Jak je to s rezistencí u révy vinné?

Mezi nejvýznamnější houbové patogeny u révy vinné patří plíseň révy (Plasmopara viticola) a padlí révy (Erysiphe necator). Během 20. století patřila mezi nejnebezpečnější patogeny plíseň révy. S vyšší četností teplých a suchých roků, po roce 2000, se naopak hospodářsky významná škodlivost přiklonila na stranu padlí révy.

Jelikož ve 20. století bylo šlechtění cílené především na rezistenci k plísni révy, objevují se v pěstitelské praxi odrůdy disponující dostatečnou rezistencí. I mezi nimi je však možné najít rozdíly v úrovni rezistence. Monogenní rezistence je určovaná jedním dominantním genem a je spojená s hypersenzitivní reakcí, která způsobuje odumření průduchu v místě infekce. Polygenní rezistence vyvolává omezení růstu patogenu po infekci a vede většinou k omezení choroby.

Výzkum probíhá v rámci a s podporou projektu TAČR: TA04021402 – Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenům.

 

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.,

Mendelova univerzita v Brně,

ZF v Lednici

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 2/2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *