09.09.2011 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

K výskytu střevní bakterie Escherichia coli

V tomto příspěvku jsme shromáždili poznatky o možnostech přežívání střevní bakterie Escherichia coli (dále jen E. coli) na rostlinách a jejím zařazení mezi zdroje nákazy pro člověka. Lze z něj vyvodit, jakým způsobem dosáhne pěstitel minimalizace rizika výskytu střevních bakterií na vypěstovaných rostlinných produktech a ukazuje, která opatření nejsou účinná.

Na přelomu května a června 2011 přinášely evropské sdělovací prostředky každodenně znepokojivé zprávy o „vražedné střevní bakterii“, která měla být údajně zavlečena do Německa na znečištěných okurkách dovezených ze Španělska. Ze znečištěných okurek měla být potenciálně smrtící bakterie přenesena na člověka. Podle údajů z počátku července 2011 bylo v Evropě nebezpečným kmenem střevní bakterie způsobujícím krvácivé průjmy nakaženo více než 3300 osob a z nich se u téměř 24 % projevil hemolyticko-uremický syndrom (rozklad červených krvinek a selhání ledvin). V celé Evropě, převážně v Německu, zemřelo na následky infekce více než 40 osob.

Rozvrat trhu s čerstvou zeleninou
Vzniklo podezření, že se nebezpečná střevní bakterie zavlekla i do České republiky, a to na rizikových šaržích salátových biookurek dovezených ze Španělska přes Německo. Tato domněnka se však nepotvrdila. Koncem června a začátkem července 2011 počet nových případů onemocnění v Německu klesal, nákaza začala ustupovat. Doporučení vydané v severním Německu nejíst okurky, rajčata a listový salát bylo odvoláno. Za původce onemocnění byl označen kmen E. coli O104:H4 (viz dále).
Podezření, že zdrojem nákazy je čerstvá zelenina, mělo za následek prudký pokles poptávky kupujících po okurkách, rajčatech, salátu aj. a posléze i jejich stažení z prodeje. Evropská komise rozhodla, že pěstitelé zeleniny z členských států Evropské unie, kteří kvůli výskytu nebezpečného kmene bakterie E. coli utrpěli značné ztráty, obdrží z unijní pokladny částečnou kompenzaci. Je určena producentům vybraných druhů zeleniny (okurek, rajčat, salátu, paprik, cuket a čekanky), které byly staženy z trhu po 26. květnu 2011. Odškodnění by mělo jít do výše maximálně 50 % obvyklé výrobní ceny v červnu. Čeští zelináři vyčíslili škody na 64 milionů korun, od EU požádali o odškodnění ve výši zhruba 6,5 milionů korun.

Charakteristika E. coli
Druh E. coli je tvořen fakultativně anaerobními, nesporulujícími, gramnegativními tyčinkovitými bakteriemi. Je jedním ze zástupců užitečných mikrobů. Vyskytuje se v zažívacím traktu zdravých teplokrevných organismů (savců a ptáků). Značné množství těchto bakterií se nachází v tlustém střevě. Jejich prospěšnost spočívá v tom, že zkvašují celou řadu cukrů s tvorbou kyseliny mléčné. Svými kyselými produkty i antibiotickými látkami, které bakterie E. coli produkují, účinně regulují střevní společenstva a výrazně se podílejí na tvorbě vitaminů.
Bakterie E. coli nevytvářejí spory, takže nejsou uzpůsobeny k dlouhodobému přežívání ve volné přírodě. Naproti tomu součástí buněčné stěny je vnější membrána, která jim propůjčuje poměrně značnou odolnosti k chemickým i fyzikální atakům vnějšího prostředí.
Druh E. coli se vyznačuje velkou různorodostí. Je tvořen více než sedmi stovkami různých kmenů, podskupin uvnitř druhu, které se od sebe liší fyziologickými znaky (schopností využívat jako zdroj výživy různé zdroje uhlíku), životním cyklem, patogenními vlastnostmi (schopností napadat různé živočichy), přežitím ve specifickém prostředí, případně způsobilostí odolávat ataku určitých antimikrobiálních agens. K odlišení kmenů E. coli se tradičně používají rozdíly v antigenních vlastnostech. Odlišnosti mezi kmeny jsou však někdy detekovatelné pouze molekulárními diagnostickými postupy.
Značná různorodost E. coli, podobně jako jiných bakterií, je podmíněna schopností šířit genetický materiál v rámci populace horizontálně, tj. přenosem segmentu DNA při přímém kontaktu buněk, pomocí bakteriogágů (virů napadajících bakteriální buňky) nebo přímým přenosem. Horizontálním přenosem DNA vznikly i kmeny E. coli škodlivé pro člověka.
K nejznámějším škodlivým kmenům patří E. coli O157:H7 nebo E. coli O104:H4. Jsou to tzv. enterohemoragické kmeny, které se výrazně liší od běžných kmenů E. coli. Odlišují se od neškodlivých kmenů E. coli tím, že ulpívají na sliznici střeva a vytvářejí toxiny, které usmrcují hostitelské buňky a vyvolávají u člověka akutní krvácivé průjmy, podobně jako je tomu u bakterie Shigella disenteriae, původce střevní úplavice. U infikovaných dětí a osob v pokročilém věku může někdy nastat rozklad červených krvinek a selhání ledvin.
Německé izoláty E. coli z roku 2011 nejsou zcela novým kmenem. Pokládají se za hybridní kmen dosud známých kmenů E. coli.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 9/2011.

Text prof.Ing. Václav Kůdela, Dr.Sc, VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down