23.02.2012 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konifery jsou stále na výsluní

Nizozemsko si již řadu let drží prvenství na světovém trhu odbytu školkařských výpěstků. Přes 65 % vyprodukovaného školkařského materiálu je určeno na export. Přestože většina výpěstků (90 %) směřuje na Evropský trh, zelené rostliny se štítkem vyprodukováno v Nizozemí najdeme i v USA či Kanadě. Školkařský materiál opouští hranice Nizozemského království v různé růstové fázi – od řízků až po vzrostlé alejové či solitérní stromy.

Úspěšnost nizozemský pěstitelů je založen na čtyřech principech: odbornosti, obchodním duchu, organizovanosti a sortimentu. K udržení si celosvětového prvenství ve školkařském odvětví nemalou měrou přispívá připravenost sektoru nést náklady na hájení svých zájmů, výzkumu a propagace kolektivně. Dalším důležitým faktorem k dosažení požadovaných cílů je neustálá inovace, a to jak v oblasti mechanizace, tak i zavádění nových pěstebních technologií. Klíčem k úspěchu je rovněž specializace pěstitelů na konkrétní produkci školkařského segmentu.

Zaměřeno na konifery
V současné době se v Nizozemsku zabývá školkařskou výrobou přes 4 000 společností, jejichž výrobní areály pokrývají plochu 17 139 ha. Jak již bylo řečeno, většina firem se věnuje výhradně produkci konkrétní skupiny školkařských výpěstků. Pěstitelé jsou tak zaměřeny na produkci ovocných kultur, růží, alejových stromů, trvalek a vodních rostlin či okrasných listnatých a jehličnatých keřů a stromů. Právě posledně zmiňovaný segment zaujímá pětinu z celkové nizozemské školkařské produkce. Produkcí jehličnanů se zabývá přes 1096 pěstitelů, jsou pěstovaný ve stovkách kultivarů na ploše přesahující 3151 ha. Největší koncentrace koniferových školek se nachází v oblasti Boskoopu a Zundertu. Nizozemskou produkci jehličnanů lze rozdělit do třech segmentů:
Jehličnany pro živé ploty – jsou masově pěstovány ve školkách v jižní a východní části Nizozemska, kde je velice písčitá půda. Produkce v Zundertu, oblasti kde se množení materiál pro lesní výsadby a živé ploty ze semen po mnoho let, je zaměřena převážně na propagaci Taxus baccata ze semen.
Rostliny pěstované pro živé ploty se z velké části pěstují ve volné půdě, před vlastní expedicí se pro snadnější manipulaci přesazují do kontejnerů. Většina produkce směřuje na zahraniční trh, především do zemí východní Evropy. Pro domácí zákazníky nejsou již živé ploty z jehličnanů tak zajímavé ,,módní“, dávají přednost dražšímu a exkluzivnějšímu materiálu.
Dekorativní konifery – již po desetiletí se produkce dekorativních jehličnatých keřů a stromů odehrává v oblasti Boskoopu. Přestože sortiment nabízí přes stovky odrůd, masově se pěstuje přibližně 40 kultivarů. Pěstitelé se cíleně zaměřují na produkci, jenž splňuje potřeby konkrétního zákazníka. Pro odběratele z východních Evropy, Skandinávie a Ruska jsou pěstovány rostliny, jenž jsou velice dobře mrazuvzdorné (Thuja, Juniperus), do jihoevropských států a Anglie jsou exportovány především Chamaecyparis. Do skupiny ornamentálních konifer patří rovněž tvarované jehličnany (Topiary). Z důvodu náročného pěstování a nutnosti velkého podílu ruční práce se jejich produkcí zabývá pouze několik pěstitelů.
Vánoční stromky – profesionálně se produkcí zabývá 15 až dvacet pěstitelů, v malém měřítku se pěstováním věnují i amatérští pěstitelé. Nejpěstovanější dřevinou za účelem (pro použití) vánoční stromku je v Nizozemí Picea abies a Picea omorica, méně pěstovanými je Picea pungens ´Glauca´ a Abies koreana. Pěstitelé často dodávají vánoční stromky i s kořenovým balem v nádobách.
V posledních letech se hektarové plochy určené pro pěstování konifer pozvolna zvětšují. Největší nárůst je zaznamenán u produkce jehličnanu určených pro živé ploty. Počet konifer pěstovaných v kontejneru je více méně stabilní – drobní pěstitelé je pěstují na ploše 5 ha, velké školky disponují plochou 50 ha.
Jak probíhá produkce jehličnatých keřů a stromů v různých vývojových fázích jsme měli možnost se sami přesvědčit na exkurzi pořádné organizací Plant Publicity Holland (PPH), která již od roku 1952 zodpovídá za propagaci nizozemských školkařských výpěstků.

