07.05.2010 | 04:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak na houbové choroby

Ovocnáři a vinaři především z Moravy měli včas před začátkem sezóny možnost získat řadu praktických a zároveň aktuálních informací. Společnost Bayer CropScience pro ně na konci února uspořádala trojlístek seminářů zaměřených na ochranu révy vinné a ovoce, ale také aktuální legislativu, možnosti pojištění a podobně. Ze semináře doslova nabitého informacemi jsme pro vás vybrali přehled novinkových i osvědčených fungicidních přípravků.

Stávající portfolio společnosti Bayer CropScience pro foliární aplikace čítá na čtyřicet přípravků na ochranu rostlin. Kromě všech významných druhů polních plodin a chmelnic nabízí firma také spolehlivé řešení pro vinaře a ovocnáře a podobně jako v každém roce připravila i tentokrát pro pěstitele několik novinek.

Dvě novinky pro révu
Zcela novým fungicidem určeným k boji proti peronospoře na révě vinné je Profiler. Tento přípravek byl vyvinut a odzkoušen jako optimální kombinace dvou účinných látek, z nichž jedna byla poprvé objevena až v roce 1997 a v Evropě registrována o více než deset let později a druhá je naopak osvědčena dlouholetým používáním. Na trh je dodáván ve formě vodorozpustných granulí. Účinná látka fluopicolide byla v České republice registrována v druhé polovině roku 2009 a co se týče chemické struktury, představuje prvního zástupce skupiny acylpicolidů. Působí translaminárně a vykazuje zejména preventivní, částečně i kurativní a antisporulační účinek, a to již několik minut po aplikaci. V rostlině je redistribuována xylémem. Má silný vliv na uvolňování a mobilitu zoospór, ovlivňuje jejich klíčení, působí na sporulaci a inhibuje růst mycelia uvnitř rostlinných pletiv. Do spektra účinnosti fluopicolide patří celá řada houbových patogenů třídy Oomycetes, zejména Plasmopara viticola, Phytophthora infestans, Pseudoperonospora humuli, Perenoplasmopara cubensis, Peronospora destructor a různé druhy Pythium.
Druhou účinnou látkou obsaženou v přípravku Profiler je systémově působící fosetyl-Al
ze skupiny ethylfosfonátů. Rostliny jej přijímají nadzemními částmi i kořeny a uvnitř je potom rozváděn akropetálně i bazipetálně pomocí xylému a floému. Má dva mechanismy působení – preventivně inhibuje klíčení spór a pronikání patogena do rostlinných pletiv, v pozdějších vývojových stádiích chorob omezuje rozvoj mycelia a sporulaci. Nepřímo má pozitivní vliv také na posílení mechanismů obranyschopnosti rostlin a je schopen ochránit i jejich nově přirůstající části. Účinkuje proti houbám z třídy Oomycetes, jako je zejména Plasmopara spp., Peronospora spp., Phytophthora spp., Pythium spp. a působí rovněž proti některým bakteriózám.
„Vzhledem k mechanismu účinku obou látek doporučujeme používat přípravek Profiler výhradně preventivně v době aktivního růstu rostlin a nejpozději do začátku zaměkání bobulí,“ vysvětlil Ing. Petr Příkazský ze společnosti Bayer CropScience. Dávkování pak závisí na růstové fázi révy a podmínkách pro infekci a pohybuje se v rozmezí 1,5 až 3 kg/ha. Povoleny jsou maximálně tři aplikace za sezónu v intervalu kolem 14 dní. Ochranná lhůta pak činí tři týdny. „Použili jsme velmi kvalitní smáčedla, takže přípravek vykazuje vysokou odolnost proti dešti a je možné jej používat i na mokrý list, například za ranní rosy,“ doplnil Ing. Příkazský. Profiler neobsahuje limitované účinné látky, takže vyhovuje použití v integrované produkci.
Druhou představenou novinkou sloužící k ochraně révy vinné proti houbovým chorobám je kombinovaný přípravek Melody combi 65,3 WG, který sice již v nabídce společnosti Bayer CropScience figuruje, nicméně pro letošní rok doznal podstatného vylepšení. V případě obou účinných látek (iprovalicarb a folpet) totiž došlo k navýšení jejich obsahu o 50 % a změnila se i formulace přípravku ze smáčitelného prášku na vodorozpustné mikrogranule, jejichž výhodou je snadná manipulace, zejména lepší rozpustnost a menší prašnost. Lze jej s úspěchem použít v boji proti peronospoře, kde působí preventivně i kurativně a vykazuje antisporulační účinnost, u šedé a bílé hniloby se doporučuje aplikovat vždy preventivně. Působí rovněž na červenou spálu a černou skvrnitost. V závislosti na druhu choroby a termínu aplikace se používá dávka 0,9 – 1,8 kg/ha.

