21.03.2006 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komplexní ochrana jádrovin a peckovin

Na prahu nové sezóny stojí každý pěstitel před rozhodnutím, jakou zvolit strategii ochrany svých ovocných sadů. Někdo se rozhoduje na základě dlouholetých zkušeností a svůj plán ochrany sestavuje koncepčně mnoho týdnů dopředu, jiný operativně volí přípravky až těsně před samotným ošetřením dle intenzity tlaku chorob a škůdců.

V praxi je zřejmě nejúčinnější rozumný kompromis obou přístupů. Dobu a intenzitu výskytu škodlivých činitelů sice zčásti na základě zkušeností předpovědět lze, ale přesto je každý ročník svým způsobem jedinečný. Prvotní by ale měla být snaha každého sadaře, vedle mnoha dalších agrotechnických opatření, vybrat pro něj ten nejoptimálnější model chemické ochrany.

Ochrana jádrovin
První fungicidní ošetření jádrovin je nezbytné provést již v době rašení až myšího ouška. Jednou, ale zpravidla dvakrát, je ideální použít kontaktní přípravky. Může zde být aplikován i přípravek s lokálně hloubkovým účinkem proti strupovitosti, jako je Baycor 25 WP v dávce 0,75 – 1,5 kg/ha. Proti květopasu jabloňovénu účinně zasáhnete přípravkem Calypso v dávce 0,2 l/ha, obvykle ve fázi myšího ouška jabloně.

Důležitou podmínkou úspěšného zvládnutí strupovitosti je zpravidla kvalitní ošetření ve fázi růžového poupěte. V této době se proto uplatní směs přípravku Zato 50 WG v dávce 0,15 kg/ha + kontaktní fungicid Merpan 80 WG 1 kg/ha. Na místo Merpanu lze zařadit i Euparen Multi v dávce 1 kg/ha. Alternativně k uvedeným směsím je možné využít systemického fungicidu Hattrick v dávce 1,1 kg/ha, který díky obsahu dvou účinných látek spolehlivě řeší jak strupovitost, tak padlí a vyhnete se přitom míchání směsí.
I v době počátku až plného květu je třeba zajistit ochranu proti strupovitosti a padlí. Stále častěji se navíc vyskytuje botrytida v květech a choroby jádřince a kalichu. Euparen Multi ve 2 kg/ha dokáže ochránit ovocné výsadby proti těmto chorobám, nebude v této citlivé fázi škodit včelám ani pylovým zrnům a navíc omezí výskyt svilušek a hálčivců.
Rozhodující období boje zejména proti strupovitosti a častokrát i padlí je od konce květu až do velikosti plodů 1 cm. Na řadu přichází znovu využití přípravku Zato 50 WG. Jestliže bylo použito před květem, jsou možné již jen dvě následné aplikace. Přípravky patřící do skupiny Qol ( strobiluriny Zato, Discus ) je možné použít v průběhu jedné sezóny maximálně 3x a přitom je nutné sled ošetření minimálně jednou přerušit přípravkem z jiné skupiny účinných látek. K tomuto účelu se ideálně hodí Euparen Multi v případě použití v době květu, nebo v jiných obdobích přípravek Hattrick. Zato nasazujeme zásadně preventivně a stejně jako v období růžového poupěte výhradně kombinujeme s kontaktními fungicidy. V tomto nejdůležitějším období boje proti strupovitosti si nelze dovolit delší aplikační intervaly než 7 – 10 dnů maximálně. V sadech, kde se v minulém či předminulém roce pěstitelé setkali se sníženou účinností strobilurinových přípravků, je bezpodmínečně nutné dodržet zásadu kombinace strobilurinů s kontakty a případně omezit počet ošetření těmito přípravky na 1 až 2x během jedné sezóny. Pokusy prováděné v nejvyspělejších evropských ovocnářských zemích prokázaly, že kombinace strobilurinu a kontaktního přípravku je dostatečně účinným řešením i za rezistentní situace.
Výjimečnou účinnost proti pilatce jablečné zabezpečuje osvědčené Calypso v dávce 0,2 – 0,25 l/ha aplikované ideálně při objevení se prvního centrálního květu, nejpozději při jeho otvírání. Později pak v době líhnutí prvních larev. Bezprostředně po vrcholu letové vlny, obvykle to je na začátku až v polovině června, zasahujeme ve stejné dávce také proti obaleči jablečnému. Calypso zároveň hubí současně se vyskytující mšice, je ale nutné pamatovat na to, že celkově jej lze použít maximálně dvakrát v průběhu vegetace. Sadař si tak musí na základě znalosti svých porostů určit pro něj nejúčelnější použití tohoto přípravku. Nejen vynikající účinnost, ale také jeho absolutní tolerance vůči opylovačům a ostatním užitečným organismům, zaručuje přípravku Calypso výjimečné postavení mezi insekticidy pro ovocné výsadby.
Pozdnější období velikosti plodů čtyři a více centimetrů je vhodné pro zařazení přípravku Hattrick do postřikového sledu. Důvodem je řešení strupovitosti, padlí a případné omezení hálčivců a svilušek. Hattrick je ceněn nejen pro své systemické vlastnosti a šíři záběru, ale také pro svou vhodnost k přerušení nebo doplnění sledu strobilurinů. Proti strupovitosti a s vedlejší účinností na padlí lze alternativně využít lokálně systémového přípravku Baycor 25 WP v dávce 1 kg/ha. Znovu je také třeba ohlídat obaleče, kteří mohou výrazným způsobem snížit kvalitu ovoce. Alsystin 480 SC při dávce 0,25 – 0,4 l/ha je vhodnou volbou také na stále se častěji vyskytující slupkové obaleče.
Zcela jistě Vaše úsilí směřuje k dosažení vysoce kvalitní produkce a nechcete si nechat znehodnotit celoroční práci a investované finanční prostředky. Proto je nutné věnovat pozornost závěrečným ošetřením. Skládkové choroby způsobují velmi citelné ztráty na množství a kvalitě skladovaného ovoce. Významného snížení takovýchto ztrát lze dosáhnout aplikací přípravku Euparen Multi v dávce 2 kg/ha v době 2 – 3 týdnů před sklizní. Velmi dobře se osvědčila kombinace tohoto přípravku s listovým hnojivem Wuxal Aminocal nebo jinými formami vápníku. Euparen Multi dokáže svým vlivem na hospodaření s kationty tohoto makroprvku zajistit lepší vybarvení a pevnost slupky sklizeného ovoce. Díky této vlastnosti se také rychleji zacelují nejrůznější poškození na povrchu plodů a významně se tak snižuje možnost napadení plísněmi a hnilobami. K sanitárnímu ošetření přípravkem Euparen Multi je vhodné přistoupit okamžitě kdykoliv během vegetace, jestliže došlo k mechanickému poškození plodů kroupami nebo hmyzem.

