Kauza Polyversum pokračuje

Biologický přípravek Polyversum, kterému Státní rostlinolékařská správa počátkem července tohoto roku ukončila registraci, se může od 29. října opět prodávat i používat. Jeho výrobce, společnost Biopreparáty s. r. o., totiž rozhodnutí úřadu napadla soudní cestou a senát Městského soudu v Praze přiznal žalobě odkladný účinek.

Do té doby, než ve věci žaloby rozhodne s konečnou platností soud, se tak účinky napadeného rozhodnutí pozastavují. Kdy ale rozhodnutí padne, zatím žádná strana netuší, jednání se může protáhnout i na několik let. Senát při svém rozhodování přihlédl mimo jiné k tomu, že produkce přípravku je jedinou činností firmy, a jde proto o existenční záležitost. Podle jeho názoru také prodejem přípravku nebudou nepřiměřeným způsobem dotčena práv třetích osob. Pokud by nemohla svůj produkt prodávat, byla by to pro ni nenahraditelná újma. „Připravujeme další tři žaloby. Jedna z nich bude na ušlý zisk, protože firma nemohla obchodovat v hlavní sezóně,“ naznačil ředitel společnosti Biopreparáty Martin Suchánek s tím, ztrátu odhaduje na několik desítek milionů korun. „Nyní začneme prodávat a vyrábět,“ dodal.
Státní rostlinolékařská správa registraci zrušila proto, že přípravek nesplňoval v několika případech základní ukazatel, kterým je obsah účinných organismů a že firma v příbalovém letáku poskytovala zavádějící informace. Proto také Štěpán Kužma, vedoucí odboru přípravků ochrany rostlin Státní rostlinolékařské správy nesouhlasí s názorem senátu, týkajícím se poškození práv třetích osob. „Vzorky odebrané z některých malospotřebitelských balení měly tak malý obsah účinné látky, že přípravek nemohl fungovat. A to spotřebitele podle mého názoru poškodí,“ uvedl. Úřad ale nijak nezpochybnil účinnost přípravku jako takového. Podle šetření, které předcházelo ukončení registrace, nevyhovělo normě 16 procent z třiceti odebraných vzorků, a to i po uplatnění 25procentní tolerance. Přípravek měl v souvislosti s údaji registrace obsahovat v gramu jeden milion oospor, které jsou jeho hlavní účinnou látkou, to však vždy nesplnil.
Ředitel společnosti Suchánek ale obviňuje pracovníky ministerstva zemědělství a Státní rostlinolékařské správy ze zaujatosti a neobjektivnosti a zvažuje proto, že na ně podá trestní oznámení. „Je otázka, co vyplave u soudu na svět,“ naznačil. Zároveň také nevylučuje hromadnou žalobu, protože řada prodejců jejich výrobku měla podle jeho slov také ztrátu, protože kvůli ukončení registrace přípravek nemohli prodávat a nedosáhli tedy obratu. Stejně postiženi byli podle Suchánka také ti, kteří nemohli čerpat státní dotaci na používání biologického přípravku v ochraně rostlin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *