Je květináč obal?

Možná se mnohým zdá, že odpověď je jednoduchá, ale při čtení zákona o obalech zjistíte, že stejný „obal“ při různém toku - jednou ke konečnému spotřebiteli, podruhé k další firmě, obalem jednou je a podruhé nikoliv. Jak to vypadá s ryze zahradnickým materiálem? Kam patří květináče, sadbovače, osázené truhlíky … nemluvě o vícevrstvých pytlích, obalech big-bag nebo o obalu, ve kterém si odneseme domů kytici?

Jasno přináší výklad zákona
Každá výstava a veletrh nabízejí mnoho nových obalů, které vypadají lákavě, ale zatěžují stále více životní prostředí. Nehledí na zákonnou klauzuli, kde je uvedeno, že je potřebné obaly minimalizovat …
V loňském roce několik firem požádalo o vyjádření MPO, zda je či není květináč obalem. Například na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 2. prosince 2002 opravdu hrnkové nádoby pro pěstování rostlin (květináče keramické, plastové a kontejnery různých tvarů i velikostí) nejsou obalem ve smyslu paragrafu 2 písmena a) zákona č. 477/2001 Sb.
Zákon o obalech se projednával i s Odborem kompatibility Úřadu vlády, který se podílí na sbližování výkladových pravidel pro definici obalu. V definici je uvedeno …“V návrhových výkladových pravidlech je kromě jiného uvedeno, že se za obaly nepovažují výrobky, které představují nedílnou a neoddělitelnou součást zboží určeného pro dlouhodobou spotřebu a které mají zboží chránit po dobu jeho životnosti … Navrhovaná výkladová pravidla pak výslovně jako příklad uvádějí, že …“za obal nebudou považovány takové květináče, v nichž má být rostlina dlouhodobě uchovávaná“ …
Potud je vše jasné – květináč není obalem. Ale tato rozhodnutí podléhají správnímu řádu, to znamená, že se rozhoduje podle jednotlivých žádostí a nelze brát jedno rozhodnutí jako platné pro další, podobné či totožné případy. Bohužel, zde neplatí, že bylo rozhodnuto jednou provždy. Každá nová žádost podléhá pracovníkům, na kterých závisí, jak rozhodnou.
Bude rozhodující správní řád?
Další „překvapení“ přijde 1. 1. 2004, kdy rozhodující moc přejde z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo životního prostředí a poradní hlasy si podrží Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Legislativní rada vlády si přeje, aby rozhodování podléhalo i nadále správnímu řádu. Můžeme jen doufat, že MPO uplatní připomínku, že by rozhodování správnímu řádu podléhat nemělo.
Nejhorší ovšem je to, že není jisté, zdali nová česká legislativa převezme dosavadní vydaná rozhodnutí, nebo MŽP zahájí tažení pod heslem, že obalem je všechno. Již dnes dochází k nejednotnému pohledu na tuto problematiku. Občas se snaží někteří pracovníci dostat mezi obaly i úplné nesmysly. Třeba se jednou dočkáme rozhodnutí, že lokomotiva je obalem na strojvůdce.
Jak v Evropské unii
Zatím Evropským parlamentem prošlo druhé čtení přílohy ke směrnici, kde se řeklo, co je „doporučené“ a možná i „dobrovolné“. Zatím se pouze zpravodajci Evropského parlamentu rozčilují nad spoustou času stráveného na jednáních o tom, zdali květináč a obaly na různé nosiče je či není obal. V jednom z návrhu směrnice je dokonce uvedeno, že v případě pochybností bude rozhodovat Evropská komise. Možná, že po třetím čtení bude v obalech jasněji.
Podle druhého čtení není obalem květináč, který bude sloužit po většinu života rostliny (Společná evropská politika). Z hlediska ochrany životního prostředí … jestli jsou určeny především pro účely prodeje … a z pohledu kompromisního parlamentárního návrhu … zůstávají květináče s rostlinou po signifikantní část jejího života.
Velká neznámá
Jednou z novinek na zahradnickém trhu je nové pojetí transportních obalů na květiny v květináči z plastu nebo papíru s potiskem. V tomto případě se jedná o jasný obal. Podle zákona se o jeho likvidaci má postarat dovozce.
Zajímavé jsou cesty vícevrstevných pytlů a bigbagů. V případě, že jdou přímo ke spotřebiteli, jsou obalem, v případě, že přecházejí do další firmy, nejsou.
V zahraničí najdete ještě jednu perličku. Koupíte-li si kytici již balenou, jde o obal. Je-li vám zabalena až po koupi, nemusí se jednat o obal. Pak, že je to jednoduché.
Věci škodí i nepřesné termíny,následkem čehož vznikají nedorozumění typu – přenoska (slouží k přepravě květináčů s materiálem nebo na dopěstování materiálu)). Ale přenoska, spíše podložka, nikdy ne sadbovač, neslouží k dopěstování materiálu, spíše by patřila do kategorie skupinových obalů. Kam se zařadí sadbovače, které nejsou součástí rostliny po většinu jejího života nebo malé květináčky, kam se mladé rostlinky přesazují a slouží jako pěstební (na krátkou dobu a následně jako prodejní obaly, ale ne po většinu roku). Co uděláme s dánskými CC kontejnery? Budou patřit mezi vratné obaly, stejně jako sadbovače Xtry od Syngenty?
Stále, podle EU, vznikají rozdíly mezi truhlíky prázdnými a vysazenými.
Doufejme, že 3. čtení přílohy ke směrnici přinese rozumné řešení a my se nakonec nestaneme papežtější než sám papež.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *