Kontrolní orgán versus pěstitel, množitel

Chcete mít jistotu, že kupujete zdravý, pravý materiál? Potom nakupujte pouze certifikovaný, prověřený, pokud možno bezvirózní, který vám toto vše zajistí. Jaká je ale praxe? Někdy to u nás vypadá jako v aréně, kde nastává boj - kdo z koho. Na jedné straně kontrolní orgán, který drží v ruce „papíry a razítka“, na druhé pěstitel, který se snaží co nejsnáze obejít zákony, vymyslet si, aby … V mnoha případech se zdá, že se nejedná spolupráci, ale lítý boj.

Jak dlouho nám to specifikum vydrží? Jakými zákony se budeme řídit po vstupu do Evropské unie? Jaký model si vybereme a jak ho zharmonizujeme s předpisy EU?
O svých zkušenostech přednášel Max Soepboer, vedoucí odboru osiv NAK (Nizozemská všeobecná inspekční služba pro zemědělská osiva a sadbu brambor) na semináři, který pořádala Českomoravská šlechtitelská asociace. Hlavní svoji pozornost věnoval velkému zemědělství, zahradnického sektoru se pouze lehce dotkl.
Na začátku své přednášky však zdůraznil, že systém byl propracován v Nizozemsku pro jejich pěstitele, proto je optimální v těchto podmínkách, ale jistě některé body je možné aplikovat i u nás.
Zahradnické kontroly provádí NAKtuinbouw, kde se sloučily dřívější dvě, i u nás známé organizace, a to NAKG (Nizozemská všeobecná kontrola zeleninových a květinových semen) a NAKB (Nizozemská všeobecná komise pro schvalování a kontrolu okrasných a užitkových školkařských produktů). Mnozí naši zahradníci si pamatují na dobu, kdy pouze materiál označený jejich kódem garantoval pravost a zdravotní nezávadnost. I tyto organizace prošly jistým vývojem. Dříve pracovalo v jejich zařízení 35 akreditovaných inspektorů , kteří spolupracovali s akreditovanými pracovišti, která musela splňovat vysoké na ně kladené požadavky. Dnes se zodpovědnost zcela přesunula na jednotlivé firmy, které jsou odpovědny za všechna kvalitativní hodnocení. Způsob nového hodnocení je založen na plné důvěře obou stran, na vedení přesných záznamů, které se předávají do ústředí NAKtuinbouw, kde se dále zpracovávají a na jejich základě a náhodných kontrolách se vydávají atesty, osvědčení certifikace.
Stejně jako dříve, je NAK nezisková organizace, která pracuje bez finanční podpory státu. Svůj chod financuje z poplatků za služby a z procenta z celkového obratu výrobců semen a sadby. Celkem zaměstnává 240 pracovníků, z toho je 100 polních inspektorů. Roční rozpočet se pohybuje kolem 15 mil. EUR. Pokusné plochy se rozkládají na 110 ha a představují 12 000 pokusných parcel. NAK je členem ISTA (International Seed Testing Association) a vydává osvědčení o kvalitě osiva a sadby, zdravotním stavu a kvalitativních znacích. Zodpovídá za kontrolu udržování odrůd, celého procesu množení, čištění, úpravy a následné kontroly obchodovaných semen a květinových osiv, zeleninové a květinové sadby. Technický ředitel, Johan van Ruiten, se po několik let zabýval výzkumem bezvirózního materiálu ovocných plodin a okrasných rostlin.
Evropské zákony o kontrole jsou poměrně volné a nechávají dostatek pravomocí jednotlivým státům, na rozdíl od nás, kde vše, co se musí provést, je zaneseno v legislativním předpisu. Snad jednou bude i u nás doba, kdy si budou lidé navzájem důvěřovat a kontrolní orgán nebude úhlavním nepřítelem pěstitele/šlechtitele/množitele a naopak.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *