27.05.2005 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jádroviny a peckoviny - ochrana pro tento rok

Znovu se nacházíme v období, kdy každý ovocnář začíná přemýšlet o ochraně svých sadů pro nastávající sezónu. Je třeba vzít v úvahu zkušenosti a poznatky z ročníku minulého, ale uvědomovat si také, že každý rok je jedinečný a málokdy se opakující, obzvláště u speciálních kultur, kam ovocné výsadby bezesporu patří.

Specifičnost ročníku se projevuje především množstvím dešťových srážek a průběhem teplot po jednotlivá údobí roku. S tím pak přímo souvisí intenzita výskytu té či oné choroby nebo škůdce. Hlavně v intenzivních sadech, ale i v ostatních ovocných výsadbách ovšem nelze předem podcenit žádnou z četných chorob nebo výskyt některého z řady škůdců.
Přípravky do ovocných výsadeb od společnosti Bayer CropScience jsou schopné zajistit celoroční fungicidní, insekticidní i herbicidní ochranu vašich sadů na nejvyšší úrovni. Stejně jako v minulých letech zůstává strobilurinový přípravek Zato 50 WG základním fungicidem při ochraně proti houbovým chorobám jádrovin. V modelu celoroční ochrany je kombinován a doplňován dalšími kontaktními a systémovými fungicidy. Z celoevropských výsledků pokusů naší firmy vyplývá skutečnost, že právě kombinace strobilurinů s kontakty, doplněnými v postřikových sledech dalšími přípravky z jiných chemických skupin, jsou účinným řešením zejména v boji proti strupovitosti a padlí, ale také proti dalším chorobám ovocných dřevin. Celý systém ošetření jádrovin tak respektuje zásadu střídání a kombinování přípravků s různým způsobem účinku pro zajištění dostatečné antirezistentní prevence. Všechny přípravky, které jsou zmíněny v tomto příspěvku, jsou zařazeny do integrovaného systému pěstování SISPO.

První fungicidní ošetření jádrovin je nezbytné provést již v době rašení až myšího ouška. Jednou, ale zpravidla dvakrát, je ideální použít kontaktní přípravky. Může zde být aplikován i přípravek s lokálně hloubkovým účinkem proti strupovitosti, jako je Baycor 25 WP v dávce 0,75-1,5 kg/ha. Proti květopasu jabloňovému účinně zasáhnete přípravkem Calypso v dávce 0,2 l/ha, obvykle ve fázi myšího ouška jabloně.

Účinné ošetření ve fázi růžového poupěte je zpravidla prvním předpokladem úspěšného zvládnutí strupovitosti. Vedle této choroby je nutná i kvalitní ochrana proti padlí. Proto se zde uplatní tank-mix přípravku Zato 50 WG 0,1- 0,15 kg/ha + kontaktní fungicid Merpan 80 WG 1 kg/ha nebo Euparen Multi 1 kg/ha. Dávku přípravku Zato volíme podle intenzity tlaku strupovitosti. Jako alternativu k uvedeným směsím je možné využít systémového fungicidu Hattrick v dávce 1,1 kg/ha, který díky obsahu dvou účinných látek spolehlivě řeší jak strupovitost, tak padlí.

I v době počátku až plného květu je třeba zajistit ochranu proti strupovitosti i padlí. Stále častěji se navíc setkáváme s botrytidou v květech a s chorobami jádřince a kalichu. Euparen Multi ve 2 kg/ha ochrání výsadby proti těmto chorobám, nebude škodit včelám ani pylovým zrnům a navíc omezí výskyt svilušek a hálčivců.

Velmi důležité období boje proti strupovitosti a padlí je od konce květu až do velikostí plodů 1 cm. Znovu zde přichází na řadu Zato 50 WG. Jestliže bylo již použito před květem, jsou možné již jen dvě aplikace, protože maximální počet ošetření za sezónu jsou tři. Sled ošetření je přitom nutné minimálně jednou přerušit přípravkem z jiné skupiny účinných látek. K tomu se ideálně hodí Euparen Multi v případě použití v době květu nebo v jiných obdobích přípravek Hattrick. Zato nasazujeme zásadně preventivně a stejně jako v období růžového poupěte výhradně kombinujte s kontaktními fungicidy. Dle intenzity infekčního tlaku ošetřujeme v intervalech 7-10 dní maximálně. Výjimečnou účinnost proti pilatce jablečné zabezpečuje osvědčené Calypso v dávce 0,2 - 0,25 l/ha, aplikované ideálně při objevení se prvního centrálního květu, nejpozději při jeho otvírání, později pak v době líhnutí prvních larev. Bezprostředně po vrcholu letové vlny, obvykle na začátku až v polovině června, zasahujeme ve stejné dávce také proti obaleči jablečnému. Calypso zároveň hubí případně se vyskytující mšice, je nutné ale mít na paměti, že celkově jej lze použít maximálně dvakrát v průběhu vegetace. Nejen vynikající účinnost, ale také jeho neškodnost vůči opylovačům a ostatním užitečným organismům, zaručuje tomuto přípravku výjimečné postavení mezi ovocnářskými insekticidy.

Pozdnější období velikosti plodů 4 a více cm je vhodné pro zařazení přípravku Hattrick do postřikového sledu. Důvodem je řešení strupovitosti, padlí a případné omezení hálčivců a svilušek. Proti strupovitosti a s vedlejší účinností na padlí lze alternativně využít lokálně systémového přípravku Baycor 25 WP v dávce 1 kg/ha. Znovu je také třeba ohlídat obaleče, kteří mohou výrazným způsobem snížit kvalitu ovoce. Alsystin 480 SC při dávce 0,25 - 0,4 l/ha je vhodnou volbou i na slupkové obaleče.

Jestliže Vaše cíle směřují k dosažení vysoce kvalitní produkce a nechcete si nechat znehodnotit celoroční úsilí a investované finanční prostředky, je nutné věnovat pozornost závěrečným ošetřením. Skládkové choroby způsobují velmi citelné ztráty na množství a kvalitě skladovaného ovoce. Významného snížení těchto ztrát lze dosáhnout aplikací přípravku Euparen Multi v dávce 2 kg/ha v době 2-3 týdnů před sklizní. Velmi dobře se osvědčila kombinace tohoto přípravku s listovým hnojivem Wuxal Aminocal, které obsahuje vysoké množství vápníku. Euparen Multi právě svým vlivem na hospodaření s kationty Ca navíc zajistí i lepší vybarvení a pevnost slupky sklizeného ovoce. Díky této vlastnosti se také rychleji zacelují poškození na plodech a významně je snížena možnost napadení plísněmi a hnilobami. K sanitárnímu ošetření přípravkem Euparen Multi je vhodné přistoupit okamžitě kdykoliv během vegetace, jestliže došlo k mechanickému poškození plodů kroupami nebo hmyzem.

Houbové choroby a škůdci výrazně ovlivňují také pěstování peckovin. Silné výskyty moniliových úžehů meruněk či višní každoročně způsobují na celé řadě lokalit citelné výpadky v kvalitě a celkové produkci. Jestliže je v době květu deštivo a teploty klesnou pod 12 °C, doporučujeme sad ošetřit počátkem kvetení a při dokvétání přípravkem Horizon 250 EW, pokaždé v dávce 0,75 l/ha. Pokud se rozhodnete pouze pro jednu aplikaci, pak aplikujte dávku 1 l/ha. Horizon 250 EW lze prostřídat s přípravkem Baycor 25 WP, který můžete dále využít proti hnědnutí listů meruňky a skvrnitosti listů višní a třešní. Horizon 250 EW se stal pro úspěšné pěstitele meruněk, višní i švestek neodmyslitelnou součástí boje proti moniliové hnilobě plodů. Jeho 7 denní ochranná lhůta umožňuje operativní zásah nejen v průběhu vegetace, ale i krátce před sklizní, čímž zamezíte rozvoji hnilob v průběhu následného skladování a transportu. V neposlední řadě je Horizon 250 EW oceňován při řešení koletotrichové hniloby višní.
Nejzávažnějším škůdcem třešní a višní je vrtule třešňová. Zabránění výskytu larev této černožluté lesklé mušky je zásadním předpokladem prodejnosti úrody. Calypso v dávce 0,2 l/ha je optimální použít v době maxima vykladených vajíček, ošetření doporučujeme po 12 - 14 dnech opakovat, obzvláště při rozvleklých náletech a u pozdních odrůd je druhé ošetření bezvýhradně nutné. Bezprostředně po vrcholu letové vlny nebo nejpozději na začátku líhnutí larev ošetřujeme slivoně přípravkem Calypso proti obaleči švestkovému. Na konci kvetení, při opadu korunních plátků je čas na aplikaci proti pilatce švestkové a pilatce žluté. U tohoto přípravku je cenná jeho systémová účinnost, neškodnost vůči včelám a ostatním opylovačům a nový způsob účinku odlišný od současných insekticidů.

U všech druhů ovocných výsadeb je rovněž nutné udržovat vysázené řady stromů v bezplevelném stavu. Pro tento účel je k dispozici neselektivní herbicid Basta 15. Působí proti všem důležitým jednoletým trávovitým a dvouděložným plevelům, včetně nadzemních částí přesličky rolní. Má velmi rychlý účinek a dobu působení až 4 měsíce. Plevele se ošetřují při velikosti 7-12 cm, ne více než 20 cm. Basta má omezené systémové působení, takže při úletu na necílový porost kulturních rostlin nehrozí jejich totální likvidace.

Optimální výživa je naprosto nezbytnou součástí intenzivního pěstování ovoce. Listová hnojiva řady Wuxal představují moderní trend ve výživě rostlin. Plná chelatizace kompletního spektra stopových prvků zajišťuje jejich snadný příjem. Vyznačují se také velmi efektivní pufrovací schopností, která umožňuje neutralizovat postřikovou jíchu, což je jeden z předpokladů optimálního příjmu živin i účinných látek. Listová hnojiva Wuxal jsou vyrobena ze surovin nejvyšší kvality, obsahují speciální adjuvanty, které zlepšují jejich přilnavost a dobu působení na listové ploše.
Wuxal SUS Boron je vysoce koncentrované suspenzní hnojivo s vysokým obsahem bóru, obsahující také dusík, fosfor a plně chelatizované stopové prvky. Používá se během květu a po odkvětu pro zlepšení opylení a zvýšení násady plodů. Velmi vhodným listovým hnojivem pro ovocné výsadby je Wuxal SUS Kalcium, protože zásluhou vysokého obsahu vápníku dokáže zabezpečit značné nároky ovoce na tento prvek. Dále obsahuje dusík, hořčík a plně chelatizované stopové prvky, tedy všechny potřebné živiny pro správný růst a vývoj ovocných dřevin. V jabloních se aplikuje spolu s fungicidy po odkvětu tj. od června , obvykle 2-3x.
Od počátku srpna resp. 3-5 týdnů před sklizní se používá Wuxal Aminocal. Obsahuje pouze vysoké množství vápníku a plně chelatizované stopové prvky mangan a zinek. Zásluhou speciální formulace je vápník rychle přijímán listy i slupkou plodů. Pomáhá řešit skládkové choroby a zvyšuje skladovatelnost plodů.

Nikdo z nás není v těchto dnech schopen odpovědně předpovědět jaký bude nastávající ročník. Jisté jsou však stále stoupající nároky spotřebitelů na kvalitu a nezávadnost ovocnářské produkce. I v případě méně intenzivního či samozásobitelského způsobu pěstování je vždy cílem vyprodukovat zdravé a vzhledné ovoce. Pro splnění těchto cílů je třeba udělat celou řadu agrotechnických opatření, jejichž nedílnou součástí je spolehlivá a vhodně zvolená ochrana a výživa ovocných sadů. O přípravky Bayer CropScience se v tomto směru můžete plně opřít.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down