22.11.2005 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konferencia členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy

Slovenská republika predsedá v roku 2005 Stredoeurópskej iniciatíve, najstaršiemu zoskupeniu regionálnej spolupráce v strednej a východnej Európe. Jedna zo 17 pracovných skupín SEI je zameraná na poľnohospodárstvo a práve v rámci tejto skupiny vznikla myšlienka obsahu konferencie. Téma, ktorú sme zvolili, rezonuje v súčasnosti azda najviac. Kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín stále viac sledujú spotrebitelia aj kontrolné orgány. Keďže členmi EÚ nie sú všetky členské krajiny SEI, ponúklo porovnanie systémov kontroly v jednotlivých krajinách všetkým účastníkom cenné infomácie.

Konferencia sa uskutočnila 15. a 16. septembra, hneď po medzinárodnom kurze “Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny”, aby sme umožnili najmä zástupcom z východoeurópskych krajín účasť na oboch podujatiach. Okrem zástupcov Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa na konferencii zúčastnili aj odborníci z Bulharska, Chorvátska a Moldavska, ako aj zástupcovia OECD, EHK/OSN a Európskej komisie.
Program konferencie pozostával z dvoch častí – prvá bola zameraná na legislatívu a organizáciu kontroly v sektore ovocie a zelenina, druhá na systémy riadenia kvality a certifikačné schémy. Konferenciu otvoril štátny tajomník MP SR Marián Radošovský. Zástupca EK oboznámil účastníkov so súčasnou legislatívou EÚ v oblasti kvality čerstvého ovocia a zeleniny. Tajomníci dvoch medzinárodných organizácií, ktoré sa podieľajú na tvorbe noriem kvality a ich harmonizovanej implementácii (OECD a EHK/OSN), prezentovali najnovší vývoj v oblasti normalizácie čerstvého ovocia a zeleniny, náplne práce uvedených organizácií a ich prínos v tomto sektore.
Predstavitelia národných autorít kontroly kvality a zdravotnej neškodnosti z členských štátov SEI – Slovenska, Poľska, Bulharska a Moldavska informovali o súčasnej situácii a spôsobe organizácie kontrol vo svojich krajinách. Predovšetkým prezentácia súčasnej situácie v záhradníckej výrobe Moldavska priniesla množstvo informácií o stave ovocinárstva a zeleninárstva v tejto krajine, taktiež načrtla aj možné smery vývoja v blízkej budúcnosti.
Vedúci projektu Qualiman (organizuje ho holandské ministerstvo poľnohospodárstva) predstavil jeho prvé výsledky. Tento projekt je zameraný na manažment kvality a zdravotnej neškodnosti čerstvého ovocia a zeleniny a zúčastňujú sa na ňom Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Holandsko. Konkrétnym realizačným výstupom z projektu budú manuály na tréning inšpektorov kvality ovocia a zeleniny a takzvaný „tréningový balíček“ (interpretácia noriem kvality a spôsob výkonu kontroly kvality). Druhá časť projektu sa týka prípravy vybraných pestovateľov na certifikáciu v systéme Eurep Gap. Obidva realizačné výstupy ponúkli účastníci projektu na využitie Schéme OECD a EHK/OSN a všetkým zúčastneným krajinám.
Prezentácie, zamerané na systémy riadenia kvality a certifikačné systémy, poskytli nové informácie o situácii v posudzovaní zhody (prezentácia SR – SNAS) a pre sektor ovocia a zeleniny o najdôležitejšom certifikačnom systéme Eurep Gap (Skal, Maďarsko).
Na záver konferencie zhrnuli účastníci svoje názory v diskusii pri okrúhlom stole. Za najdôležitejšie považujú potrebu užšej spolupráce, najmä s krajinami východnej Európy. Vo väčšine týchto krajín je potrebné viac informovať o požiadavkách na kvalitu a zdravotnú neškodnosť ovocia a zeleniny, preto konferencia navrhla zamerať sa na aktívnu pomoc formou organizácie seminárov a tréningov priamo v jednotlivých krajinách.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down