Kouzlo historických parků

Již počtvrté se ve dnech 8. – 10. června konala konference o historických zahradách. ta letošní se uskutečnila v Kroměříží, měla podtitul Umění a společenská činnost v zahradách a opravdu se vydařila. Město Kroměříž navíc v těchto dnech slavilo i sedmé výročí zapsání komplexu historických zahrad a Arcibiskupského zámku na Listinu světového dědictví UNESCO.

V hanáckých Aténách, jak se často Kroměříži říká, bylo po dobu konání konference na co koukat. Historické jádro města jen hýřilo kulturou – konala se zde například barokní opera Nevinná Yta, pořádaná Klubem UNESCO Kroměříž ve skleníku Květné zahrady nebo třeba muzikál Jesus Christ Superstar odehrávající se na pódiu přímo na náměstí Kroměříže.

Tradiční pořadatelé
Konferenci Historické zahrady Kroměříž 2006 uvedla Ing. Ina Truxová z Ústředního pracoviště Národního památkového ústavu. Seznámila návštěvníky s hlavními pořadateli, kterými jsou již tradičně Klub UNESCO Kroměříž a město Kroměříž. Ti dále spolupracují s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním památkovým ústavem ú.o.p. Kroměříž. Celou akci zaštiťuje ministr kultury, Česká komise pro UNESCO, hejtman Zlínského kraje a poslankyně parlamentu ČR Michaela Šojdrová. Konference je pořádána každé dva roky Klubem UNESCO Kroměříž, jenž od roku 2000 pořádá každoročně v letních měsících festival Hudba v zahradách zámku.

Rozkvět pro budoucí generace
V úvodu konference vystoupil starosta Kroměříže Ing. Petr Dvořáček. V jeho uvítací řeči zaznělo, že všichni odborníci zasvěcení v zahradnickém oboru mají povinnost ze všech sil bojovat o to, aby se za každých okolností nalezly prostředky na údržbu zahrad a parků, které by umožnily jejich další rozkvět. Ve svém proslovu poděkoval všem, kteří dokáží udržovat parky ve stavu, v jakém je založili naši předci.
Na konferenci dále vystoupil Ing. Jiří Slezák, ředitel nejmladšího pracoviště NPÚ – ú.o.p. Kroměříž. Doufá, že vyčleněním z NPÚ získá územní odborné pracoviště větší samostatnost a bude se moci více věnovat zámeckým parkům v Buchlovicích, Vizovicích a Kroměříži. Právě v Kroměříži se nachází unikátní Květná zahrada a Podzámecká zahrada. Ty byly v roce 1998 zapsány spolu s Arcibiskupským zámkem na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.
„Péče o zahradu je velmi proměnlivá a člověk se s tím musí smířit“, uvedla Ing. Božena Pacáková-Hošťálková. Ta se ve svém příspěvku zabývala obnovou pražské Vrtbovské zahrady. Uvedla, že obnova zahrady nespočívá jen v samotné rekonstrukci, ale je otázkou i následného využívání, památkové obnovy, důsledné péče a financování. Přitom vše spolu navzájem souvisí. „Když se o památku dokážeme postarat, můžeme ji zároveň i dobře využívat“, uzavřela svou přednášku Ing. Pacáková.
Na konferenci vystoupila řada osobností, mezi nimiž byl i Miroslav Perout. Dalo by se říci, že dokázal nemožné – vlastním úsilím zrekonstruovat zámek v Korozlukách, na nějž byl již vydán demoliční výměr. V současné době je zámek opravený a započaly práce na regeneraci přilehlého parku.

Aktuální témata
Na konferenci padla také otázka ohledně známé kauzy s krumlovskou točnou. Památkáři navrhli její přemístění na důstojné místo v zásobní zahradě, ale otáčivé hlediště bohužel stále zůstává na svém místě a ČR tak hrozí ze strany UNESCO vážný postih.. Pokud vás tato problematika zajímá, můžete se podívat na http://otacivehlediste.ckrumlov.cz.
Mezi účastníky a přednášejícími byli i slovenští kolegové z oboru péče o historické zahrady a parky. Jedním z nich byl Ing. Zoltán Balko, předseda správní rady slovenské Společnosti pro zahradní a krajinnou tvorbu, který nastínil posluchačům problémy využití historických parků a zahrad v Nitře. Největším úskalím je zde vyhraženost zeleně v historické zástavbě. Majitelé totiž neberou v potaz historické souvislosti mezi nemovitostí a zahradou, a dochází tak ke znehodnocení nevhodně zvoleným sortimentem dřevin a porušení historické kompozice unikátní zahrady.
Ing. Dagmar Fetterová připomenula zapomenuté oranžérie na Zlínsku a pozvala přítomné účastníky konference na výstavu do Lysic, kde v oranžérii zámeckého zahradnictví probíhá tematická výstava Terakota. Až do 17. 9. se zde prezentuje využití terakotového mobiliáře.
Setkání odborníků v Kroměříži uzavřela předsedkyně pořádajícího Klubu UNESCO Kroměříž MUDr. Eva Nováková s přáním, aby se již tak vysoká úroveň přednášek na konferenci i nadále zvyšovala.

Pokud vás zajímá další konference, konající se opět za dva roky, naleznete na stránkách http://www.unesco-kromeriz.cz přihlášku. Účast opravdu stojí za to!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *