15.07.2013 | 04:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jabloňový sad trochu jinak

Pohled profesionálního ovocnáře na jeho sady je zpravidla omezen ekonomickou stránkou věci. V takovémto případě předpokládáme, že na konci sezóny sklidíme z výsadby kvalitní ovoce v odpovídajícím množství. Následně nám situace na trhu umožní tuto sklizeň prodat, za adekvátní cenu. Výsledkem by samozřejmě měl být zisk. Z tohoto hlediska je pro nás sad výrobním prostředkem. Zkusme se nyní společně podívat na sad i trochu jinak.

Z pohledu energie
Ovocný sad představuje otevřený systém, na který se můžeme podívat z různých úhlů. Velmi zajímavý a také užitečný je pohled je z hlediska toku energie. Začneme od konce, tedy od sklizeného plodu. Takové průměrné 140 gramové jablko obsahuje přibližně 360 KJ. Pro představu tato energie postačí dospělému člověku na 18 minut rychlejší chůze. Ovšem málo kdo z nás si již představí, kolik asi energie bylo potřeba, abychom těch 140 KJ obsažených v jednom jablku získali?
Na to nám může poskytnout odpověď hodnocení pomocí Emergy, česky paměť energie (Energy memory = Emergy). Tuto metodu vyvinul americký ekolog H. T. Odum v 80. letech minulého století (Odum, 1996). Emergy je definována jako souhrn veškeré energie využité v procesech, jimiž se vytváří určitý produkt (např. jablko) nebo generuje nějaká služba. Produkce jabloní byla pomocí paměti energie hodnocena v rámci několika studií a proto se můžeme s jejich výsledky blíže seznámit. Protože podle zákonů termodynamiky nelze energii vyrobit ani zničit, je tedy jasné, že energie ovocným sadem pouze protéká. Část energie k našim stromům přiteče zdarma a je obnovitelná. To je ta, kterou nám poskytuje slunce, déšť a vítr. Další velký příjem je energie obsažená v neobnovitelných nebo jen částečně obnovitelných vstupech. To jsou hnojiva, pesticidy, pohonné hmoty, mechanizace. A pak je tu také energie, za kterou platíme. To je energie, která je vynaložena pracovní silou. Tedy tou, kterou potřebujeme přímo v sadu, ale také je myšlená veškerá práce, který byla vynaložena na výrobu materiálních vstupů (pesticidy, hnojiva, mechanizační prostředky, atp.).

Kolik potřebujeme energie na 1 J v jablku?
Pokud bychom vzali v úvahu integrovanou produkci jabloní v České republice, tak do jednoho hektaru sadu přiteče asi 324 000000 MJ z obnovitelných zdrojů za rok. Neobnovitelné zdroje a lidská práce pak činí 18 533 000000 MJ. Tyto hodnoty se nám mohou zdát na první pohled velmi vysoké.

Text a foto Ing. Václav Psota, Ph.D., Biocont laboratory, spol. s r. o., Brno

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví 8/2012

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down