19.07.2011 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jedinečná pomoc městským parkům

Před pěti lety vznikla díky Lence a Karlovi Komárkovým nadace Proměny. Svou činnost zaměřila na řadu let opomíjenou oblast: péči o veřejné plochy zeleně ve městech. Prospěšné aktivity, které se u nás po roce 1989 zaměřily na rozvoj veřejných prostranství, má ve svém poslání více neziskových organizací. Nadace Proměny ale přinesla do této oblasti zcela ojedinělé principy.

Komu a jak nadace Proměny pomáhá?
Posláním nadace je dlouhodobě přispívat k rozvoji kulturní městské krajiny, v rámci nadačního programu Parky se tak děje prostřednictvím aktivit, které pomáhají místním samosprávám budovat a dlouhodobě udržovat veřejné parky. Činnost nadace je financována díky soukromým dárcům, příjemci nadačních příspěvků jsou města. Nadace dosud rozdělila granty v celkové výši 45 milionů korun, proměna tří parků s podporou nadace byla již dokončena, další dva jsou na počátku cesty za proměnou.
Cílem nadace jsou funkční a lidmi oblíbené městské parky. Pomoc nadace Proměny je jedinečná tím, že zahrnuje poskytnutí významného finančního příspěvku na vybudování parku a současně odbornou konzultační podporu ve všech zásadních etapách tvorby veřejného prostoru.
Spolupráce s nadací začíná u projektového záměru připraveného samotným příjemcem grantu a současně správcem veřejného prostranství – tedy městem. Následuje architektonická soutěž na návrh obnovy řešeného území, která je včetně cen pro úspěšné ateliery součástí nadační podpory. Realizace projektu podle vybraného architektonického řešení pokračuje od navazujícího zpracování všech stupňů projektové dokumentace přes výběr dodavatele stavby po stavbu samotnou. Ani otevřením nového parku veřejnosti projekt nekončí. Na každý zrekonstruovaný park nadace intenzivně dohlíží další tři roky, město je povinno řádně pečovat o jeho rozvoj. Za předpokladu splnění všech podmínek může čerpat další nadační podporu určenou na údržbu parku. Ten je smluvními závazky chráněn ještě dalších 20 let.

Parky s lidmi, pro lidi
Zásadní součástí projektů realizovaných s podporou nadace Proměny je zapojení veřejnosti. Tvorba veřejného prostoru bez přizvání jeho uživatelů je dnes už téměř nemyslitelná. A protože se míra zapojení lidí přímo odráží v jeho pozdějším úspěšném fungování, iniciuje ho nadace od samého začátku každé parkové Proměny. Přizvání veřejnosti je dokonce jednou z podmínek získání grantu.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že projekty ve veřejném prostoru v lidech často již dopředu vzbuzují obavy, důvodem je obvykle nedostatečná informovanost. Záměrem nadace je proto vtáhnout obyvatele města do podporovaného projektu už na samém počátku – výstupy z místního šetření se stávají součástí zadání architektonické soutěže. Všechny další kroky od soustavné informovanosti, přes akce se zapojením veřejnosti během všech etap projektu, až po intenzivní spolupráci se školami a zájmovými spolky v místě projektu mají za cíl jediné: maximální sžití místních s proměnou.

Principy udržitelnosti
Přijetí veřejností je jedním z předpokladů kvalitního a dlouhodobě funkčního parku. Také proto nadace v projektech tolik usiluje o systematickou spolupráci s veřejností. Zásadní je však také kvalitní údržba a péče. Bez ní se místo může do původního nefunkčního stavu vrátit velmi brzy. Skutečnost, že rekonstrukce parku zvyšuje nároky na jeho další údržbu, musí být brána v úvahu už při zpracování projektového záměru. V řadě z těch, s nimiž se nadace setkává, se v tomto směru projevují nedostatky: projekty jsou finančně podhodnocené, nedomyšlené, nerespektující místní podmínky nebo reálné možnosti města; chybí uvažování v dlouhodobých souvislostech. Diskuse nad náročností zvoleného řešení prostoru, které přímo ovlivňuje výši nákladů na údržbu, je proto od začátku zásadní. Už při úvodní architektonické soutěži musejí ateliery nastínit představu o další péči o obnovené prostranství a brát přitom ohled na reálné podmínky města.
Pomocí pro zajištění odpovídající údržby nového parku je ze strany nadace také již výše zmíněný finanční příspěvek poskytovaný městu tři roky po dokončení projektu. Nadace přitom nedohlíží pouze na kvalitu městem zajišťované péče a plnění dalších podmínek. Snahou je s odstupem hodnotit vhodnost všech zvolených řešení, případně navrhnout potřebné změny s ohledem na nedostatky, které odhalí až běžný provoz a praktické zkušenosti se správou nového parku. Odborník ví, že tvorba a práce s rostlinným materiálem je svým způsobem nevyzpytatelný a hlavně nikdy nekončící proces. Laické veřejnosti je potřeba tyto skutečnosti opakovaně vysvětlovat. Mj. i to je cílem zmiňované práce s veřejností, na níž nadace klade velký důraz.

Více informací naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 3/2011.

Text a foto Petra Hrubošová, nadace Proměny

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down