23.03.2005 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jubileum svazu školkařů

Školkařství má v naší zemi velmi bohatou tradici. Školky zde vznikaly již v 19. století, podobně jako v dalších zahradnicky vyspělých zemích Evropy. Již dlouho před 1. světovou válkou byla v Čechách a na Moravě celá řada významných školek, které byly na tehdejší dobu na dobré odborné úrovni.

Krátce po vzniku samostatného Československa 1918 vyvstala nutnost obhajovat zájmy školkařů společně. Na podnět předních školkařů Jaroslava Páva, Františka Langeneckera a Jaroslava Veselého se dne 15. ledna 1919 sešla přípravná schůze školkařů v Praze za účelem projednání založení Československého svazu školkařů. Dne 2. června 1919 se sešla ustavující členská schůze, na které byl také zvolen výbor a předsednictvo svazu. V té době činila výměra organizovaných školek cca 700 ha. Svaz zdárně vyvíjel svoji činnost až do vypuknutí 2. světové války. Přestože v období 1. republiky byla školkařská výroba roztříštěna do mnoha menších či větších závodů, dobře fungovaly nadstavbové orgány státní správy a profesní samosprávy, československé školkařství bylo zapojeno také do evropských obchodních struktur a naše země se řadila ke školkařsky nejvyspělejším zemím v Evropě. Dosažený stav přetrvával víceméně do roku 1948. Poté byla v době tzv. socializace národního hospodářství většina školek postupně začleněna do systému vznikajících komunálních služeb a menší část přecházela do zemědělského resortu JZD, Státní statků apod.
V průběhu padesátých let minulého století dochází v naší zemi k postupnému snižování, až ke stagnaci objemu pěstování okrasných školkařských výpěstků a v řadě podniků komunálních služeb i v resortu zemědělství tato produkce zcela zanikla. Tento vývoj byl charakteristický pro podniky, které měly před rokem 1948 živnostenský charakter. Je logické, že za dané situace nemohla fungovat činnost žádných zahradnických spolků.
Ke značnému oživení pěstování okrasných školkařských výpěstků dochází v sedmdesátých létech minulého století a v létech následujících. Naprostý nedostatek školkařských výpěstků zapříčinil nárůst produkce a zakládání nových školek.
V té době spadalo okrasné školkařství do několika resortů a bylo řízeno ministerstvem vnitra, ministerstvem zemědělství a výživy, ministerstvem lesního a vodního hospodářství, ministerstvem školství a ministerstvem hospodářství.
Snaha obnovit Československý školkařský svaz vyústila dne 23. ledna 1968. Brněnští nadšenci Vilém Walter a Ing. Luboš Ackermann svolali do JZD Brno-Tuřany zástupce 25 moravských školek. Byl zájem pozvat i zástupce z Čech, avšak vedení tehdy dominantních školek v Žehušicích a Litomyšli se domnívalo, že svaz je zbytečný. Ostatní školky v Čechách byly pod tak velkým vlivem těchto velikánů, že založení svazu také bojkotovaly. Navzdory tomu byl v Brně založen Svaz moravských školkařských závodů. Netrvalo dlouho a na popud vedoucího školek z Litomyšle Josefa Peňáze byla svolána do Mezic u Olomouce na 25. června 1968 valná hromada nového svazu, kam byli pozváni také zástupci školek z celého Československa, kterých se sešlo 60. Byl podán návrh, aby svaz měl celorepublikovou působnost a tak vznikl Svaz československých školkařských závodů. Tento název se udržel dva roky, poté začal svaz působit jako školkařská sekce Zájmového sdružení zahradnických podniků.
V následném období nastal v našem školkařství obrat k lepšímu. Zvýšila se poptávka po školkařských výpěstcích a vznikaly nové školky např.: Školky JZD Brno-Tuřany, školky v Křimicích, v Kostelci nad Černými lesy, Pozořicích, Poplzi a další. Stávající se modernizovaly a dále rozvíjely svoji činnost. Naše školky produkovaly v té době kvalitní výpěstky a značná část produkce našla zájemce v zahraničí (Itálie, Rakousko, Německo, Nizozemsko, Finsko atd.). V tomto období zastávali postupně funkci předsedy Josef Novák, Ing. Jan Zechmeister, František Machala a Josef Peňáz. Funkci tajemníka školkařské sekce ZSZP vykonával od 1968 do 1975 Vilém Walter a od 1975 do 1990 Ing. Jaroslav Lehovec.
V roce 1990 školkařská sekce Zájmového sdružení zahradnických podniků svou činnost ukončila. Na popud školkaře Karla Kalouše byla svolána do Průhonic ustavující schůze školkařů. Došlo k obnově svazu. Svaz byl zaregistrován pod jménem Svaz školkařů Československé republiky. V roce 1992 klesla produkce ve srovnání s rokem 1989 na 40 %, mnoho školek bylo zrušeno a zbývající měly nemalé existenční problémy. Z těchto důvodů Svaz školkařů vyvíjel jen malou činnost. V roce 1993 nastává oživení ekonomiky, rozvíjí se investiční činnost a značně stoupá poptávka po školkařských výpěstcích.
Školkařský svaz svolává na 7. prosince 1993 valnou hromadu, která se konala v Rusavě u Bystřice pod Hostýnem. Na ní bylo zvoleno předsednictvo, doplněny stanovy a z důvodu rozdělení Československa k 31.12. 1992 byl Svaz přejmenován na Svaz školkařů České republiky. Byl odsouhlasen plán činnosti na další období. Předsedou byl zvolen Ing. Jiří Veleba a tajemníkem jmenován Ing. Miroslav Pinc, CSc. Byl to právě Ing. Pinc, který svojí pracovitostí přivedl Svaz na vynikající úroveň. Bohužel dne 4. dubna 2000 po těžké nemoci zemřel. Na jeho místo byl jmenován Ing. Jan Procházka, který vykonává tuto funkci dodnes.
Od roku 1997 do roku 2002 se produkce českých školek zdvojnásobila, avšak poptávka je vysoká a ztrojnásobil se tudíž i dovoz školkařského materiálu. V roce 2002 byla potřeba školkařského materiálu pokryta v naší zemi ca 60% z vlastí produkce a ca 40% z dovozu.
Důležité zjištění však je, že meziroční nárůst spotřeby školkařských výpěstků činí dlouhodobě cca 10 %, což dodává našim školkařům optimizmus do budoucnosti a perspektivu pokrýt potřebu v delším horizontu z domácí produkce.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down