14.03.2006 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Intersad – firma s budúcnosťou

Sadovnícku firmu Intersad, ktorá vznikla v roku 1990, založil Ing. Juraj Valent. Po krátkom pôsobení v podniku ZARES Bratislava začal podnikať samostatne a vo svojej firme sa rozhodol zamerať sa na realizáciu sadovníckych úprav a ich následnú údržbu.

Firma Intersad sídlila do roku 2003 v Bratislave-Krasňanoch a svoju činnosť začala spočiatku s desiatimi zamestnancami. V roku 2003 sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov bývalej hospodárskej budovy roľníckeho družstva vo Svätom Juri neďaleko Bratislavy. Dnes, po vyše 15. rokoch, je na základe rozsahu svojej činnosti najväčšou sadovníckou firmou na Slovensku.

Komplexný servis
Firma ponúka kompletný servis pre plochy zelene – realizačné práce (náhradné výsadby, vodné plochy, závlahy), údržbu a rekonštrukciu zelene, inventarizáciu zelene a oceňovanie drevín podľa platnej legislatívy, výrub drevín a likvidáciu drevnej hmoty, projekciu plôch zelene, vodných plôch a závlah, návrhy a realizáciu zelene v interiéroch. V súčasnosti má firma asi 40 stálych zamestnancov, z toho 20 technikov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním, ktorí zabezpečujú práce manažérskym spôsobom na území Slovenska v štyroch strediskách. Akcie v oblasti Bratislavy a západného Slovenska zabezpečuje stredisko vo Svätom Juri, oblasť severozápadného Slovenska stredisko na Považí, stred a východ republiky realizačno-výrobné stredisko Tatry a južné a východné časti republiky stredisko Pohronie.
Popri realizácii sadovníckych úprav v rámci Bratislavy, akými boli plochy v okolí Národnej banky Slovenska, átrium hotela Carlton, výsadby cestných komunikácií Mierová – Senecká, Viedenská cesta – Prístavný most, Košická a nadväzné plochy, pracovala firma na rekonštrukcii mestského parku v Lučenci a vo viacerých mestách Slovenska uskutočňovala náhradné výsadby vo verejnej zeleni. Cez svoje strediská zabezpečuje pre stavebné firmy výruby stromov a likvidáciu drevnej hmoty, následne po realizácii stavieb výsadbu náhradných drevín (autostrády a privádzače Horná Streda – Žilina, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín) a v rámci niektorých náhradných výsadieb aj práce súvisiace so začlenením zelene do krajiny (oblasť Považia – dotvorenie krajiny zeleňou a vodnými plochami). Na základe zmlúv udržiavajú aj založené plochy zelene, zabezpečujú obchod a montáž automatických závlahových systémov (projekcia, realizácia a predaj jednotlivých segmentov) a vo vlastnej réžii vyrábajú výživové tablety a komponenty na viazanie vody, ktoré používajú pri výsadbe drevín. Ponúkajú na predaj aj komponenty určené na strešné záhrady – drenážny závlahový systém Nophadren.

Vlastná okrasná škôlka
Postupom času, po získaní viacerých objednávok a nadobudnutí skúseností pri kompletizácii rastlinného materiálu potrebného na realizáciu sadovníckych úprav, rozhodol sa riaditeľ firmy založiť si vlastnú okrasnú škôlku vo Svätom Juri neďaleko Bratislavy. Po ôsmich rokoch získal v katastri Kráľovej pri Senci 18 ha plochu, do ktorej škôlku presťahoval. V súčasnosti z tejto plochy intenzívne využívajú 10 ha a pracuje v nej 10 stálych pracovníkov, ku ktorým v období sezónnych prác prijíma brigádnikov. Pestujú listnaté dreviny a kry, ihličnaté dreviny a široký sortiment trvaliek. Ročne dopestujú okolo pol milióna rastlín. Materiál, dopestovaný v škôlkach uplatňujú vo veľkej miere v realizovaných zákazkách, ostatný potrebný sortiment drevín zabezpečujú dovozom z Českej republiky, Talianska a Dánska. V strediskách Pohronie a Tatry plánujú založiť okrasné škôlky na dopestovanie drevín, potrebných na náhradné výsadby v miestach nachádzajúcich sa priamo v týchto regiónoch. V škôlke v Kráľovej pri Senci zriadili aj veľkoobchod pre realizátorov a podnikateľov v sadovníctve a vlastnú maloobchodnú predajňu pre záujemcov o rastlinný materiál z blízkeho okolia. Vydávajú ponukové listy, ktoré umožňujú nákupcom zorientovať sa pri výbere rastlinného materiálu v širokom sortimente okrasných drevín a trvaliek. V areáli škôlky sa nachádzajú aj plochy, na ktorých pestujú trávniky určené pre rýchle založenie trávnatých plôch.

Kompostáreň a moderné stroje
Od roku 2005 začali prevádzkovať v Svätom Juri kompostáreň, kde uskladňujú a najmodernejšou technikou spracovávajú organický odpad, určený na ďalšie použitie vo forme záhradníckych substrátov. Založením kompostárne sa v predstihu pred schválením zákona o spracovaní organickej hmoty, ktorý nadobudol platnosť od 1. 1. 2006, zaradili k podnikom, ktoré rešpektujú ustanovenia týkajúce sa zákazu odvozu organického materiálu na skládku a následne po spracovaní ju vracajú do prirodzeného kolobehu v prírode.
Firme s takými rozsiahlymi aktivitami a pôsobnosťou na teritóriu celej republiky, akou je Intersad, nechýba ani bohatý strojový park. Okrem mechanizácie potrebnej na všetky pracovné úkony v škôlkárskej výrobe vlastnia presadzovač stromov Vermeer (do Ø hrúbky kmeňa 20 cm), dva hydrosídre, sejačku s rotavátorom, mulčovače na nastieľanie slamy, ktoré využívajú pri zatrávňovaní exponovaných plôch – svahov pri autostrádach, kde zabraňuje slama spáleniu mladého trávneho porastu slnkom a vodnej erózii. V kompostárni využívajú drvič organickej hmoty Willibald.
V horizonte najbližších rokov plánujú vybudovať okrasné škôlky v jednotlivých strediskách, aby mohli pri výsadbách v daných regiónoch využívať dreviny vyhovujúce pôdnym a klimatickým podmienkam oblasti a tak v plnej miere zabezpečiť ich zdravý a úspešný rast. Záleží im v prvom rade na tom, aby sa prezentovali zodpovednou a kvalitnou prácou.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down