Komoditní zpravodajství – ovoce 15. týden

K 1.4. 2003 bylo v České republice ve skladech pěstitelů a skladovatelů celkem uloženo 12,8 tis. t jablek, což bylo v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 26 % méně. Největší zásoby jablek byly v regionu středočeském (27 % - 3,4 tis. t) a východočeském (25 % - 3,3 tis. t).

Na celkové zásobě jablek se nejvíce podílela zimní odrůda Idared (79 % – 10 tis. t). K 1.4. 2003 bylo uskladněno ve skladech chlazených 40 %, ve skladech ULO 32 %, ve skladech s řízenou atmosférou 25 % a ve skladech větraných 3 % z celkového objemu uskladněných jablek.
Průměrné ceny zemědělských výrobců (CZV) většiny sledovaných odrůd jablek zůstaly v 15. týdnu na úrovni týdne předchozího. Výrazněji se zvýšila pouze průměrná CZV odrůdy Gloster I. jakostní třídy a to o 0,80 Kč/kg (o 8,9 %) na 10,10 Kč/kg. Naopak snížení průměrné CZV o 0,90 Kč/kg (o 11,3 %) na 6,80 Kč/kg bylo zaznamenáno u odrůdy Melrose I. jakostní třídy.
V 15. týdnu se obchodní nákupní ceny (NC) tuzemských odrůd jablek pohybovaly v rozpětí od 8,50 do 11,80 Kč/kg a obchodní odbytové ceny (OC) od 10,- do 16,90 Kč/kg. V porovnání se 14. týdnem se průměrné obchodní ceny sledovaných tuzemských i dovezených odrůd jablek snížily. Nejvýraznější pokles průměrné NC byl zaznamenán u dovezené odrůdy Golden Delicious a to o 2,50 Kč/kg (o 15,4 %) na 13,70 Kč/kg. Průměrná OC těchto jablek poklesla o 2,- Kč/kg (o 10,4 %) na 16,80 Kč/kg. U bílých stolních vinných hroznů vzrostla průměrná NC o 7,10 Kč/kg (o 16,6 %) na 50,00 Kč/kg, zvýšila se i jejich OC (o 6,90 Kč/kg – 12,9 %) na 60,30 Kč/kg. V porovnání se 14. týdnem se snížily průměrné obchodní ceny citrusového ovoce. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u NC červených grapefruitů a to o 1,90 Kč/kg (o 10,1 %) na 16,50 Kč/kg. Jejich OC se snížila o 1,00 Kč/kg (o 4,7 %) na 21,20 Kč/kg. Průměrná NC citrónů se snížila o 1,20 Kč/kg (o 8 %) na 13,30 Kč/kg, jejich OC se snížila o 1,10 Kč/kg (o 6,7 %) na 15,90 Kč/kg.
Zahraniční obchod
Ve 14. týdnu bylo do České republiky dovezeno celkem 860 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 10,50 Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem se dovoz jablek zvýšil o 186 t, tj. o 27 %. Hlavním dodavatelem jablek ve sledovaném týdnu byla Itálie (42 % – 360 t za 12,30 Kč/kg), následovalo Polsko (20 % – 175 t za 6,20 Kč/kg). Podíl odrůdy Golden Delicious činil 58 % (500 t za 10,50 Kč/kg) z celkového dovozu jablek. Od počátku letošního roku do 6.4. 2003 bylo do ČR celkem dovezeno 8 126 t konzumních jablek za 9,70 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo do ČR dodáno 71 t hrušek za 19,90 Kč/kg. Jejich hlavními dodavateli byly Argentina (40% – 29 t za 19,80 Kč/kg) a JAR (35 % – 25 t za 20,80 Kč/kg). Dovoz stolních vinných hroznů činil celkem 227 t za 40,60 Kč/kg. Z JAR bylo dodáno 167 t (73 %) hroznů za 38,50 Kč/kg, z Chile 40 t (18%) za 49,80 Kč/kg.
Ve 14. týdnu bylo vyvezeno z České republiky celkem 315 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 6,50 Kč/kg. Na Slovensko bylo dodáno 113 t (36 %) za 6,60 Kč/kg, do Alžírska 100 t (32 %) za 11,- Kč/kg. Od 1.1. do 6. 4. 2003 bylo z ČR vyvezeno celkem 2 238 t konzumních jablek za 7,- Kč/kg.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *