Intervitis Interfrukta 2007

Nejmezinárodnější technologický veletrh na víno, ovoce a ovocné šťávy Intervitis Interfructa ve Stuttgartu již brzy otevře své brány. V termínu od 22. do 26. dubna bude hostit více než 600 vystavovatelů a přivítá přibližně 40 tisíc návštěvníků z řad odborné veřejnosti z celého světa Velmi kvalitní rámcový program láká více než tisíc mezinárodních odborníků.

Veletrh Intervitis Interfructa je organizovaný každé tři roky a jeho rozsah i kvalita neustále roste. V květnu 2004 činil podíl zahraničních vystavovatelů 34 %, podíl zahraničních návštěvníků 25 %. Celkových 578 vystavovatelů pocházelo z 26 zemí a 40 689 návštěvníků ze 76 národů všech pěti kontinentů. V duchu své globální kompetence je Intervitis Interfructa zastoupena také svými dceřinými veletrhy ve Vídni, v Talca (Chile) a v Kapském Městě (JAR). Prověřuje se také budování dalších satelitů v Číně, Indii a Rusku.
Především návštěvníci z rozvíjejících se zemí střední a východní Evropy a v poslední době také ze zámoří využívají vysokou odbornou úroveň veletrhu Intervitis Interfructa k informování se o nejnovějších trendech v pěstování a výstavbě i o investicích do nejmodernějších technologií. V roce 2004 se ztrojnásobil podíl návštěvníků-odborníků z rostoucích vinařských zemí, jako jsou Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká republika a Ukrajina. Více než dvojnásobek návštěvníků oproti roku 2001 přišel také z Francie, Kanady, Rakouska, Maďarska, Jižní Afriky, Austrálie, Turecka a Ruska.

Program veletrhu
V dubnu 2007 si Intervitis Interfructa slibuje ještě více návštěvníků z celého světa. Podle Thomase Brandla, podnikového mluvčího Messe Stuttgart, je opět připraveno mnoho velmi kvalitních rámcových akcí, na nichž jsou očekáváni experti z celého světa. V rámci prezentace v Brně dále uvedl: „Coby mezinárodní technologický odborný veletrh na ovoce, ovocné šťávy a vinařství jsme v celosvětovém měřítku číslem 1 – tuto pole position v dubnu 2007 dále posílíme.“ Už samotný velmi kvalitní odborný program s četnými mezinárodními sympozii a workshopy přiláká do Stuttgartu více než 1000 odborníků na víno a ovocné šťávy ze všech kontinentů.
O zahájení se postarají společně s 59. Německým vinařským kongresem od 21. do 23. dubna dvě mezinárodní sympozia – Inovace ve sklepním hospodářství a Technika ve vinařství. Obě akce se konají pod záštitou Mezinárodní organizace pro révu a víno (OIV) v Paříži a svým „Call for Papers“ dosáhly nesmírné odezvy – na Inovacích ve sklepním hospodářství například chtělo mít ve Stuttgartu přednášku více než 100 expertů z téměř všech vinařských zemí světa, ale více než 25 referátů není organizačně možných. Proto bude, stejně jako při Technice ve vinařství, velký počet dalších prezentací na plakátech ve foyeru. Přednášky na sympoziích budou všechny simultánně tlumočeny do němčiny, angličtiny a francouzštiny.
Další dvě mezinárodní sympozia se budou věnovat tématům Globální změna klimatu – důsledky pro vinařství a sklepní hospodářství a také Ekologickému vinařství (24. dubna). Německý vinařský svaz zorganizuje 23. dubna poprvé mezinárodní sympozium o ryzlinku, který se v poslední době těší na celém světě vzrůstající oblibě. Naplánována je mezinárodní výměna zkušeností mezi hospodářstvím a vědou o trendech v pěstování ryzlinku, ve sklepním hospodářství, především ale v marketingu a spotřebě, s ochutnávkou ryzlinků ze všech světadílů. Nově se bude také konat sympozium na téma víno-turistika-architektura, a to 25. dubna s názvem Víno staví a 23. dubna sympozium o šumivém víně, za které převzali zodpovědnost pořadatelé francouzského partnerského veletrhu IVIF Viteff v Champagni. Program o víně bude završen shromážděním 65 vinařských regionu Evropy (AREV) a středoevropským Dnem mladých vinařů (25. dubna). K výměně know how na vysoké odborné úrovni jsou opět očekáváni jak zástupci soukromých vinařských podniků, družstev a učilišť, tak i „global players“. Pro návštěvníky ze zámoří je navíc připraven bohatý program návštěv v německých vinařských regionech a učilištích.

Zaostřeno na ovocné šťávy
V rámcovém programu veletrhu Intervitis Interfructa hraje stále větší roli oblast ovocných šťáv a džus. V oblasti ovocnářství, kterému chce IVIF do budoucna poskytnout více prostoru, se první den veletrhu 22. dubna poprvé uskuteční mezinárodní zasedání na téma Regionální profilace v rámci posíleného diskontního marketingu. 24. dubna zorganizuje Svaz německého průmyslu ovocných šťáv (VdF) ekonomické sympozium pro své členy a zástupce veškerého průmyslu nealkoholických nápojů. Tečku za bohatým programem udělá Evropský svaz ovocných šťáv AIJN zasedáním svého technického výboru a výboru exekutivního.
Intervitis Interfructa 2007 bude poslední akcí na starém stuttgartském výstavišti. V současné době vzniká za přibližně 800 mil. eur přímo na letišti ve Stuttgartu nejmodernější veletržní centrum Evropy se 100 tisících m2 halové plochy. To na téměř dvojnásobné ploše oproti současnému stavu nabídne IVIF i dalším odborným veletrhům ve Stuttgartu nesmírné možnosti růstu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *