16.12.2023 | 05:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak dál s dešťovou vodou ve městě

Konference Počítáme s vodou 2023, která se konala začátkem září v Orea hotelu Angelo v Praze 5, přinesla řadu inspirací pro adaptaci na změnu klimatu. Podtitulek konference tentokrát zněl Modro-zelená infrastruktura v uličním prostoru: od detailu k údržbě.  Mezinárodní konferenci pořádá ZO ČSOP Koniklec.

Rekonstrukci uličních prostor s použitím principů modro-zelené infrastruktury v Roudnici nad Labem představili Richard Červený, místostarosta, a Josef Filip, projektant dopravních staveb a městského inženýrství.

Rekonstrukce ulic

Josef Filip popsal rekonstrukci ulice Stadická, kdy bylo nutno najít vyváženost mezi dopravou a MZI. Při realizaci nastala řada problémů, které bylo nutno napravovat (např. nebyly použity správné substráty, spodní vrstva nebyla dostatečně prokypřena, betonový základ měl příliš velký přesah). Nicméně rekonstrukce se zdařila a jedná se hezký příklad nízko údržbových extenzivních štěrkových záhonů a dešťových zahrad v ulici zachytávajících povrchový odtok z přilehlých cest. Rozdíl proti původnímu stavu ulice je velký.

Rekonstrukce ulice Švermova přinesla další problémy při realizaci (nutnost vymyslet řešení pro zachování stávajících stromů při zvýšení nivelety okolního terénu či stavební nekázeň, kdy došlo k vylití zbytků betonu do dešťového záhonu) a nad průběhem stavby byl nutný velký dohled. I zde se vše nakonec zdařilo. Byly vysázeny nové stromy a v kořenovém prostoru stromů byly vytvořeny štěrkové záhony. Vegetaci se daří a ulice je k nepoznání.

Richard Červený nám poskytl i politický pohled na rekonstrukce. Motivací byla nutnost odpojení dešťové vody od jednotné kanalizace kvůli kapacitě ČOV. Přidanou hodnotou je pozitivní vnímání zlepšeného prostředí obyvateli, jak potvrdily ohlasy na Facebooku. A víte, kde našla Roudnice inspiraci? Při návštěvě Kodaně v rámci exkurze Počítáme s vodou.

Anna Salingerová, krajinářská architektka, Jakub Cigler Architekti a.s., hovořila v přednášce Až naprší a neuschne na Masaryčce o rekonstrukci ulice Na Florenci. Prostor pro zelené pásy zde vznikl díky ustoupenému parteru budovy Florentinum navržené Zaha Hadid. Část stromů je v zeleném pásu a část v mřížích; zakomponována jsou zde i parkovací stání. Byla použita moderní technologie kontinuálních výsadbových rýh se strukturálním substrátem, které jsou přerušené kvůli přípojkám. Jednotlivé segmenty jsou propojeny průběžnou drenáží. Dešťová voda z uličních vpustí natéká do substrátu přes perforovanou trubku. Dno výsadbových jam je vodorovné, aby umožňovalo retenci a postupný vsak dešťové vody. Bezpečnostní přelivy i část dešťové vody přímo jsou zaústěny do dešťové kanalizace. Protikořenová bariéra sahá do hloubky 1 m. Stromy jsou do substrátu v podzemí zakotveny. Byly zvoleny habry, jakožto druh stromů, který roste zhruba stejně ve velmi rozdílných podmínkách na obou stranách ulice.

Zdroj: www.pocitamesvodou.cz

Foto: Jakub Cigler Architekti a.s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down