Komplexní péče o travnaté plochy

Travnaté plochy zaujímají v prostředí, ve kterém žijeme, zhruba 60 – 70%. Tvoří nedílnou součást každého parku, okolí obytných budov a kulturní krajiny, kde plní funkci ekologickou, estetickou a rekreační. Lze je tak rozdělit podle jejich účelu a intenzity ošetřování na okrasné, užitkové, sportovní a krajinné.

Aby trávník plnil své funkce a byl vhodným a krásným doplňkem stanoviště, je nutné vytvořit dobré předpoklady pro jeho růst a udržení potřebného druhového složení porostu. Tyto předpoklady jsou vytvářeny již v období před výsevem nebo jeho obnovou. Jedná se o výběr vhodného druhového složení trav, terénní a povrchové úpravy (příprava a navezení substrátu), odstranění kamenů a plevelů a další speciální úpravy (meliorace, závlahy). Chybný způsob založení trávníku je příčinou špatného stavu porostu a tyto chyby lze odstranit většinou složitým a nákladným způsobem.
Druhou příčinou špatného stavu trávníků je nevhodné ošetřování porostu v následujících letech. Zde se jedná, kromě optimalizace vláhových podmínek, utužení či provzdušnění porostu a pravidelného sečení, především o zajištění vyrovnané a správně načasované výživy rostlin. Právě vyrovnaná a dostatečná výživa trávníku je předpokladem pro dobrou kvalitu trávníku, jeho vytrvalost a odolnost proti chorobám a stresům.
Pravidelným sečením trávníků a odstraňováním posečené biomasy je odebíráno z vegetační vrstvy poměrně značné množství živin. Při hnojení trávníků je třeba zohlednit jejich účel a využití. Zejména intenzivní často sekané okrasné a sportovní trávníky jsou na hnojení velmi náročné. Hnojení ovlivňuje nejen vzhled travnaté plochy a její barvu, ale i užitné vlastnosti, které se odvíjejí od zakořenění až po regenerační schopnosti trávníků. Trávníky vyžadují přiměřené, správně rozdělené a vhodně aplikované dávky N, P, K, Ca, Mg a mikroelementů Fe, Cu, S, Zn, B, Mn, Na, Cl a Si.
* Dusík je základním stavebním prvkem, který podporuje celkový růst, odnožování a regenerační vlastnosti. Při nedostatku N je trávník světle zelený, na podzim dříve ztrácí barvu, zkracuje se životnost jednotlivých odnoží, řídne, hůře snáší sešlapávání a je méně odolný k chorobám a stresům. Nadbytek N, hlavně v podzimním období, prodlužuje vegetační dobu, čímž zhoršuje přezimování (větší napadení plísní sněžnou).
* Fosfor je důležitou živinou pro tvorbu a růst kořenového systému, vyrovnává jednostranné působení dusíku. Při jeho nedostatku jsou listy křehké, ztrácejí pružnost a jsou snadněji poškozovány.
* Draslík podporuje zdravý a mohutný vývin rostlin. Zvyšuje mrazuvzdornost, odolnost proti chorobám a nedostatku vody.
* Hořčík je velmi důležitý pro tvorbu chlorofylu (zelené barvivo rostlin), který je potřeba pro optimální průběh fotosyntézy.
Často neprávem opomíjeným prvkem je ve výživě trávníků síra. Vzhledem ke snižujícímu se množství síry v půdě (odsiřování zdrojů znečištění) je velmi důležité nezapomínat při výživě trávníků na tento prvek, neboť síra se spolu s dusíkem podílí na tvorbě bílkovin.
Nejdůležitějším rozhodnutím při hnojení je volba správného hnojiva. Každé hnojivo má své specifické vlastnosti a možnosti použití, ke kterým je třeba při hnojení trávníků přihlédnout. V každém případě pro travnaté plochy by měla být používána trávníková hnojiva, neboť jen ta mají vzájemný poměr prvků přizpůsobených potřebám trávníku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *