04.06.2020 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

K životnímu jubileu prof. Ing. Jiřího Marečka, CSc.

Neuvěřitelný je běh času. Třetího června před devadesáti lety spatřil světlo světa Jiří Mareček. Dodržel rodinnou tradici. Nejprve se vyučil zahradníkem, následovalo studium na Zahradnické škole v Praze-Ruzyni a poté na VŠZ v Brně – Lednici. Ve studiu pokračoval na VŠZ v Praze, titul kandidáta věd získal v roce 1968. Jmenování docentem proběhlo na VŠZ v Brně (1976), vysokoškolským profesorem na ZF VŠZ v Brně byl jmenován v roce 1989.

Z doby jeho činorodého profesního života vyberu nejpodstatnější. V letech 1961 až 1971 pracoval na Katedře zahradnictví VŠZ v Praze jako odborný asistent pro obor zahradní a krajinná architektura. Po dobu dvaceti let pak působil ve funkci ředitele VÚKOZ v Průhonicích. Jako uznávaný odborník vybudoval ústav na evropské úrovni, rozvinul sadovnicko-krajinářskou složku výzkumu. Inicioval založení Dendrologické zahrady VÚKOZ v Průhonicích na 80 ha, koncipoval její odborné zaměření a prostorové řešení. Na naší katedře byl zaměstnán v letech 1992 až 2008.

Ve vědecko-výzkumné a publikační oblasti je třeba vyzdvihnout šíři záběru jubilanta. Byl řešitelem a koordinátorem vědeckých prací VÚKOZ v Průhonicích (1971 až 1991). Zpracoval 12 závěrečných zpráv výzkumných úkolů v oborech okrasné zahradnictví, zahradní a krajinné architektury. Publikoval přes tři desítky vědeckých prací, na 250 článků v odborném nebo populárně naučném tisku, kde jeho činnost stále pokračuje. Je spoluautorem pěti knih a autorem sedmi samostatných knižních publikací s problematikou zeleně venkovských sídel a soukromých zahrad. Jako vedoucí diplomantů a školitel doktorandů vychoval mnoho úspěšných absolventů. Neméně důležité bylo dlouholeté členství jubilanta v redakčních radách odborných časopisů a ve vědeckých radách výzkumných institucí. To jsou jen některá dílčí fakta z bohatého života velkého zahradního architekta.

Text

doc. Ing. Josef Sus, CSc.

Katedra zahradnictví FAPPZ

Česká zemědělská univerzita v Praze

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 6/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down