K moderní zahradnické škole patří moderní skleníky

O tom, že mělnická zahradnická škola má opravdu moderní vybavení sloužící ke kvalitní výuce studentů, svědčí rekonstruované i nově postavené moderní skleníky, určené pro praktickou část výuky.

Dokladem toho je i výrobek Sempry Děčín skleník LUR 3, který je využíván jako sbírkový skleník, kde jsou názorně ukázány možnosti vybavení, se kterým se absolvent školy může setkávat v provozech. Ať už jde o oblast topení, větrání, stínění, úpravy vlhkosti prostředí a samozřejmě i programování každého stolu samostatně. Sortiment vybavení rozšiřuje množárna květinářského střediska. Zde dostávají hrnkové rostliny teplo 28 až 30 C přímo ke kořenům, což je znát na produkci. Obsazenost jednotlivých stolů se z dvojnásobku zvýšila na čtyřnásobek za rok. Rostlinný materiál je kvalitní a je o něj zájem.
Oba doposud zmíněné skleníky jsou vybaveny posuvnými stoly, umožňujícími maximální využití pěstební plochy.
V měsíci září bylo uvedeno do provozu 1000 m2 skleníku holandské výroby pro záhonové pěstování. Původní „vysloužilé“ skleníky byly v provozu již padesát let, na což poukazovala i velká ztrátovost při vytápění, neměly regulaci a celkově ztěžovaly pracovní podmínky jak zaměstnancům tak i studentům.
„Z finančních důvodů nedošlo k realizaci zastínění skleníků, ale věříme, že při rekonstrukci v druhé etapě se nám tato záležitost podaří zrealizovat“ poznamenal na toto téma pan Stanislav S. Němec – ekonom SZaŠ.
Poslední akcí realizovanou na VOŠZ a SZaŠ, je zasklení spojovací chodby mezi historickou budovou a přístavbou. „Zde jsme využili zkušeností Sempry Děčín s výstavbou skleníků LUR 3 a s využitím eloxovaného hliníku. Tato skleníková plocha je srovnatelná s atipickými částmi skleníku botanické zahrady v Liberci. Stavba nabízí moderní vybavení, moderní způsob řešení větrání i clonění“ poznamenal pan Němec.
Veškeré školní objekty jsou v současnosti vytápěny horkovodem z mělnické elektrárny – dnes nejekologičtější médium. Všechny objekty řízeny výpočetní technikou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *