Intenzivní sady jabloní

V České republice eviduje ÚKZÚZ Brno v letošním roce 9315 ha intenzivních sadů jabloní. V tabulce je znázorněn současný stav hlavních odrůd podle plochy a stáří. Pro reprodukci jabloní by bylo nezbytné vyklučit a vysázet ročně minimálně 500 ha.

Jak ukazují data v tabulce, k hlavním odrůdám patří Golden Delicious (a mutace) 22 %, Idared 22 %, Rubín s Bohemií 7 %, Šampion 6 %, ale stále ještě Spartan a Mac Intosh 11 %. Hlavní podíl mají zimní odrůdy 93 %, letní odrůdy 1 % a podzimní odrůdy 6 %. Celkem se můžeme setkat ve výsadbách se 137 odrůdami, z toho odrůd vysázených na ploše do 1ha je 37, na ploše 1 až 5 ha je vysázeno 32 odrůd, na ploše 5 až 50 ha je v sadech 42 odrůd a nad 50 ha je 26 odrůd. V porovnání s trendem odrůd EU je odrůdová skladba v ČR velmi rozmanitá. V Evropě je stále hlavní odrůdou Golden Delicious, Jonagold, Red Delicious, v posledních letech se kromě uvedených odrůd vysazuje převážně Gala, Fuji, Braeburn, Pink Lady. V realizovaných výsadbách v ČR v letech 1990 až 2002 můžeme také vidět určité trendy vývoje odrůdové skladby.
V letech 1995 až 2002 bylo vysázeno 2505 ha jabloní v sortimentu 105 odrůd. Podíl nejvýznamnějších odrůd tvoří především Golden Delicious a variace 21 %, Idared 13 %, Jonagold a mutace 14 %, Šampion 6 %, Rubín 5 %, Bohemia 5 %, Topaz 4 %, Gala 4 %, Gloster 3 %. K nejvíce vysazovaným rezistentním odrůdám patří Topaz, Rubinola, Melodie, Goldstar. Rezistenty Melodie, Florina, Vanda, Prima, Rosana se více vysazovaly v letech 1990 až 1994.
Je důležité, že se mění i technologie pěstování jabloní, což může potvrdit 42 % plochy sadů, kde je hustota výsadby nad 1000 stromů/ha.

Komentáře ke článku 1

  • Jana Šťastná

    Je možné si objednat MacIntosh na čtvrt kmeni -prostě do zahrádky. Měla jsem je ráda .,na minulé zahrádce . Napište a díky . Jana Šťastná

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *