Komoditní zpravodajství – zelenina 16. týden

V 16. týdnu 2003 se zvýšily ceny zemědělských výrobců (CZV) u většiny druhů zeleniny. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce vzrostla průměrná CZV cibule (o 0,50 Kč/kg na 6,- Kč/kg, tj. o 9,1 %).

Ke zvýšení průměrné CZV došlo ve sledovaném týdnu také u pastiňáku (o 0,60 Kč/kg na 9,80 Kč/kg, tj. o 6,5 %) a u červeného hlávkového zelí (o 0,50 Kč/kg na 8,30 Kč/kg, tj. o 6,4 % proti 15. týdnu). V 16. týdnu došlo naopak k mírnému snížení průměrné CZV u mrkve a karotky (o 0,30 Kč/kg na 5,30 Kč/kg, tj.o 5,4 %).
V 16. týdnu 2003 se obchodní nákupní ceny (NC) a obchodní odbytové ceny (OC) tuzemské zeleniny výrazně nezměnily. V porovnání s 15. týdnem se snížila průměrná NC cibule o 0,60 Kč/kg na 6,60 Kč/kg, tj. o 7,7%. Její průměrná OC zůstala na úrovni předchozího týdne, tj. 8,10 Kč/kg. Mírné zvýšení průměrné NC bylo zaznamenáno ve sledovaném týdnu u celeru bez natě (o 0,9 % na 11,50 Kč/kg), jeho průměrná OC se zvýšila o 2,8 % na 14,70 Kč/kg. Proti předchozímu týdnu se zvýšila průměrná NC pažitky o 5 % na 13,50 Kč/ks, naopak její průměrná OC se snížila o 3 % na 16,80 Kč/ks. U cibule z dovozu byl zaznamenán v 16. týdnu nárůst průměrné NC i OC o 9,6% na 8,- Kč/kg a na 10,30 Kč/kg. Průměrná NC hlávkové kapusty z dovozu vzrostla o 12 % na 21,80 Kč/kg, její průměrná OC se zvýšila jen nepatrně na 25,70 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu vzrostla průměrná NC salátových okurek z dovozu o 10,2 % na 25,90 Kč/kg, jejich průměrná OC se zvýšila proti 15. týdnu o 12 % na 31,10 Kč/kg. Nárůst průměrné NC o 15 % na 29,- Kč/kg byl zaznamenán u rajčat z dovozu. Průměrná OC rajčat se zvýšila o 12,4 % na 35,40 Kč/kg.
Zahraniční obchod
V 15. týdnu bylo do České republiky dovezeno nejvíce mrkve, salátových okurek a rajčat. Dovoz mrkve činil celkem 504,7 t za průměrnou jednotkovou hodnotu 5,70 Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem byla dodávka mrkve vyšší o 19 %. Mrkev pocházela nejčastěji ze zemí EU (454,3 t za 5,80 Kč/kg). Dovoz salátových okurek dosáhl ve sledovaném týdnu objemu 405,2 t za 18 Kč/kg, což je nárůst oproti 14. týdnu o 44 %. Dovoz rajčat činil ve sledovaném týdnu 499,6 t za 24,- Kč/kg, což je o 11% více než v předcházejícím týdnu. Jejich největším dodavatelem bylo Španělsko (78 % – 389,3 t za 23,30
Kč/kg). Výrazný nárůst byl v 15. týdnu zaznamenán u dovozu květáku a brokolice. Objem dovezeného květáku činil celkem 167 t za 12,80 Kč/kg a brokolice 38,- t za 28,20 Kč/kg. Hlavními dovozci byla Francie a Itálie. Nárůst dovozu byl zaznamenán také u póru (o 45 % na 62,1 t za 14,10 Kč/kg). Naproti tomu dovoz celeru hlízového a česneku se ve sledovaném týdnu snížil. U celeru poklesly dodávky do ČR o 45% na 38,7 t za 6 Kč/kg a u česneku o 35% na 40,8 t za 12,30 Kč/kg. K nepatrnému snížení dovozu (o 2 až 3 %) došlo ve sledovaném týdnu u hlávkového salátu (na 59,4 t za 32 Kč/kg) a u hlávkového zelí (na 276,8 t za 7,70 Kč/kg).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *