21.06.2006 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kapková hnojivá závlaha hrušní

S ohledem na nutnost prohloubit stav poznání v oblasti kapkových závlah sadů, řešíme v rámci výzkumného záměru MSM 2527112101 problematiku rozdílných dávek závlahové vody a přihnojování na výnos hrušní. Řešení těchto problémů je podporováno státní dotační politikou při budování kapkových závlah za stanovených podmínek.

Pokus a jeho varianty
Poloprovozní pokus jsme založili v ZD Dolany u hrušní odrůdy Lucasova/MA ve výsadbě intenzivního typu. Výsadba byla provedena v roce 1999 na drátěnce ve sponu 4  2,5 m (1000 stromů/ha). Ve výsadbě bylo instalováno závlahové potrubí Netafim s kapkovači s výkonem 1,6, 2,3 a 3,5 l/hod., vzdálenost kapkovačů na potrubí je 1 m. Celková plocha hodnocené výsadby činí 0,34 ha.
Pokus byl prováděn v několika variantách – bez závlahy (1. kontrola), dále kapkovač 1,6 l/h, kapkovač 2,3 l/h, kapkovač 3,5 l/h. Pokus byl založen metodou znáhodněných bloků se čtyřmi pokusnými variantami ve čtyřech opakováních. V jedné variantě bylo hodnoceno osmdesát stromů. Závlaha probíhala v automatickém provozu (3krát týdně po 3,5 hodinách) s kontrolou půdní vlhkosti vláhoměry Virrib. K přihnojování bylo použito hnojivé čerpadlo Amiad a specielní hnojivo do závlahy Kristalon. Celoplošně byl aplikován ledek vápenatý. Sklizeň probíhala v říjnu a výnosy podle jednotlivých variant byly statisticky vyhodnoceny. Vzorky plodů z jednotlivých variant byly umístěny do chladírny, kde byl hodnocen vliv závlahy na skladovatelnost plodů (1krát měsíčně úbytek váhy a hnití plodů). V polovině září byly provedeny odběry listů na rozbory živin a změřen obvod kmenů hrušní v jednotlivých variantách.

Vliv fertigace na výnosy
Měření klimatických podmínek zaznamenalo ve sledovaném období vysoké teploty během vegetace. Hodnoty jsou o 2,0 oC vyšší než dlouhodobý průměr. Toto zjištění ukazuje na postupný trend vzestupu teploty vzduchu. Srážkově bylo hodnocené období 53 mm pod dlouholetým normálem a potvrzuje nezbytnost úhrady vláhového deficitu kapkovou závlahou.
Zjištěné hodnoty v jednotlivých variantách (80 stromů ve variantě) ukazují na růst výnosu při kapkové hnojivé závlaze. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo při největší dodávce vody. S vyšší dodávkou vody bylo dosahováno vyššího výnosu s výjimkou roku 2005. Hodnocení v následujících letech prokáže další trend vývoje výnosů podle variant. Rovněž váha 100 plodů za období 2004 – 2005 prokazuje vzestupný trend při zvýšené dodávce vody – kontrola = 33,0 kg, varianta 1,6 l/h = 34,6 kg, varianta 2,3 l/h = 35,2 kg a varianta 3,5 l/h = 38,0 kg.
Výsledky prokazují dosažení nejvyššího výnosu 28,8 kg/strom (tj. 28,8 t/ha) při nejvyšší dodávce vody (3,5 l/h). Oproti nezavlažované kontrole byl výnos vyšší o 4,3 kg/strom (+ 17,5 %). Rovněž vyšší výnos než u kontroly byl dosažen u varianty 1,6 l/h (+ 11,8%) a varianty 2,3 l/h (+ 9,4%). Přihnojování probíhalo od první dekády června do poloviny srpna (přibližně jedenkrát týdně) fialovým Kristalonem v koncentraci 3,5 g/strom. Kontrola obsahu živin byla prováděna odběrem listů hrušní v září na chemickou analýzu obsahu makro– a mikroelementů. Rozbory prokázaly dostatečné zásobení živinami s mírným deficitem některých mikroprvků (Cu, Mn, Zn) proti optimu.
Vliv na skladovatelnost
Vliv závlahy na skladovatelnost hrušek byl hodnocen 1 měsíčně od sklizně v říjnu do března následujícího roku (2004 – 2006). V chladírně byla udržována teplota + 3 oC. Hodnocen byl úbytek váhy a hnití plodů. Výsledky sledování neprokázaly zvýšený úbytek váhy ani vyšší hnití plodů ze zavlažovaných variant oproti kontrolní variantě. Měřením obvodu kmenů byl zjištěn vyšší přírůstek u zavlažovaných stromů než u kontrolní (nezavlažované) varianty.
Naše dosavadní sledování prokázalo příznivý vliv zvýšených dávek závlahové vody a přihnojování na výnos hrušní. Plně se zde projevil multiplikační synergický účinek fertigace. Nejvyšší výnos (28,8 t/ha) byl dosažen při nejvyšší dodávce vody s kapkovači o výkonu 3,5 l/h, kdy ve srovnání s variantou s kapkovači 1,6 l/h (27,4 t/ha) činilo zvýšení 1,4 t/ha. Při realizační ceně cca 10 Kč/kg to znamená přínos 14 tis. Kč/ha. I po odečtení nákladů za případnou vyšší spotřebu závlahové vody oproti povolenému odběru a hnojivo, znamená instalace závlahového potrubí s kapkovači o vyšším výkonu ekonomický přínos pro pěstitele. Cílem našeho dalšího sledování je potvrdit tento trend a napomoci tím ovocnářům v rozhodovacím procesu při projekci a budování kapkových závlah sadů.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down