Karlštejnské vinohrady

Projíždíte-li nevelkou obcí, známou díky turisticky atraktivní stavbě stejnojmenného hradu postaveného za Karla IV. a pokud právě sledujete ubíhající krajinu, nemůžete přehlédnout terasy s vinicemi na příkrých levostranných svazích údolí utvářeného činností Berounky.

Budova výzkumné stanice vinařské Karlštejn, která je obhospodařuje, stojí pod nimi u silnice na úpatí kopce Plešivec. Založena byla v roce 1920 ministerstvem zemědělství a znamenala po několika staletích stagnace a úpadku této okrajové vinařské oblasti silný impuls pro obnovení tradice, která sahá až do období 14. století.
Rozloha vinic v současnosti dosahuje 10,5 ha, z čehož je 7,5 ha plodných. Osázeny jsou tratě na Vrších a na Plešivci. Velkou ztrátou byla v restituci navrácená vinice v Loděnici, kterou nechal současný majitel zpustnout.
Stanovištní podmínky
Vinohrady obce Karlštejn náleží do pražské vinařské oblasti. Průměrná roční teplota dosahuje 8,7 °C. Vývoj počasí v sezóně ovlivňuje výrazně průměrnou cukernatost, která v některých letech klesá až k hranici 15° a v příznivých dosahuje úrovně 20°. Velkým rizikem je také výnosová nestabilita, která může v některých letech znamenat téměř nulovou sklizeň.
Tratě se nachází na vápencích, lokálně na naplaveninách štěrkopísku v nadmořské výšce 250 – 270 m s průměrným ročním úhrnem srážek 500 mm.
Činnost stanice
1. V letech 1994 – 1995 byla na pozemcích VSV založena kolekce genetických zdrojů rodu Vitis. Tato kolekce zahrnuje staré odrůdy dříve pěstované na našem území, odrůdy registrované v ČR i v zahraničí a nové perspektivní křížence. V současnosti se na 2,2 ha pěstuje 281 položek (po 15 keřích).
2. Udržovacím šlechtění registrovaných a nově vybraných odrůd. V loňském roce byl ukončen tříletý výběr SE (super elitních) keřů podle nové metodiky udržovacího šlechtění u odrůd ´Müller Thurgau´, ´Sylvánské zelené´, ´Modrý Portugal´, ´Rulandské bílé´ a ´Svatovavřinecké´ a bylo zahájeno udržovací šlechtění u odrůd ´Tramín červený´ a ´Auxerois blanc´. Letos bylo zahájeno udržovací šlechtění u odrůdy ´Kerner´.
3. Testování klonů a odrůd révy vinné na mrazuodolnost v kontrolovaných podmínkách, které bylo zahájeno v loňském roce v návaznosti na předchozí dlouholetý výzkum.
4. Diagnostika houbových chorob (Perenospora, padlí) ve spolupráci s Odborem rostlinolékařství VÚRV Ruzyně. Od roku 1999 probíhají pokusy zaměřené na vliv mechanického ošetření porostu révy vinné na výskyt a škodlivost ras Botrytis cinerea.
Kromě toho se ve výsadbách testují různé způsoby vedení révy vinné.
V rámci nevýzkumné činnosti produkuje stanice odrůdová suchá vína (kromě uvedených v bodu 2. ještě ´Muškát moravský´, ´Ryzlink rýnský´ a ´Chardonay´, z modrých ´Zweigeltrebe´ a ´André´) a vína stolní. Z registrovaných klonů odrůd ´Müller Thurgau´, ´Sylvánské zelené´, ´Rulandské bílé´, ´Modrý Portugal´ a ´Svatovavřinecké´ jsou podle možností stanice a poptávky poskytována očka pro výrobu sazenic. V prostorách VSV se uskutečňují školní i odborné exkurze. V rámci odborných praxí se zde střídají studenti SZaŠ Mělník a ČZU v Praze. Od roku 1995 se VSV podílí na organizaci slavnostního Karlštejnského vinobraní, které se pořádá na svatého Václava. V letních měsících se zde uskutečňuje od roku 2000 Výstava vín českého regionu.
Personální a technické zázemí
Chod stanice (výzkum, péče o vinice a sklep) zajišťuje pět dělníků, dva technici ve výzkumu a v současnosti pouze jedna vědecká pracovnice.
V posledních několika letech zakoupila stanice traktor New Holland, zatlačovač kůlů, který lze použít i na hydrovrty a ometač kmínků. Mulčovač zatravněných meziřadí s výkyvnou sekcí a plečkovač jsou letitější.
Na zpracování hroznů se používá již druhou sezónu šetrný pneumatický lis od firmy Antico Tomáš Hartman z Pohořelic. Vedle mlýnkoodzrňovače o kapacitě 1,7 t je velkým pomocníkem automatický MWB kvasný tank, který zkrátí dobu fermentace na tři dny. Slabším článkem jsou filtry, staré deskové nezajišťují kvalitu a křemelinový filtr má nadměrnou kapacitu (200 l). Plnění a adjustace je ruční na vakuovém přístroji Enolmatic. Čištění a dezinfekce je prováděno na myčce lahví firmy Nerez Blučina.
Ve sklepě se používají nerezové sudy vyrobené v roce 1988 v Poldi Kladno s N2 atmosférou, která chrání víno před nežádoucí oxidací. Objem sudů se pohybuje od 3600 litrových (22 ks), přes 1100 (10 ks) a 800 litrové (5 ks) až po 520 litrové (5 ks). Nevýhodou při stáčení je absence 2000 litrových sudů.
Ekonomika
VSV je příspěvkovou organizací. Finanční prostředky jsou přidělovány na jednotlivé úkoly: udržování kolekce genetických zdrojů (100 %), udržovací šlechtění (ve výši 60 % prokázaných nákladů) a podíly na řešených grantech. Celkové náklady se pohybují na úrovni čtyř milionů Kč, 25 – 30 % musí stanice pokrývat z vlastních zdrojů (prodej vína a oček). Investiční prostředky jsou schvalovány a uvolňovány VÚRV.
Perspektivy
Budoucnost stanice je úzce spojena se situací ve VÚRV Praha Ruzyně, pod který je organizačně začleněna. Rozšíření ploch vinic je možné v nedalekém Srbsku. Na nákup viničních tratí, ale nejsou podle slov vedoucího staice Ing. Jana Kadlece v dnešní době zatím, bohužel, prostředky. Rozkvět stanice je v současných podmínkách spjat s výzkumem na vysoké úrovni. Popřejme proto mnoho úspěchů při získání kvalitních výzkumných pracovníků a s tím spojený přísun finančních prostředků z udělených grantů.
Jedna kuriozita nakonec
Nad stanicí najdete výsadbu odrůdy ´Modrý Portugal´ z roku 1956, vedený na hlavu, který stále plodí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *