12.02.2006 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

K životnému jubileu prof. Ing. Jana Lužného, CSc.

Ani sa nám nechce veriť, že náš bývalý vysokoškolský učiteľ, významný vedec, genetik, šľachtiteľ, ale predovšetkým vzácny priateľ Janko Lužný sa v týchto dňoch dožíva v plnej vitalite 80 rokov. Jeho rodiskom je básnikmi ospievaný Liptov, miesto, kde „Kriváň sa do jazier pozerá, kde Váh na cestu do Dunaja sa poberá“.

Narodil sa 4. februára 1926 v Liptovskom Mikuláši. Lásku k prírode, vede a poľnohospodárstvu mu vštepil jeho otec, diplomovaný agronóm Oldřich Lužný, ktorý bol na Liptove známou osobnosťou a zaslúžil sa o pokrok poľnohospodárstva práve v uvedenom regióne.
Odborná dráha jubilanta začala na Vyššej roľníckej škole v Přerove, kde maturoval s vyznamenaním. Po absolvovaní Vysokej školy zemědělskej v Brne nastúpil v roku 1952 ako asistent na pracovisko Výskumného ústavu zelinařského v Olomouci, kde pôsobil v oblasti výskumu, ale predovšetkým v šľachtení. Pod vedením prof. Dr. Františka Frimmla a neskôr prof. Dr. Ing. Jaromíra Scholza získal v tomto odbore vedeckú ašpirantúru.
V roku 1965 sa habilitoval na docenta šľachtenia, množenia a špeciálnej genetiky záhradníckych rastlín. Práve jeho pričinením bola koncipovaná výučba tohto predmetu v prednáškach, ale aj v laboratórnych cvičeniach, ktoré začal prednášať na záhradníckom odbore Vysokej školy zemědělskej v Brne (dnes MZLU), na Záhradníckej fakulte v Lednici na Morave. Vo svojej vedeckej škole sa orientoval predovšetkým na výskum sortimentov, štúdium mrazuvzdornosti druhu Brassica oleracea L., na metódy šľachtenia záhradníckych rastlín. Je autorom viacerých odrôd zeleniny, ale aj spoluautorom odrody z druhu Dolichos lablab L.
Ako vysokoškolský učiteľ vychoval desiatky kandidátov vied, takmer 200 diplomantov. Pán profesor si svoje znalosti rozširoval aj na zahraničných študijných pobytoch, na renomovaných svetových univerzitách u známych osobností, akými boli prof. Dr. Hermann Kukucka na Univerzite v Hannoveri, prof. Dr. Otto Steineck vo Viedni, prof. Dr. Zinanda Abramova v Petrohrade. Od roku 1968 bol členom medzinárodnej geneticko-šľachtiteľskej organizácie Eucarpia so sídlom vo Wageningene. Okrem uvedených činností bol dlhoročným členom vedeckých rád viacerých univerzít v Čechách a na Slovensku, vo vedeckých radách výskumných ústavov. Publikoval vyše sto pôvodných vedeckých prác, je autorom viac ako 250 odborných článkov so záhradníckou tematikou.
Aj v súčasnosti je profesor Jan Lužný veľmi aktívny – naďalej vykonáva recenznú a oponentskú činnosť vedeckých a výskumných projektov, oponentskú činnosť inauguračných habilitačných, doktorandských konaní, pracuje na histórii záhradníckej činnosti a významných osobností záhradníckeho výskumu a šľachtenia v Československu.
Želáme mu, aby mu ten vytrvalý, neskutočný pracovný elán zostal ešte veľa rokov, aby osobnosť tohto krásneho, šľachetného človeka bola k nám vždy čo najbližšie, k čomu mu prajeme za celú záhradnícku rodinu pevné zdravie, spokojnosť v kruhu svojich najbližších a priateľov.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down