Ochrana peckovin
Houbové choroby a škůdci výrazně snižují kvalitu a výnos také u peckovin. Silné výskyty moniliových úžehů meruněk či višní každoročně způsobují na celé řadě lokalit citelné výpadky v celkové produkci. Jestliže je v době květu deštivé počasí a teploty klesnou pod 12 °C, doporučujeme sad ošetřit počátkem kvetení a při dokvétání přípravkem Horizon 250 EW, pokaždé v dávce 0,75 l/ha. Pokud se rozhodnete na základě vývoje počasí pouze pro jedno ošetření, pak aplikujte dávku 1 l/ha. Horizon 250 EW lze prostřídat s přípravkem Baycor 25 WP, který můžete dále využít proti hnědnutí listů meruňky a skvrnitosti listů višní a třešní. Horizon 250 EW je pro úspěšné pěstitele meruněk, višní i švestek neodmyslitelnou součástí postřikového plánu zaměřeného proti moniliové hnilobě plodů. Jeho sedmi denní ochranná lhůta umožňuje operativní zásah nejen v průběhu vegetace, ale i krátce před sklizní. Tímto opatřením zamezíte rozvoji hnilob po dobu následného skladování a transportu. V neposlední řadě je Horizon 250 EW oceňován při řešení koletotrichové hniloby višní či rzí na slivoních.
Rozhodujícím škůdcem při pěstování třešní a višní je vrtule třešňová. Zabránění výskytu larev této černožluté lesklé mušky je zásadním předpokladem prodejnosti úrody. Nejlepší účinnosti dosahuje Calypso v dávce 0,2 l/ha aplikované v době maxima vykladených vajíček. Ošetření doporučujeme po 12 – 14 dnech opakovat, obzvláště při rozvleklých náletech a u pozdních odrůd je druhé ošetření bezvýhradně nutné. Bezprostředně po vrcholu letové vlny nebo nejpozději na začátku líhnutí larev ošetřujeme slivoně přípravkem Calypso proti obaleči švestkovému. Na konci kvetení, při opadu korunních plátků, je vhodná doba na aplikaci proti pilatce švestkové a pilatce žluté. U tohoto přípravku je i v případě peckovin ceněná jeho systemická účinnost, neškodnost vůči včelám a ostatním opylovačům a nový způsob účinku odlišný od současných insekticidů.

Jak ne plevele
Vizitkou každého dobrého ovocnáře je udržení sadu v bezplevelném stavu. To vytváří nejen vizuální dojem dobrého hospodaření, ale je tím ovlivněno mikroklima sadu, intenzita výskytu mnoha škůdců, přístup světla či odběr živin. Basta 15 je k dispozici jako neselektivní herbicid působící proti všem důležitým jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům, včetně nadzemních částí přesličky rolní nebo turanu kanadského. Má velmi rychlý účinek a dobu působení až čtyři měsíce. Plevele se ošetřují při velikosti 7 – 12 cm, ne více než 20 cm. Basta má omezené systémové působení, takže ani při náhodném úletu na porost kulturních rostlin nehrozí jejich totální likvidace. Naopak je možné Bastu použít pro současné čistění kmínků od obrostů podnoží a spodních letorostů bez rizika výnosové deprese. Její použití je povoleno v ovocných sadech (mimo broskvoní) od třetího roku po výsadbě v době, kdy kůra kmínků je již dokonale zdřevnatělá. Basta se aplikuje pásově v 1,5 % koncentraci.

Všechny přípravky, které jsou zmiňovány v tomto příspěvku, jsou zařazeny do integrovaného systému pěstování SISPO.

Přestože pro tento rok není do ovocných výsadeb zaregistrován žádný nový pesticid, jsem přesvědčen, že i současné portfolio přípravků Bayer CropScience plně pokryje nároky sadařů na kvalitní a přitom maximálně šetrnou ochranu před chorobami, škůdci nebo nežádoucími plevely. V dnešní době je jak velkoobchody, tak konečnými zákazníky požadováno pouze kvalitní, vzhledné ovoce. Nakonec i v případě extenzivního či samozásobitelského způsobu pěstování je vždy cílem vypěstovat pěkné a zdravé plody. Na splnění těchto cílů je třeba vynaložit mnoho úsilí, udělat celou řadu agrotechnických opatření. Jednu nedílnou část tvoří také spolehlivá a vhodně zvolená ochrana. Přípravky Bayer CropScience splní i ta nejnáročnější kriteria.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down