Komoditní zpravodajství – zelenina 15. týden

Průměrná cena zemědělských výrobců (CZV) mrkve poklesla v 15. týdnu o 0,50 Kč/kg (o 7,1 %) na 6,50 Kč/kg. K nepatrnému snížení cen došlo také u celeru (o 0,30 Kč/kg na 9,70 Kč/kg, tj. o 3 %). Průměrná CZV červeného hlávkového zelí se ve srovnání s předchozím obdobím naopak zvýšila, a to o 0,10 Kč/kg (o 1,8 %) na 5,60 Kč/kg.

Průměrná CZV bílého hlávkového zelí zůstala na úrovni 14. týdne a činila 3,- Kč/kg.
Obchodní ceny
V 15. týdnu se průměrná obchodní nákupní cena (NC) dovozových salátových okurek zvýšila o 7,70 Kč/kg (o 36 %) na 29,20 Kč/kg, jejich průměrná obchodní odbytová cena (OC) vzrostla o 12,80 Kč/kg na 38,60 Kč/kg, tj. o 50 %. Proti předchozímu týdnu naopak výrazněji poklesla průměrná NC hlávkové kapusty – o 3,50 Kč/kg (o 21 %) na 13,10 Kč/kg, OC této kapusty se snížila o 1,90 Kč/kg (o 11 %) na 16,10 Kč/kg. NC importovaných rajčat se ve sledovaném období snížila o 3,40 Kč/kg (o 16 %) na 17,70 Kč/kg, OC o 4,30 Kč/kg na 22,70 Kč/kg, tj. o 16 %.

Zahraniční obchod
Ve 14. týdnu se na celkovém objemu dovozu vybraných druhů zeleniny do ČR nejvíce podílela rajčata, cibule a mrkev, přestože se jejich import ve srovnání s předchozím obdobím snížil. Nákup rajčat činil 512,3 t za 19,40 Kč/kg (pokles o 2 %) a 83 % dovozu se uskutečnilo ze Španělska (423,5 t za 18,90 Kč/kg). Cibule bylo dovezeno celkem 346,3 t za 8,- Kč/kg (snížení o 21 % proti 13. týdnu), z Nizozemí pak 170,4 t (49 %) za 7,90 Kč/kg. Import mrkve se snížil o 28 % na 337,5 t za 6,80 Kč/kg. Hlavní dovozní zemí mrkve bylo v tomto období Nizozemí, odkud se do ČR dovezlo 53 % – 178,9 t za 3,90 Kč/kg. Až o 74 % na 89,4 t za 5,- Kč/kg poklesl dovoz hlávkového zelí. Z Polska bylo dodáno 54,3 t (61 %) za 2,90 Kč/kg. Naopak nejvýraznější nárůst dovozu byl ve 14. týdnu zaznamenán u hlízového celeru (o 59 % na 68,9 t za 5,70 Kč/kg). 82 % ( 56,6 t za 5,20 Kč/kg) celeru pocházelo z EU, 18 % (12,3 t za 8,20 Kč/kg) ze zemí skupiny CEFTA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *