04.11.2009 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jaké odrůdy meruněk pro nové podmínky trhu a klimatu?

V posledních dvou desetiletích se požadavky na nové odrůdy meruněk značně zaměnily. Jde o to, že hlavní kriteria pro pomologické vlastnosti plodů určuje síť supermarketů a jejich požadavky jsou jasná a strohá (velikost, pevnost dužniny pomalý vývoj). Vedlejší je hledisko chuti, arómy a obsahu nutričně zajímavých látek.

Na druhé straně zaznamenáváme větší procento úhynu stromů a to jak v mladých výsadbách, tak i na starších sadech. Otázka vyšší adaptability bude tou základní v dnešním období měnícího se průběhu a změn klimatu. Hlavním požadavkem na nové odrůdy meruněk zůstává jejich zdravotní stav a dlouhověkost výsadeb. Bohužel hospodářsky škodlivých činitelů přibývá. Kromě některých houbových chorob, které se u meruněk zatím dobře kontrolují chemicky, zůstává problematika šarky švestek a dalších virových chorob stále jedním z řešených problémů. Tím největším však je
předčasný úhyn stromů meruněk, který je vyvoláván komplexem činitelů od fyziologických až po patogenní, včetně úrovně obhospodařovaní výsadeb. Jedním z dosud málo vyjasněných činitelů se stala fytoplazma – evropská žloutenka peckovin ESFY, o které se zatím málo ví z pohledu prevence a léčby.

Problematika šarky švestek u meruněk
Vraťme se k šarce švestek (PPV), o které bylo psáno v číslu 2 a 3 v roce 2008 Doc. Ing. Jaroslavem Polákem, DrSc. Dovolte mi pár poznámek z pohledu šlechtitele k možnosti řešení problematiky šarky švestek u meruněk.
Pro rezistentní šlechtění máme omezenou volbu výběru donorů – dárců odolnosti či tolerance k této chorobě. Řekové a Francouzi jako první využili a popsali rezistentní odrůdu amerického původu ´Stark Early Orange´ (SEO). Tato odrůda zůstává i nadále jedním z donorů rezistence mnoha šlechtitelských programů ve světě. I ve šlechtitelském programu v ČR (ZF Lednice, Seva-Flora, s. r. o., Valtice) byla, anebo je ,tato odrůda využívána s tímto záměrem. Odrůda SEO předává potomstvu poměrně dobrou kvalitu plodů (krycí barvu, atraktivnost), které je ale spojena s méně pevnou dužninou plodů. Křížením s tímto donorem odolnosti k PPV a odrůdou ´Velkopavlovická´ vznikly na ZF v Lednici tři odrůdy registrované v roce 2004. Jedná se o odrůdy ´Svatava´, ´Palava´ a ´Minaret´. Bohužel však v těchto odrůdách rezistence k šarce švestek zděděna nebyla. Dané odrůdy rozšiřují dobu sklizňové zralosti a to směrem do pozdního zrání, v případě odrůdy ´Minaret´, která zraje až o 8 dní po kontrole (´Velkopavlovická´).

Výsledky šlechtění
V dalším procesu hodnocení ze stejné kombinace křížení máme k dispozici rezistentní genotyp – pracovně označený LE-2927. Tento hybrid má sloupcovitý typů růstu, zraje pár dní po ´Velkopavlovické´, plody má kulovité, středně velké, velmi kvalitní, s meruňkovým buketem. Jádro pecky je sladké a odlučitelnost je na dobré úrovni. Jde o výnosný hybrid, přestože je cizosprašný. Šarce švestek je odolný. V nynější době se ověřují jeho vlastnosti v poloprovozním pokusu, je aktuálním kandidátem k registraci.
Odrůda SEO v křížení s odrůdou ´Vestar´ poskytla rovněž velmi odolnou populaci hybridů s odolností k šarce švestek (PPV) a dobrou pomologickou a pěstitelskou hodnotou.
V poloprovozní pokusu zkoušíme další rezistentní odrůdu pod označením ´Betinka´. Odrůda je atraktivního vzhledu, dozrávající tři dny před ´Velkopavlovickou´. Plod je střední až větší s pevnou dužninou. Odrůda má polní toleranci ke gnomonii, je cizosprašná a spolehlivě plodná.
Odrůda SEO jako donor rezistence se v našich podmínkách dobře uplatnila. V křížení s citlivými rodiči k PPV dává štěpný poměr 1:3 a nebo 3:5 v poměru citlivý:rezistentní.

Perspektivní zaoceánské odrůdy
Dalšími zdroji rezistence nebo lépe imunity jsou dvě odrůdy vznikající na severoamerickém kontinentu (´Harlayne´ a ´Orangered´).
Odrůda kanadského původu ´Harlayne´ dává plody univerzálního využití. Je středně pevná a pozdnější, s dobrou kvalitou. Štěpné poměry u odrůdy ´Harlayne´ jsou nyní studovány. Jedná se o oligenní dědičnost, kde hypotéza o dvou nebo třech genech odpovědných za odolnost k šarce švestek v několika hodnocených populacích vychází v poměru 1:3, 1:7 resp. 9:23. Z praktického hlediska odrůda ´Harlayne´ poskytuje velmi perspektivní výsledky, které zatím zúročuje šlechtitel Ing. Radek Peňáz ze Seva-Flora Valtice, který registruje odrůdu ´Nora´, které vznikla z křížení odrůd ´Vestar´ x ´Harlayne´. Tato odrůda na základě předběžného (5-tiletého) pozorování projevuje imunitu k PPV.
Od profesora Hougha z Rutger University pochází další imunní odrůda ´Orangered´, raně zrající s velkým atraktivním plodem. Potomstvo z této odrůdy máme zatím na úrovni semenáčů před vstupem do plodnosti.

Zhorčující se stav výsadeb
Šarka sice patří ke karantením škodlivým organizmům, ale přesto není limitujícím činitelem zhoršujícího se zdravotního stavu našich výsadeb meruněk. V letošním zimním období se ve výsadbách, jak mladých, tak starších meruněk, projevilo vysoké procento předčasného odumírání. V některých výsadbách dokonce promrznutí vodivých cévních svazků, což způsobilo nerovnoměrné rašení listových pupenů připomínající zmrazení. V mladších výsadbách se zvyšuje výskyt nejen typického předčasného odumírání typu mrtvice, ale i pozvolného chřadnutí spojeného se žloutnutím a stáčením listů, se slabšími přírůstky a nízkou kvalitou plodů. Objevují se další dříve méně významní patogeni jako např. verticilové vadnutí, které v letošní zimní sezoně mohlo spolu s nízkým otužením a výskytem mrazů po teplem prosinci sehrát svou negativní roli. Danou situaci silně prohlubuje rovněž průběh počasí v období dormance (vegetačního klidu), kdy v posledním období bývá počasí netypické pro naši zeměpisnou šířku, časté střídání teplot – bez možnosti aklimatizace.

Rozhodující faktory
Z pohledu pěstitele i šlechtitele bude nutné při stále nově přicházejících odrůdách lépe prověřovat jejich adaptabilitu k našemu prostředí. Přizpůsobivost odrůd, výběr stanoviště a celkově úrovně péče o sady meruněk a broskvoní bude mít a má stále rozhodující význam pro ekonomické pěstování oblíbených meruněk. Zvýšení adaptability a obranného systému rostlin bude jedním ze základních opatření pro udržení pěstitelského zájmu o pěstování meruněk.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down