05.11.2022 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak se bránit invazním druhům okrasných rostlin

Invazní druhy rostlin v současnosti přidělávají vrásky mnohým ochráncům přírody, jsou omezovány a likvidovány především ve zvláště chráněných územích. Některé invazní druhy přitom pěstujeme na zahradách i ve veřejné zeleni. Workshop Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy seznámil koncem září v Praze a v Brně účastníky s rizikem zplaňování druhů z okrasných výsadeb a možnostmi jejich nahrazení bezpečnějšími alternativami.

Do projektu Pěstuj bezpečně – nepodporuj invazní druhy se zapojili odborníci z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., a Svazu zakládání a údržby zeleně, spolupracuje rovněž britská Coventry University, která se tomuto tématu věnovala již dříve. Cílem projektu, který finančně podpořily Norské fondy 2014–2021 z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, je představit rizika pěstování nepůvodních druhů schopných zplaňovat do volné krajiny a zároveň najít možnosti jejich plnohodnotné náhrady jinými druhy či kultivary podobných kvalit a estetických hodnot. Výsledky chtějí odborníci z ČZU prezentovat odborné i laické veřejnosti včetně studentů středních odborných škol.

Cíle projektu Doc. Ing. Kateřina Berchová Bímová, Ph.D., z ČZU v úvodu workshopu vysvětlila, že hlavním cílem projektu je sestavit seznam pěstovaných invazních a potenciálně invazních druhů v ČR a současně najít jejich možné alternativní druhy, příp. vytvořit ukázkové a motivační výsadby. Vysvětlila základní pojmy, co je nepůvodní druh (nepochází z naší biogeografické oblasti), přechodně zavlečený druh (unikl z kultury a přežije v nepůvodní oblasti), naturalizovaný druh (v nepůvodn íoblasti vytváří životaschopné populace), invazní druh (šíří se v nepůvodní oblasti na antropogenních stanovištích i do přirozených společenstev a ovlivňuje biodiverzitu původních ekosystémů). Invazní druh ve volné přírodě konkurenčně vytlačuje původní druhy, mění strukturu společenstev (nejen rostlinných) a vlastnosti celých ekosystémů. Likvidace invazních druhů je přitom extrémně finančně i časově náročná, proto je velmi důležitá prevence jejich šíření. V zahradách dokáže invazní druh změnit kompozici výsadby, případně na záhonu převládnout a obtížně se jej zbavuje (Solidago canadensis, Stachys byzantina, Centranthus ruber aj.).

Celý článek naleznete v časopisu Zahradnictví č. 10/2022.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down