05.04.2005 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jan Macura šedesátníkem

V letošním prosinci se dožívá šedesáti let Ing. Jan Macura, významný představitel českého středního zahradnického školství. Narodil se 18. prosince 1944. Jeho celoživotní vztah k zahradnictví se utvářel nejprve v ostravské zahradnické rodině a později na mělnické zahradnické škole, kde studoval v letech 1958 – 1962.

Po maturitě zahájil studium na Vysoké škole zemědělské v Praze, kde zůstal ve funkci odborného asistenta a výzkumného pracovníka Provozně ekonomické fakulty až do roku 1970. V době, kdy uvažoval o celoživotním zaměření své činnosti, se rozhodl pro zahradnické školství. 11. 12.1970 proto nastoupil jako středoškolský učitel na mělnickou Střední zemědělskou školu, kde působí nepřetržitě do dnešních dnů. Od roku 1978 zde pracoval jako zástupce ředitele a od června 1991 vykonává funkci ředitele školy. Pro život Ing. Macury je tedy příznačná kontinuita jeho vztahu k zahradnictví, která je základním rysem těch lidí, jež se rozhodli vytvářet soustavně nové hodnoty a nepodléhají pouze momentálním, často konjunkturálním nabídkám. Ing. Macura se tak zařadil do tradičně seriozní a tvůrčí sestavy mělnických pedagogů minulosti i současnosti výsledkem jejichž práce je vysoká úroveň výuky a soustavné budování školy a pracovní metodou pak kolegiální slušnost a vzájemné respektování.
Činnost Ing. Macury je spojena nejen se Střední zahradnickou školou, kde studuje v deseti třídách 300 žáků. Jeho velkou láskou je i tříletá Vyšší zahradnická, kde od roku 1996 studuje 180 studentů ve tříletém studiu a 80 dálkově studujících. Kromě těchto dvou základních vzdělávacích forem organizuje mělnická škola celou řadu kurzů celoročního i krátkodobého charakteru. Jejich vysoká odborná úroveň a věcná aktuálnost jsou v zahradnické veřejnosti velmi dobře známy a staly se tak novým typem soudobé mělnické tradice. Svědčí o tom mimo jiné i to, že se těchto „středoškolských akcí“ s velkým respektem zúčastňuje i řada absolventů vysokých škol.
Značnou iniciativu rozvíjí Ing. Macura na úrovni mezinárodní spolupráce čímž vytváří podmínky pro dnes tolik potřebné vzájemné kontakty mladých lidí. Škola spolupracuje s partnerskými školami v Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Francii, Německu a v Rakousku. Řada studentů absolvuje odborné stáže v Irsku a v USA.
Pýchou Ing. Macury a zejména pak i jeho provozních spolupracovníků je progresivní modernizace výukových objektů a zařízení. Na vysoké úrovni je vybudováno sklepní vinařské hospodářství, nové skleníky, audiovizuální technikou perfektně vybavená velká posluchárna, kreslírna a v neposlední řadě i příkladné internátní ubytování. Perfektně připravenou novinkou letošního roku je rozšíření výukových prostor o tři další posluchárny pro 70 – 100 studentů. Vznikly tak velmi reálné podmínky pro další formy, zejména terciérního vzdělávání.
Významným pozitivním rysem Ing. Macury je schopnost pracovat v tvůrčím smyslu s kolegy. Při každoročním hodnocení závěrečných zkoušek na Vyšší zahradnické škole vždy zdůrazňuji, že to nejcennější co zahradnická škola na Mělníce má je soudržný a akceschopný tvůrčí kolektiv pedagogů a všech ostatních pracovníků spolu s celou řadou externích vyučujících. Stát v čele odborně i lidsky přirozeně rozdílného kolektivu není lehkým úkolem a úlohu Ing. Macury je třeba v tomto smyslu velmi pozitivně hodnotit. Mělnické „tvůrčí mikroklima“ spočívá především ve vzájemné vstřícnosti, jejímž základem je láska k našemu zahradnickému oboru. Za tyto přístupy patří velmi vřelé díky celému kolektivu školy a školního statku, mimo jiné i proto, že se svým způsobem zasloužil o to, že v čele školy stojí již třináct let pan Ing. Macura. Ke 120. výročí zahájení zahradnické výuky na Mělníce v roce 2005 přejeme celému kolektivu školy mnoho úspěchů, protože vysoká odborná a morální úroveň mladé generace je naší nejdůležitější nadějí.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down