12.07.2005 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kdy substráty limitují růst rostlin

Substrát ovlivňuje růst rostlin do značné míry a zahradníci mu věnují čím dál větší pozornost. Profesionálové přikládají jakosti substrátu stejnou váhu jako jakosti mladých rostlin, neboť rozhoduje o rentabilitě kultury.

Jak ovlivňuje substrát výživu rostlin?
Substrát může být příčinou nevyrovnané výživy. Důvodem je chemická vazba živin při změně pH, případně omezená aktivita kořenů z důvodu nízkého obsahu vzduchu. Vyšší riziko poškození hrozí u středně a dlouhodobých kultur.
Přijatelnost vápníku, draslíku, hořčíku a molybdenu snižuje pH pod 5,5 (H2O). Zejména nedostatek vápníku lze těžko rozpoznat, projeví se zhoršeným růstem kořenů a náchylností k houbovým chorobám. Příliš vysoké pH snižuje dostupnost fosforu a mikroelementů rostlinám. Typickým poškozením je chloróza způsobená nedostatkem železa.
Jak lze výběrem substrátu předejít poruchám ve výživě rostlin?
V případě problému v pH lze volit úpravu a stabilizaci pH. Stabilizace je důležitá v případě měkké vody, která pH substrátu snižuje. Spočívá v použití upraveného hrubě mletého vápence o definované zrnitosti. K uvolňování uhličitanu dochází pozvolna, množství vápence však musí odpovídat konkrétní tvrdosti vody. Úspěch je podmíněn dlouhodobou zkušeností s tímto typem úpravy. Až 80% zahradníků v České Republice má problémy s tvrdostí vody a následným posunem pH. Přitom pH je jedním z klíčových faktorů úspěchu. Úprava substrátu na tvrdost vody patří ke spolehlivým a levným řešením.
Co je příčinou změny pH substrátu v průběhu vegetace?
Příčinou posunu pH je uhličitanová tvrdost závlahové vody a převažující forma dusíku v hnojivu. Zatímco většina používaných hnojiv je fyziologicky kyselá, uhličitanová tvrdost se různí. Např. při tvrdosti 10 odKH se v průběhu roku zvýší obsah CaCO3 v substrátu oproti původnímu vyvápnění na dvojnásobek. Důsledkem by byl nepřiměřený nárůst pH. K tomu zpravidla nedojde díky používání fyziologicky kyselých hnojiv. Vždy je třeba posuzovat oba faktory současně. Tuto problematiku vždy řešte spolu s odborníkem.
Jak by měla vypadat výchozí úprava pH?
Úprava počátečního pH je stejně jako stabilizace nástroj k zajištění optimální výživy rostlin. Je důležitá zejména v případě tvrdé vody, kdy účinnou stabilizaci nelze provést. Podstatou je nastavení počátečního pH proti směru jeho předpokládaného pohybu. Lze tak udržet hodnotu pH po delší dobu ve fyziologicky přijatelné oblasti.

Jak ovlivňuje struktura substrátu pH a výživu rostlin?
Struktura má podstatný vliv na udržení fyzikálních vlastností směsi, zejména pH a vzdušné kapacity. Oba tyto faktory mají zásadní dopad na výživu rostlin. Přeměna amonného dusíku na nitrátový probíhá pouze za přítomnosti většího množství kyslíku. V případě jeho nedostatku se hromadí meziprodukt nitrifikace – jedovatý nitrit. Zbržděná nitrifikace je doprovázena prudkým poklesem pH se všemi jeho negativními následky. Nitrifikace probíhá v každém substrátu z důvodu převažující amonné formy dusíku v hnojivech.
Proč je strukturní směs nezbytná při závlaze na náplavových stolech?
Při pěstování na náplavových stolech lze často pozorovat jiný vývoj pH v různých horizontech kontejneru. Ve spodní třetině jsou naměřeny nižší hodnoty než v horní, a to kvůli častému nasycení vodou. Nitrifikace je omezena a důsledkem je pokles pH. Aby byl zajištěn rozvoj kořenů, je třeba zvolit strukturní směs, která poskytuje trvalou vzdušnou kapacitu. Funkce kořenů ve spodní třetině kontejneru je o to důležitější, že v horní třetině se kořeny netvoří. Děje se tak z důvodu převažujícího výparu a hromadění většího množství solí, typický průvodní jev spodní závlahy.
Co ovlivňuje strukturu substrátu?
Především výběr těžby rašeliny. Borkovaná rašelina poskytuje množství celistvých částic s vnitřní strukturou, které jsou vysoce stabilní a tím zajišťují trvalou vzdušnou kapacitu. Opakem je frézovaná rašelina, která nemá strukturní částice a rychle podléhá sléhávání. Zejména závlaha na principu kapilárního vzlínání podporuje sléhavost směsi. Poruchy růstu rostlin způsobené nevyrovnanou výživou jsou typickým projevem pěstování ve frézované rašelině. Jen perfektně zdravé kořeny jsou schopny pokrýt potřebu živin u druhů s vysokými nároky na živiny.
Co podporuje lepší větvení rostlin?
Cytokininy jsou rostlinné hormony, které ovlivňují prorůstání postranních pupenů. Tvoří se pouze v kořenových špičkách, rozvětvení kořenů má proto rozhodující vliv na větvení v nadzemní části. Kořeny se větví jen tehdy, obsahuje-li substrát velké množství vzduchu. Rozdíl ve větvení při pěstování v borkované versus frézované rašelině je markantní.
Konečná úprava je závislá na kultuře, délce pěstování, hnojivu, typu závlahy a mikroklimatu. Tabulka již zohledňuje skutečnost, že jsou převážně používána fyziologicky kyselá hnojiva.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down