Výzkum v oblasti zakořeňování
První navštíveným podnikem se stala škola Anton Buitenhuis, V. O. F, jenž se specializuje výhradně na produkci mladých rostlin. Zakořeněné řízky nakupuje od nizozemských a anglických producentů a dopěstovávájí je po dobu nejdéle jednoho roku do větší velikosti. Výroba je zde co nejvíce automatizována, denní výkon sázecí linky je 9–12 000 rostlin. Rostliny jsou pěstovány v platech umístěných na pěstební ploše s 12 cm vrstvou lávového podloží. Ta působí jednak sanitárně a díky dobré nasákavosti vody zvyšuje i vlhkost vzduchu kolem mladých rostlin. Vlastní sázení do plat probíhá od dubna do června, v říjnu pak probíhá vyskladnění a dodávky rostlin zákazníkovi.
Ročně firma vyprodukuje na 3 ha pěstební plochy dva miliony zakořeněných rostlin v 80 druzích a kultivarech (nejvíce jsou zastoupeny Juniperus, Chamaecyperus, Thuja a Cryptomeria). 60 % produkce je určeno pro domácí trh, 40 % pro export.
Kromě samotné produkce se firma aktivně podílí na vývoji nových metod v zakořeňovaní řízků. Konkrétně vlivu LED osvětlení na zakoření rostlin. Etážově umístěná plata s řízky jsou denně po dobu 16 hod. vystaveny z 85 % červenému a 15 % modrému světelnému záření. Rostliny citlivě reagují nejenom na různorodé barevné světelné spektrum, ale i jeho vlnové délky. LED osvětlením by se tak dalo ovlivňovat nejenom samotné zakořeňování řízků (kvalita a rychlost), ale i jejich následné větvení. Optimální kombinací světelného záření by mohla umožňovat řízení růstu rostliny.
První experiment proběhl na jaře 2011 na pěti druzích převážně jehličnatých dřevin, které ve srovnání s listnatými obtížněji zakořeňují. Řízky byly vystaveny rozdílenému poměru červeného a modrého světla o různé intenzitě. Růst kořenů byl zaznamenán při relativně nízké intenzitě světla (10–35 µmol/m2/sec). Otázkou však stále zůstává, zdali je tato metoda zakořeňování ekonomicky výhodná.

Do země vycházejícího slunce
Školka K. Vergeer v Boskoopu je názornou ukázkou výrobního závodu zaměřeného na masovou produkci jedné kultury – Picea pungens. Výrobní proces začíná roubováním konkrétních kultivarů na podnož v prvním týdnu srpna. Naroubované podnože jsou umístěny pod zastíněné fóliové tunely, kde se udržuje teplota přibližně na hranici 29 ºC, zde jsou rostliny ponechány osm až devět týdnů. Jakmile roub přiroste k podnoži rostlina je vysázené do volné půdy na pěstební ploše. Zde je několikrát přesazována něž doroste do požadované velikosti. V počtu tří zaměstnanců školka vyprodukuje ročně 10 000 roubovanců. 90 % výpěstků je určena na export, především do Japonska, kde je velká poptávka po modře zbarvených kultivarech. Smrky se rovněž vyváží do USA a Kanady. Z důvodu velice přísných sanitárních podmínek a omezení se mohu rostliny vyvážet na Americký kontinent pouze, když neobsahují žádné stopy po půdním substrátu. To vyžaduje nejenom specifický způsob pěstování rostlin, ale i jejich balení a distribuci. Stromky s dobře vyvinutým kořenovým balem se spoustou kořenového vlášení, čehož je dosaženo opakovaným přesazováním, jsou umístěny do vodní lázni, kde je půdní substrát z kořenového systému důkladně vymyt. Kořeny jsou poté zabaleny do dřevité vaty a expresně dopraveny zákazníkovi. Z pěstovaných kultivarů Picea pungens jmenujme například kultivar ´Oldenburg´, ´Edith´, ´Fat Albert´, ´Iseli Fastigiata´ nebo ´Glauca Globosa´.

Pro terasy a balkóny
Další z navštívených školek v oblasti Boskoopu jmenujme Koos Buitenhuis Boomkwekerij V. O. F. Kromě produkce konifer v 53 druzích a kultivarech, určených zejména pro dekoraci teras a balkónu, zařadila do svého výrobního programu i pěstování Buxus a Berberis. Od svého založení v roce 1972 dnes školka hospodaří na 8 ha (1 ha zasklené plochy, 7 ha kontejnerovny) na dvou lokalitách. Pro maximální využití prostoru na CC vozíkách jsou rostliny pěstovány v poddajných hranatých hrncích, které jsou následně vkládány do osmikomorových plat. Díky tomuto způsobu se zvyšuje využitelnost plochy vozíku až o 25 %. Roční produkce konifer v kontejnerech P15 je 10 000 ks, v P17 400 000 ks, 300 000 ks je pěstováno ve dvoulitrových kontejnerech. Buxus se pěstuje v hrncích P9 až P17 a celková produkce se pohybuje kolem 1 200 000 ks. Na ploše 1 ha se pěstuje několik kultivarů Berberis. Školka tak může nabídnou zákazníkovi barevně, tvarově a strukturálně zajímavou kolekci rostlin vhodných k osazení nádob pro dekoraci teras či balkonů.

Text a foto Arnošt Jílek

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down