Kontroly dovozů

V rámci ochrany území České republiky proti zavlékání škodlivých organismů rostlin dovozem a průvozem zásilek zboží rostlinného původu provádí Státní rostlinolékařská správa jejich dovozní rostlinolékařskou kontrolu. V roce 2002 bylo zkontrolováno 35 863 zásilek. Z tohoto počtu bylo pozastaveno 116 zásilek.

Hlavními důvody bylo chybějící rostlinolékařské osvědčení ve 41 případech, výskyt karanténního škodlivého organismu v 17 případech a 37 rostlinolékařských osvědčení bylo neplatných. Sedm zásilek bylo dováženo ze zemí, odkud je jejich dovoz do ČR zakázán, pět zásilek nesplňovalo zvláštní fytokaranténní požadavky a devět zásilek bylo pozastaveno z jiných důvodů. Z tohoto počtu bylo po odstranění závad propuštěno do vnitrozemí 71 zásilek, 33 zásilek bylo vyvezeno zpět do zahraničí, 11 zásilek bylo zničeno a jedna zásilka byla zpracována na území ČR postupem, který vyloučil šíření případného škodlivého organismu.
Ve dvou zásilkách nesadbových brambor (původem z Chorvatska a Německa) byl potvrzen výskyt původce bakteriální kroužkovitosti bramboru. Háďátko bramborové bylo potvrzeno v celkem šesti zásilkách konzumních brambor původem z Řecka, Belgie, Francie a Itálie. Všechny zásilky byly vráceny.
Ve třech zásilkách tropického ovoce původem z Thajska byla zjištěna vývojová stadia karanténních vrtulí a zásilky byly zničeny.
Z důvodu výskytu larev karanténních vrtalek bylo vráceno šest zásilek řezaných květin šateru (Gypsophila sp.) původem z Nizozemí a Izraele. Jedna zásilka osiva vojtěšky původem z Itálie byla vrácena pro výskyt háďátka zhoubného.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *