ´Cranstonii´, P. a. ´Cupressinsa´, P. a. ´Pendula Bohemica´, P. a. ´Průhoniceana´, P. pungens ´Fürst Bismarck´, P. p. ´Glauca´, P. p. ´Koster´, P. orientalis ´Compacta´, P. or. ´Nutans´.
Taxony vhodné do malých sadovnických ploch a rodinných zahrad:
P. abies ´Echiniformis´, P. a. ´Formánek´, P. a. ´Harrachii´, P. a. ´Inversa´, P. a. ´Maxwellii´, P. a. ´Pumila Nigra´, P. a. ´Rothenhaus´, P. pungens ´Glauca Gobosa´, P. p. ´Moll, P. omorika ´Nana´, P. orientalis ´Nutans´ (zejména v mládí pomalý růst), P. glauca ´Caerulea Hudsonii´, P. g. ´Conica´, P. g. ´Nana´, P. x lutzii ´Machala´, P. sitchensis ´Nana´.
Taxony vhodné do velmi malých ploch, skalek, nádob a omezených prostor:
P. a. ´Formánek´, P. a. ´Mikulášovice´, P. omorika ´Dreplicensis´, P. glauca ´Compacta´.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down