Komoditní zpravodajství – ovoce 29. týden

Ve 29. týdnu nejvíce vzrostla průměrná cena zemědělských výrobců (CZV) celeru (o 0,60 Kč/ks na 5,60 Kč/ks, tj. o 12 %), naopak největší pokles nastal u raného zelí (o 0,50 Kč/ks na 4,10 Kč/ks, tj. o 10,9 %). Průměrná CZV cibule zůstala na úrovni předchozího týdne a činila 6,10 Kč/kg. Papriku prodávali pěstitelé od 30,- do 43,- Kč/kg.

Obchodní ceny
Průměrná obchodní odbytová cena (OC) žampionů z domácí produkce se ve 29. týdnu zvýšila o 5,- Kč/kg (o 11,6 %) na 48,10 Kč/kg, u žampionů dovozových vzrostla o 11,- Kč/kg na 49,- Kč/kg, tj. o 28,9 %. Odbytové ceny dovozového póru se pohybovaly v rozpětí od 25,- do 41,50 Kč/kg a jeho průměrná OC vzrostla o 8,40 Kč/kg (o 31,2 %) na 35,30 Kč/kg. U importované červené cibule došlo k nárůstu průměrné obchodní nákupní ceny (NC) o 3,80 Kč/kg (o 28,9 %) na 17,- Kč/kg, průměrné OC o 3,60 Kč/kg na 20,40 Kč/kg, tj. o 21,4 %. Průměrná NC česneku z dovozu, ve srovnání s předchozím týdnem, poklesla o 3,60 Kč/kg (o 9,9 %) na 32,90 Kč/kg, průměrná OC tohoto česneku se snížila o 4,20 Kč/kg (o 9,1 %) na 42,10 Kč/kg. Nákupní ceny tuzemského květáku se ve sledovaném týdnu pohybovaly od 7,- do 8,20 Kč/ks, ceny odbytové od 8,40 do 11,70 Kč/ks.
Zahraniční obchod
V květnu 2004 poklesl, ve srovnání s měsícem předchozím, dovoz všech sledovaných druhů zeleniny do České republiky. Nejvíce byla importována cibule, a to celkem 3 059 t za 6,- Kč/kg (ve srovnání s dubnem se její dovoz snížil o 26,7 %). Hlavní dodavatelskou zemí cibule bylo Nizozemí (2 630,8 t za 5,40 Kč/kg), země mimo EU se na dovozu podílely 7,5 %. Import rajčat činil 2 679,8 t za jednotkovou cenu 17,30 Kč/kg (pokles o 61 %). Tradičním dovozcem zůstalo i v květnu Španělsko (68,7 % – 1 841 t za 14,80 Kč/kg), z Maroka se nakoupilo pouze 86,4 t (tj. 3,2 %) za 22,80 Kč/kg. Dovoz okurek poklesl o více než polovinu (52,9 %) a činil 1 916,6 t za 16,60 Kč/kg. Z Bulharska bylo dodáno 12,5 % – 239,6 t za 17,18 Kč/kg. Nejvýraznější pokles dovozu byl zaznamenán u česneku (až o 97,4 %), jehož import činil v květnu 21,9 t za 41,26 Kč/kg. Tzv. třetí země (tedy země, které nejsou členy EU) se podílely z 15,5 % na objemu dovozu paprik, který činil celkem 883,4 t za 35,20 Kč/kg.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *