02.11.2005 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komplexní služby od firmy Jena

Firmou, která klade důraz na komplexní nabídku služeb pro své zákazníky, je bezesporu pražská Jena. Zabývá se nejen zakládáním a údržbou zeleně, ale má i vlastní projekční kancelář, školky okrasných rostlin a tři kopostárny v Praze a okolí. Její sídlo naleznete nedaleko Technického muzea v příjemném prostředí Letenských sadů.

Během reportáže jsme nejprve navštívili sídlo firmy, které je mimochodem velmi stylově obrostlé přísavníkem a posléze jsme se podívali i do okrasné školky a na kompostárnu ve Velkých Přílepech.

Historie firmy
Jenu založil v roce 1991 Ing. Jan Švejkovský. Zpočátku byla zaměřena na údržbu zeleně. Prvními získanými zakázkami byla údržba zahrad v Praze 6 – Šlajferky a Kajetánky. V roce 1992 zvítězila firma ve výběrovém řízení na údržbu Letenských sadů, což byl impuls k jejímu rozšíření. V té době vznikla i projekční kancelář, v níž v současnosti pracuje 4 – 6 zahradních architektů. V období let 1993 až 1994 vzniklo oddělení realizací a sadovnických úprav, které představy architektů převádí do praxe, a také okrasné školky (z důvodu nedostatku kvalitního materiálu na realizace). Ty se postupem času staly nejen zásobním oddělením pro firmu, ale i zdrojem rostlinného materiálu pro externí zákazníky. Oddělení kompostování vzniklo v roce 1995.

Projekce nezahálí
Podle Ing. Dagmar Čermákové mají zahradní architekti naprosto profesionální vybavení. Zabývají se projektováním veřejné zeleně i zahrad u rodinných domů, pracují na rekonstrukcích parků, dětských hřišť a pod. Nezanedbatelný podíl tvoří i zelené střechy, koupací jezírka, dendrologické průzkumy a pasporty zeleně.
V současnosti se podílí například na projektech obytného souboru Císařka na Smíchově v Praze 5, obytného domu River Diamond v Karlíně na Rohanském nábřeží a obnově stromořadí na Žižkově. Z již realizovaných zakázek lze zmínit Dětský ostrov na Praze 5, Arbesovo náměstí, Valdštejnskou zahradu, rekonstrukci stromořadí v Ječné ulici, dětské hřiště v Plynární ulici v Praze 7 a park v ulici Tusarova.

Realizace a údržba
S oddělením architektů úzce spolupracuje oddělení realizací a údržby, v němž v současnosti pracuje 15 stálých zaměstnanců, což jsou zahradníci a několik stavebních mistrů, kteří se uplatňují především na větších zakázkách. Kromě práce na již zmíněných projektech provádí tito pracovníci mimo jiné údržbu zeleně v Letenských sadech v Praze 7 (přibližně 46 ha), parku Klamovka, na Arbesově náměstí a v Dienzenhoferových sadech na Praze 5 (18 ha) a uličních stromořadí v Praze 3 (510 stromů ve stromořadích ulic Jeseniova, Biskupcova a Baranova). V rámci realizací malých i velkých zakázek položí ročně položí 10 – 15 tis. m2 travních koberců.
Základ strojového parku tvoří sekačky Gianni Ferrari a zametací stoje Schörling. Z malé techniky používají křovinořezy Stihl, malé sekačky Viking a motorové pily Stihl a Husquarna.
Módní záležitostí jsou koupací jezírka, při jejichž realizaci se vymodelovaný terén pokryje geotextílií a osází rostlinami. Předností je čistá přírodní voda, která umožňuje vznik biotopu, který osídlují nejrůznější organizmy od hmyzu po plazy a ptáky. Hloubka dosahuje obvykle 1,8 m, rozměry určuje přání zákazníka.

Školka v Úholičkách
Podle slov vedoucí školky Ing. Simony Müllerové vzniklo toto oddělení původně jako zásobárna pro oddělení realizací. Dnes se ve firmě uplatní přibližně čtvrtina produkce, zbývající část odeberou externí zákazníci a maloobchod.
V sortimentu je kladen důraz na trvalky v kontejnerech, kterých se za rok prodá 70 – 80 tisíc kusů. Největší zastoupení v širokém sortimentu mají rody Geranium, Waldsteinia, Levandula, Alchemilla. Produkce listnatých keřů se pohybuje mezi 80 až 100 tisíc kusů, vřesovištních rostlin okolo 10 tisíc kusů a jehličnanů mezi 12 – 15 tisíci kusy. Ing. Müllerová dodává: „Kompletujeme zakázky od trvalek po alejové stromy, nejen pro naši firmu, ale i pro externí zákazníky. Spolupracujeme i s jinými školkami, část sortimentu dovážíme z Nizozemska a Maďarska.“
Uplatní se zde tři stálí a podle potřeby 2 – 5 sezónních zaměstnanců. Problémem je získat kvalifikovaného zahradníka středoškoláka.

Kompostárna
V kompostárně nás přivítal její vedoucí Ing. Tomáš Matějka. Má na starosti tři pracoviště – Velké Přílepy, Prahu-Malešice a Modletice. V té přílepské se zpracuje ročně okolo pěti tisíc tun rostlinného materiálu, z 90 % se jedná o odpad z údržby zeleně (tráva, listí, zelenina z velkoskladů).
Ing. Matějka popisuje technologii takto: „Půl roku deponujeme materiál na zpevněných plochách. Zakládku kompostu provádíme dvakrát ročně. Kromě drtiče od firmy Doppstadt používáme dva až tři nakladače. Zakládka trvá dva až tři týdny. Během této doby se kompost prolévá užitkovou vodou nebo vodou ze sběrné jímky. Druhou fází je zrání a překopávání, které probíhá tři měsíce. Po uplynutí 3 – 4 měsíců se kompost začne rozebírat a prosévá se opět na stroji Doppstadt. Přitom vzniknou 2/3 kompostu a 1/3 tvoří nadsítné. To se opět drtí a míchá s materiálem, který má větší vlhkost (zelenina, tráva) a dává se do další zakládky.“ V letošním roce firma koupila ještě separátor na lehké částice, které umí vytřídit plasty, kovové částice a oddělovat kámen.
Odběrateli kompostu jsou převážně firmy, které přiváží bioodpad. Hlavním produktem je substrát složený z ornice, kompostu a písku v poměru 3 : 2 : 1. Úplně čistý kompost se prodává v menší míře, v nabídce je i kačírek, písek a mulčovací kůra. Na základě požadavku investora jsou schopni namíchat jakýkoli poměr požadovaných ingrediencí. Díky nákupu a používání strojů Doppstadt se jedná o jednu z nejlépe vybavených kompostáren v republice.

Filozofie firmy
Podle Ing. Čermákové jsou prioritami firmy Jena ekologicky udržitelný rozvoj (proto vznikla kompostárna) a nabídka komplexních služeb – od dodávky substrátu a rostlin, přes poradenství, projekci, realizaci až po následnou údržbu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down