03.11.2021 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konzervace ovocných dřevin metodou on farm

Metoda on farm konzervace spočívá v udržování genetického zdroje formou jeho praktického pěstování v oblasti jeho původního vzniku. Jedná se o místně specifické klimatické a půdní podmínky a aplikaci historicky původních technologií, zároveň ale s částečným ekonomickým ziskem pro farmáře a možností následného zpracování ovoce.

Krajové odrůdy v sobě uchovávají významnou genetickou variabilitu a biodiverzitu, na rozdíl od moderních odrůd, které jsou často geneticky uniformní. V průběhu posledních 20 let byly za účasti VŠÚO Holovousy s. r. o., uskutečněny on farm výsadby v oblastech původního výskytu krajových a historických odrůd, jako např. Národní park Šumava, Krkonošský národní park a CHKO Orlické hory. V této činnosti pokračujeme i nadále, nové on farm výsadby jsou nově zakládány v oblasti Krkonoš na farmě Huculů pana Karbusického, kde bylo dodáno 16 odrůd jabloní, čtyři odrůdy hrušní a pět odrůd slivoní. V rámci alejí pod garancí Okrašlovacího spolku ve Vrchlabí bylo dále vysazeno 16 odrůd jabloní a čtyři odrůdy hrušní. Ve státním hřebčíne v Kladrubech bylo na jaře 2021 nově vysazeno osm genotypů jabloní.

V České republice patří ovoce k zemědělským plodinám s velkým hospodářským, společenským a ekologickým významem. Ovocné druhy provázejí člověka v oblasti Střední Evropy od pradávna. Slouží mu nejenom jako potrava s vysokým obsahem cenných nutričních látek a vitamínů, ale jsou i důležitým prvkem v lesních ekosystémech a dalších rostlinných společenstvech v kulturní krajině. Shromážděné kolekce genetických zdrojů ovoce jsou nezastupitelným zdrojem pro další generace, které musí mít v budoucnu možnost využívat uchovávanou biodiverzitu ovocných plodin pro přímé využití v zemědělské praxi, pro uspokojení svých nároků na výživu, nebo pro šlechtitelské zlepšování rostlin s cílem adaptace na podmínky měnícího se klimatu.

Metoda on farm konzervace spočívá v udržování genetického zdroje formou jeho praktického pěstování v oblasti jeho původního vzniku (Negri et al. 2017). Jedná se o místně specifické klimatické a půdní podmínky a aplikaci historicky původních technologií, zároveň ale s částečným ekonomickým ziskem pro farmáře a možností následného zpracování ovoce. On farm konzervace patří k trvale udržitelným, přírodě blízkým pěstebním metodám s nízkou ekologickou zátěží. Metoda je kromě soukromých farmářů uplatnitelná i u státních organizací, či na obecních pozemcích.

Metodou on farm se uchovávají starší tzv. krajové odrůdy, které lze označit i za kulturní dědictví národa, protože byly pěstovány a udržovány po mnoho generací a mají vztah ke konkrétnímu jedinečnému regionu. Po druhé světové válce z území České republiky téměř vymizely díky intenzifikaci a kolektivizaci zemědělství. Začaly převažovat moderní výnosné kultivary, které ovšem dosahovaly požadované sklizně pouze v optimálních růstových podmínkách díky vysokým dávkám hnojení a aplikaci širokého spektra pesticidů.  Podobné snižování biodiverzity se odehrálo vlivem intenzifikace zemědělství od padesátých let minulého století i v dalších oblastech Evropy.

Menší část původních krajových odrůd se u nás ojediněle zachovala v některých oblastech tradičního pěstování, např. hrušeň Koporečka a Solanka v oblasti Kadaňska a Žatecka, třešeň Karešova na Hořicku nebo meruňky Velkopavlovická, Znojemská a Bohutická v oblasti Velkých Pavlovic, Znojma, Bohutic a Pálavských vrchů. Mimo tradiční zemědělské areály se krajové odrůdy v některých případech udržely až do osmdesátých let i v příhraničních spíše horských oblastech, jako jsou např. Bílé Karpaty, Podkrkonoší nebo Orlické hory.

Text: prof. Dr. Ing. Boris Krška, VŠÚO Holovousy s. r. o., foto:  J. Sedlák

Celý text článku včetně doprovodných fotografií naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 11/2021.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down