13.12.2010 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Integrovaná produkcia zeleniny na Slovensku

Výmery plôch na Slovensku evidovaných a prihlásených do AEO – Integrovanej produkcie za roky 2008 a 2009 (zdroj MP SR) je v IP zeleniny 8644 ha pričom v zelenine sú zahrnuté aj konzumné zemiaky. Nárast prihlásených plôch zeleniny v rokoch 2008/2009 t.j. z 802 ha na 8644 ha bol hlavne zaradením zemiakov do IP (asi 1900 ha) a rozšírením plôch hrášku na zeleno a cukrovej kukurice. Čo je v súčasnosti na Slovensku zaradené do IP a aktuálna výška podpory je uvedená v tabuľke.

Požiadavky na podporu v IP
Keďže pri etablovaní integrovanej produkcie boli používané aj námety na IP z Českej republiky, sú podmienky takmer totožné medzi SR a ČR. Ide hlavne povinnosť aplikovať len povolené biologické a chemické POR, sledovať vývoj vlhkosti a teploty vzduchu a využívať signalizačné metódy na sledovanie výskytu chorôb a škodcov, zabezpečenie dodržanie limitných hodnôt prvkov a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou, zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov v pôde a rastline, odber vzoriek a analytický rozbor zeleniny, používať osivo, ktoré má osvedčenie o pôvode a kvalitu štandardného osiva, viesť aktualizované záznamy a uchovávať ich najmenej desat kalendárnych rokov.
Podrobnejšie sú uvedené v Nariadení vlády SR 488/2008 Zb. (www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208554&FileName=zz2008-00499-0208554&Rocnik=2008)

Kontroly dodržiavania podmienok IP
V zmysle legislatívy ES je za výkon kontroly pri poskytovaní platieb z EAFRD plne zodpovedná Pôdohospodárska platobná agentúra – min. 5 % podnikov. Poznatky z vykonaných kontrol zatiaľ nie sú známe, neboli Poľnohospodárskou platobnou agentúrou zverejnené.
Naše skúsenosti ako Zväzov IP pri uplatňovaní zásad integrovanej produkcie v SR sú teoretické ako aj praktické. Z teoretických je to hlavne neznalosť nariadení a predpisov k IP a krížovému plneniu, chýbajú záznamy teplôt a zrážok, schopnosť vyhodnotiť signalizáciu chorôb a škodcov, bilancia živín, tzv. presná výživa, uprednostňovanie organických hnojív a hlásenie o spotrebe hnojív.
Z praktických nedostatkov je to skladovanie a používanie POR povolených v IP, zastaraná aplikačná technika, skladovania a používanie hnojív, regulácia zaburinenosti porastov na princípe uplatňovania mechanických resp. biologických postupov.

Zväzy IP na Slovensku
Na Slovensku je najstarší a najlepšie organizovaný Zväz integrovaného pestovania hrozna a vína pod označením IPROVIN, založený v roku 2002. Ďalšie dva zväzy – Zväz integrovanej produkcie zeleniny (ZIPZ) je funkčný od roku 2007 podobne ako Zväz integrovanej produkcie ovocia (ZIPO). Obidva zväzu majú úzke prepojenie na svoje „materské zväzy, t.j. Slovenskú zeleninársku úniu a Ovocinársku úniu Slovenska. Boli účelovo založené v čase tvorenia podmienok pre podporu integrovanej produkciu zeleniny a ovocia na Slovensku. Keďže v IP sú zaradené aj konzumné zemiaky (ako zelenina), Slovenský zemiakarský zväz zastupuje záujmy pestovateľov konzumných zemiakov zaradených v IP. Nie je vytvorený osobitný zväz, alebo združenie pre IP zemiakov.

Text Ing. Josef Artim, CSc., Zväz integrovanej produkcie zeleniny, Slovensko, Foto archiv redakce

Celý článek naleznete v tištěné verzi časopisu Zahradnictví č. 9/2010.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down