Osvědčeno praxí
„Do ovocných výsadeb nemáme připraveno tolik novinek, jako tomu bylo u révy vinné, nicméně za velmi podstatné považuji nové rozšíření registrace přípravku Aliette 80 WG právě do jabloní a hrušní,“ uvedl na začátku svého vystoupení Ing. Marian Havlíček, který má ve společnosti Bayer CropScience tuto problematiku na starosti. Fungicid Aliette 80 WG obsahuje účinnou látku fosetyl-Al a v České republice je primárně registrován pro ochranu chmele, dobře jej znají také pěstitelé jahod a zelináři. Nově jej tedy lze použít do ovocných sadů a školek, konkrétně proti bakteriální spále jabloňovitých na jabloních a hrušních. „Registraci jsme rozšířili na základě velmi dobrých zkušeností s tímto přípravkem v Belgii a Nizozemsku,“ vysvětlil Ing. Havlíček. V sadech se tímto přípravkem doporučuje ošetřovat ve chvíli, kdy nastanou příznivé podmínky pro šíření patogena, zejména na počátku a v průběhu kvetení, v intervalu 7 až 12 dní. Ovocné školky se ošetřují v průběhu vegetace opět v případě, pokud nastanou vhodné podmínky pro rozvoj patogena a konkrétně do porostů určených k expedici se Aliette 80 WG aplikuje před odlistěním, vše opět v intervalu sedmi až dvanácti dnů. Doporučená dávka činí 2 – 3 kg/ha v množství aplikační kapaliny 300 – 1000 l/ha. Ochranná lhůta je 28 dní a maximálně je možné porosty ošetřit třikrát za sezónu.
Naopak již praxí prověřeným fungicidem je přípravek Zato 50 WG, který je ideálním preventivním řešením zejména proti strupovitosti a padlí na jádrovinách. „K jeho výhodám patří velmi dobrá účinnost proti dalším chorobám včetně skládkových, bezproblémová kombinovatelnost s jinými přípravky, vysoká odolnost ke smyvu deštěm a rovněž skutečnost, že vyhovuje směrnicím SISPO,“ vyjmenoval Ing. Havlíček. Zejména při použití proti strupovitosti se doporučují kombinace s kontaktním fungicidem. Možné jsou maximálně tři aplikace za sezónu.
„Již více než třicet let je na trhu k dispozici Baycor 25 WP a i přesto jeho prodeje rok od roku stále stoupají,“ uvedl Ing. Havlíček další přípravek. Důvodem jsou podle něj jeho četné výhody – jde o širokospektrální fungicid do jádrovin i peckovin s lokálně systémovou účinností a navíc nejen preventivním, ale i kurativním působením (zejména v případě strupovitosti u jádrovin). Baycor lze totiž s úspěchem využít až do dvasedmdesáti hodin po začátku infekce. Samozřejmě, podle typu zásahu volíme aplikační dávku – pro preventivní ošetření postačí nižší hodnota z rozpětí 0,75 – 1,5 kg/ha, pro kurativní potom spíše hodnota vyšší. Dalšími výhodami tohoto přípravku je vhodnost pro antirezistentní programy, praxí ověřená účinnost proti rzi hrušňové, bezproblémová mísitelnost s insekticidy a podobně jako u předchozích také skutečnost, že vyhovuje směrnicím SISPO. Z dalších možností použití fungicidu Baycor 25 WP lze jmenovat například rez vejmutovkovou u drobného ovoce (rybíz, angrešt), skvrnitosti listů u višní a třešní a v neposlední řadě také moniliózy a hnědnutí listů u meruněk.
Pouhých sedm dní je délka ochranné lhůty u dalšího z portfolia fungicidů od společnosti Bayer CropScience – přípravku Horizon 250 EW. Ten lze kromě řepky, obilnin a chmele s úspěchem použít také v ochraně peckovin, a to zejména proti moniliovému úžehu a právě díky velmi krátké ochranné lhůtě umožňuje cílené ošetření i proti moniliové hnilobě plodů. K jeho výhodám patří účinnost proti širokému spektru chorob, například skvrnitosti listů třešní, hnědnutí listů meruňky, padlí broskvoňového, rzi švestkové, šedé hnilobě a koletotrichové hnilobě višní. Pozitivem je rovněž vysoká spolehlivost zásahu a příznivá formulace v podobě vodní emulze. Přípravek Horizon 250 EW se do peckovin aplikuje v dávkách 0,75 – 1 l/ha, v závislosti na druhu peckovin maximálně dva až třikrát za sezónu.
Proti moniliové hnilobě višní, třešní, slivoní, meruněk, broskvoní a nově i nektarinek lze využít přípravek Teldor 500 SC, a to v době ohrožení, především na počátku zrání plodů v dávce 0,5 l/m výšky koruny. Tento fungicid se již běžně aplikuje proti šedé plísni révy vinné, maliníku a jahodníku a proti moniliové spále višní a meruněk. Jeho výhodou je především krátká ochranná lhůta, která se v závislosti na plodině a chorobě pohybuje nejčastěji v rozmezí 2 – 7 dní (14 dní v révy vinné).

Text Martina Hezká
Foto autorka a archiv firmy Bayer CropScience

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down