Komoditní zpravodajství – ovoce 12. týden

Ve 12. týdnu dodávali pěstitelé na trh nejvíce zimní jablka odrůdy Idared, Golden Delicious, Gloster a Jonagold. Odbyt byl plynulý. Ceny zemědělských výrobců (CZV) jablek se mírně zvýšily v porovnání s 11. týdnem.

Průměrná CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy se zvýšila o 0,20 Kč/kg (o 2,2 %) na 9,10 Kč/kg. Průměrná CZV jablek odrůdy Rubín I. jakostní třídy se zvýšila v porovnání s předchozím týdnem o 0,10 Kč/kg (o 1 %) na 10,40 Kč/kg.
Ve 12. týdnu se obchodní nákupní ceny (NC) tuzemských jablek pohybovaly v rozpětí od 6,- do 13,30 Kč/kg, jejich obchodní odbytové ceny (OC) od 8,90 do 17,50 Kč/kg. U jablek z dovozu se NC pohybovaly v širokém rozpětí od 8,10 do 21,50 Kč/kg, OC od 9,50 do 32,- Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem se zvýšila průměrná NC tuzemských jablek odrůdy Idared o 0,50 Kč/kg (o 5,9 %) na 8,90 Kč/kg. Jejich průměrná OC se zvýšila jen mírně (o 0,10 Kč/kg na 11,30 Kč/kg, tj. o 0,9 %). Průměrná NC jablek z dovozu odrůdy Golden Delicious se snížila ve 12. týdnu o 0,20 Kč/kg (o 1,3 %) na 14,80 Kč/kg. Jejich průměrná OC poklesla o 0,90 Kč/kg (o 4,9 %) na 17,50 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu se snížily obchodní ceny stolních vinných hroznů. Průměrná NC bílých stolních hroznů se snížila proti 11. týdnu o 2,- Kč/kg (o 4,6 %) na 41,60 Kč/kg. Průměrná OC bílých hroznů poklesla o 2,20 Kč/kg (o 4,1 %) na 51,80 Kč/kg. Průměrná NC modrých stolních hroznů se snížila o 1,10 Kč/kg (o 2,1 %) na 50,40 Kč/kg. Jejich průměrná OC se snížila o 1,30 Kč/kg (o 2,1 %) na 59,90 Kč/kg. Průměrná NC banánů vzrostla ve sledovaném týdnu o 1,30 Kč/kg (o 6,9 %) na 20,- Kč/kg. Průměrná OC banánů se zvýšila v porovnání s 11. týdnem o 0,40 Kč/kg (o 1,8 %) na 22,70 Kč/kg. NC a OC citrusového ovoce se ve 12. týdnu snížily, s výjimkou mandarinek.
Zahraniční obchod
V 11. týdnu bylo do České republiky dovezeno celkem 517 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 9,40 Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem se dovoz jablek snížil o 127 t, tj. o 20 %. Odrůda Golden Delicious se podílela na uskutečněném dovozu 46 % (237 t za 11,- Kč/kg). Jablka byla ve sledovaném týdnu nejčastěji nakupována v Polsku (39 % – 200 t za 5,30 Kč/kg) a v Itálii (32 % – 164 t za 12,40 Kč/kg). Z Belgie bylo dovezeno 50 t jablek za 12,20 Kč/kg, z Německa 19 t za 10,60 Kč/kg a z Nizozemska 17 t za 11,40 Kč/kg. Od počátku letošního roku do 16.3. bylo do ČR celkem dovezeno 5 252 t konzumních jablek za 9,60 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo do ČR dodáno 91 t hrušek za 16,- Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem byla Itálie (40 % – 36 t za 12,50 Kč/kg) a Jižní Afrika (37 % – 34 t za 19,20 Kč/kg). Dovoz stolních vinných hroznů činil v 11. týdnu 168 t za 36,60 Kč/kg. Z Jižní Afriky bylo dodáno 130 t (77 %) hroznů za 36,90 Kč/kg.
V 11. týdnu bylo vyvezeno z České republiky celkem 326 t konzumních jablek za 8,50 Kč/kg. Do Alžírska bylo dodáno 158 t (48 %) těchto jablek za 11,60 Kč/kg, na Slovensko 118 t (36 %) za 6,70 Kč/kg. Do Německa bylo ve sledovaném týdnu dodáno 50 t jablek na zpracování za 2,90 Kč/kg. Od 1.1. do 16. 3. 2003 bylo z ČR vyvezeno celkem 1 636 t konzumních jablek za 7,- Kč/kg.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *