Komoditní zpravodajství – zelenina 47. týden

Ve 47. týdnu, v porovnání se 46. týdnem, měly průměrné ceny zemědělských výrobců (CZV) u výběrového souboru nejednotný cenový trend. K nejvyššímu nárůstu průměrné CZV došlo v hodnoceném týdnu u baleného kysaného zelí (o 1,30 Kč/kg na 13,80 Kč/kg, tj. o 10,4 %).

CZV cibule se zvýšily v průměru o 0,40 Kč/kg (o 5,1 %) na 8,20 Kč/kg. Průměrná CZV rajčat vzrostla o 1,- Kč/kg (o 4,3 %) na 24,30 Kč/kg. Největší pokles průměrné CZV byl zjištěn u celeru (o 0,40 Kč/kg na 9,90 Kč/kg, tj. o 3,9 %). Průměrná CZV červeného hlávkového zelí zůstala na úrovni 46. týdne, tj. 5,80 Kč/kg. Bílé hlávkové zelí dodávali pěstitelé na trh za 3,- až 4,50 Kč/kg (v průměru za 4,- Kč/kg).
Ve 47. týdnu došlo k výrazným změnám průměrných obchodních cen u paprik z dovozu. Nejvýrazněji vzrostla proti předchozímu týdnu průměrná obchodní nákupní cena (NC) červené papriky (o 6,60 Kč/kg na 39,80 Kč/kg, tj. o 19,9 %). Její průměrná obchodní odbytová cena (OC) se zvýšila o 7,10 Kč/kg (o 17,4 %) na 47,90 Kč/kg. U žluté papriky vzrostla NC ve sledovaném týdnu v průměru o 3,90 Kč/kg (o 18,4 %) na 25,10 Kč/kg, OC se zvýšila v průměru o 7,- Kč/kg (o 25,2 %) na 34,80 Kč/kg. Průměrná OC bílé papriky vzrostla o 10,30 Kč/kg (o 25,1 %) na 51,30 Kč/kg. Další významné zvýšení obchodních cen bylo zaznamenáno u dovozových salátových okurek. Jejich průměrná NC vzrostla proti 46. týdnu o 5,10 Kč/kg (o 20,6 %) na 29,80 Kč/kg, OC se zvýšila v průměru o 9,50 Kč/kg (o 33,8 %) na 37,60 Kč/kg. U dovozové suché cibule světlé se NC v hodnoceném týdnu naopak snížila o 0,50 Kč/kg (o 5,6 %) na 8,40 Kč/kg. Její průměrná OC poklesla o 0,70 Kč/kg (o 6,3 %) na 10,50 Kč/kg.
Zahraniční obchod
Ve 46. týdnu bylo do ČR dovezeno celkem 3 534,7 t sledovaných druhů zeleniny. Ve srovnání s předchozím týdnem poklesl nejvíce nákup papriky (o 44 % na 326,4 t za průměrnou jednotkovou hodnotu 26,12 Kč/kg). Paprika pocházela nejčastěji ze Španělska (48 % – 158,0 t za 32,85 Kč/kg). Naopak výrazný nárůst dovozu proti 45. týdnu byl zjištěn u póru (o 154 % na 88,5 t za 11,41 Kč/kg). Jeho hlavním dodavatelem bylo Polsko (75 % – 66,3 t za 10,66 Kč/kg). Nejvyšší import byl v hodnoceném týdnu realizován u cibule, rajčat a květáku. Dodávky cibule se zvýšily o 60 % na 820,1 t za 5,75 Kč/kg. Z Polska bylo dovezeno 390,8 t (48 %) za 5,46 Kč/kg. Rajčat bylo nakoupeno celkem 591 t za 19,55 Kč/kg, což bylo o 105 % více než v předchozím týdnu. Ze Španělska pocházelo 157 t (27 %) rajčat za 21,21 Kč/kg, z Maroka 138,4 t (23 %) za 20,64 Kč/kg a z Polska 137,9 t (23 %) za 16,78 Kč/kg. Nákup květáku vzrostl o 47 % a dosáhl objemu 332,4 t za 10,15 Kč/kg. Hlavní dodavatelskou zemí zůstává Polsko (69 % – 230,1 t za 7,42 Kč/kg).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *