14.01.2005 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Klíněnka Phyllonorycter platani na platanech

Platany jsou statné stromy, které u nás patří k dřevinám vysazovaným především v různých parcích, kde svým mohutným vzrůstem a rozložitou korunou představují výrazně dominantní prvky ve skladbě dřevin.

Díky značné odolnosti vůči znečištění prostředí rozličnými škodlivinami se platany též často využívají při výsadbách městské zeleně, obvykle formou uličních stromořadí. Běžné bývají i výsadby přímo v průmyslových čtvrtích, kde ještě více vyniká jejich pozitivní úloha při celkovém vnímání těchto specifických antropocenóz.
Poměrně velké, jednoduché, dlanitě laločnaté listy platanů jsou využívány různými drobnými členovci během vegetačního období jako místo pro jejich přebývání. Některé druhy těchto členovců se přímo živí pletivy listů. Klíněnka Phyllonorycter platani je jedním z druhů těchto fytofágů. Patří mezi zástupce drobných motýlů čeledi Gracillariidae – vzpřímenkovití, jejichž housenky často poškozují listy dřevin vyžíráním mezofylu. Tento specifický typ žíru bývá označován jako tzv. minování.
V rozpětí křídel dosahuje klíněnka Phyllonorycter platani kolem osmi mm. Přední křídla jsou zlatavě hnědavá s bělavými protáhlými skvrnkami, které jsou orámovány tmavší linkou. Zadní křídla jsou úzká, po okrajích s dlouhými třásňovitými chloupky. Původní areál výskytu tohoto malého druhu motýlka byla oblast Malé Asie, odkud se v minulosti postupně šířil severozápadním směrem. Po proniknutí na evropský kontinent se šířil dál jednotlivými státy. V současné době je jeho výskyt znám z řady míst v Evropě z území různých států včetně naší republiky.
Bělavě zbarvené a mírně zploštělé housenky této klíněnky způsobují velmi nápadné poškození listů platanů, které se projevuje vznikem světlých, často protáhlých skvrn na listových čepelích. Housenky vyžírají pletiva listu mezi pokožkami. Nápadné plošné miny o velikosti i několika centimetrů čtverečních, které se často vyskytují ve větším počtu na spodní straně listových čepelí, se začínají na napadených listech objevovat během léta. Spodní pokožka listu bývá často v místě miny mírně puchýřovitě vypouklá. Skrz zasychající pokožku listu prosvítají často tělíčka housenek protáhlého tvaru a bělavého zbarvení. Plocha miny je v porovnání s velikostí těla housenky, která se v ní nalézá, několikanásobně větší. Miny bývají často lokalizovány podél žilek. Přítomnost min je nejnápadnější koncem léta a na podzim, kdy se v listech vyvíjejí housenky druhé generace, která je početnější. V podzimním období lze pozorovat na mnoha listech napadených stromů různě velké, často zřasené plošné miny, částečně ohraničené listovými žilkami. Větší počet min na listech může způsobit i tvarové deformace na listech projevující se zprohýbáním listové čepele.
U vzrostlých platanů ani hojný výskyt min na jednotlivých listech není považován za problematický pro zdravotní stav stromů. Poškození listů v podobě velkých světlých skvrn má charakter spíše vizuálních škod. Vitalita mladých stromků s relativně malým počtem listů může být ovlivněna negativně při silnějším napadení listů větším počtem housenek. Vhodným ochranným opatřením, které vede k tlumení výskytu této klíněnky u rizikových stromů, je včasné shrabání a následná likvidace napadených listů platanů doplněná průběžnou a přiměřenou zálivkou.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down